Semah Dergisinin 29. Sayısı çıktı

0
408

Erdoğan Yalgın’ın genel yayın yönetmenliğinde; İrfan Dayıoğlu, Halil Dalkılıç, Fatoş Yener Göksungur, Can Kasapoğlu, Ali Köylüce, Şahin Polat, Elif Sonzamancı ve Şenol Hantekin’in yayına (Redaksiyon) hazırladığı, Demokratik Alevi Federasyonunun iki ayda bir çıkan Semah dergisi, Eylül/Ekim aylarının 29. Sayısı, okuyucusuyla buluştu. Semah dergisinin bu sayıdaki ana konusu “Yol bir sürek binbir!“

“Sevgili Canlar“ diye başlayan sunum yazısında derginin ana konusu şöyle tanıtılmaktadır “(…) “Eri erden seçen kördür! Yol cümleden uludur!“ dizgesinin en bellirgin sunucu tanımı “Yol bir sürek binbir!“ kavramıdır. “Yol bir sürek binbir!“ nasyonu, toplumsal inanların ihtiyacını karşılamak maksadıyla ortaya atılmış felsefik bir açılımın başlığını teşkil etmektedir. Evet, dergimizin bu sayısını; farklı coğrafyalarda bağımsız idari yapıları teşkil eden “Alevi sürekleri ve uygulamaları“na ayırdık! Kendine özgü ilahi kitapları olmayan inanç mensuplarının yaşadıkları farklı cografi alanlarda, yarattıkları tarihsel artı değerleri vardır. Zaman ve makan karşısında inanç mensupları, kendi geleneksel ritsel uygulamalarındaki farklılaşma süreclerini “Yol bir sürek binbir!“ temel felsefik kavramıyla ele alır ve değerlendirirler. Buradaki Sırat-ı müstakim, yani “tek doğru yol“un birligindeki mana; toplumsal yaşamda bireyin bilgiyle erdemliğe, vicdanla kâmilliğe ulaşıp, Hakk ile yeksan olup, Rıza şehrinin yol evladı olmasına işaret eder. Rıza şehrine ulaşmanın ise elbette farklı tali yolları, sürekleri vardır. Değişik cografi yaşam alanlarındaki etnik kimlikleriyle (dil, gelenek-görenek, folkorik kültür yapıları, siyasi-ekonomi süreçleri, vs.) yaşayan topluluklar; yol içinde, kendi süreklerini meydana getirmişlerdir. Bu topluluk sürekleri; Réya/Raa Heqi, Yarésanlar (Ehl-i Haqlar, Kakailer, vs), Êzidilik, Bektaşiler, Tahtacılar, Çepniler, Yörükler, Dede Kargın, Nusayriler, Durziler ve benzerlerinden müteşekkildir. Yol içindeki bütün bu süreklerin kendilerine özgü değer yargıları vardır. Ne yazık ki; yazılı alanda hala bu Alevi süreklerinin farklı verileri üzerinde yeterince maalesef durulmamıştır. Biz bu sayımızdan itibaren sözünü ettigimiz Yolun sürekleri hakkında özet doneleri biraraya getirip, sizlerle paylaşmaya çalışacağız.“

Bununla birlikte dergide Dami Doğan’ın Kırmancki ve Xelil Dalkılıç’ın Kurmanci yazılmış birer makaleleri de yer almaktadır. Dergide yer alan yazar ve çalışmaları şunlardan ibarettir: Hüseyin Ozan: Hakikat Bilgisi Ve Yolu Olarakraa Haqi. Hamza Aksüt: Alevi Araplar. Gülten Gül: Çepniler – 1. Şenol Hantekin: Şenol Hantekin: Raya Heqi-Kürt Alevilerinin Yeniden Hak Ve Hakikata Yüzünü Dönme Zamanıdır. Xelîl Dalkılıç: Bawerî, Elewîtî û Kurdên Elewî. Daîmî Dogan : Wayîrê Raa Heqî. Cihan Eren: Aleviler Artık ‘Islami Kemalizm’in Hedefinde. Irfan Dayioğlu: 15 Temmuz Ve Sonrası Gelişmeler. Murat Işık: Darbe, Ohal Ve Aleviler. Imam Akgül: Asimilasyon Ve Reya Heq Aleviliği. Elif Sonzamancı: Kara Çarşaf, Kararmış Zihniyet. Ali Riza Aksın: Ya Direnip Kazanacağız Ya Da Mahvolacağız. Can Kasapoğlu: Semah Panorama.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here