TBMM’de Kürtçe testi: Birkaç kelimeden bölücülük çıkmaz!

0
136

Kürtçe “Genel Kurulu selamlıyorum” anlamına gelen konuşmayla başlayınca Konca’ya ilk itiraz iktidar kanadından geldi. AKP Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk,  Konca’ya “Türkçe konuş”,  İstanbul Milletvekili Metin Külünk, “Almanya’da git Kürtçe konuş” diye sataşırken tartışmaya  MHP’liler de Türkçe’ye yönelik söylemleriyle katıldı.

MHP’li İzzet Ulvi Yönter, “Biz, Türk milletinin ferdiyiz ve Türk milletinin haysiyetini, şerefini savunmak zorundayız” deyince AKP’li Mehmet Metiner’den tepki geldi. Metiner MHP’li Yönter’e, “Türkçe ile Kürtçe kardeştir, birbirinin düşmanı değildir ya. Birkaç kelime Kürtçe konuşuldu diye bundan bölücülük çıkmaz” diye müdahale etti.

TBMM tutanaklarında HDP’li Besime Konca’nın  AKP’nin Kürtçenin yasak olmadığına ilişkin savunmasından sonra yaptığı genel kurul testi ve başlayan tartışma şöyle:

BESİME KONCA (Siirt) – “…” (x)

ABDULLAH ÖZTÜRK (Kırıkkale) – Türkçe konuş!

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Sayın Başkan…

METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Sayın Başkan, hatibi uyarırsanız…

BESİME KONCA (Devamla) – “…” (x) Tamam, Türkçeye geçeyim. İşte, Kürtçenin yasak olduğunu… Demokratik bir parlamento, çoğulcu, çok dilli bir parlamento olsaydı, bugün herkes kendi anadiliyle konuşsaydı…

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Anlamıyoruz ne dediğini, nereden bileceğiz?

BESİME KONCA (Devamla) – Dünyadaki parlamentolarda bu sistem var ve konuşuluyor.

METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Almanya’da git, Kürtçe konuş da göreyim.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, lütfen dinleyelim.

BESİME KONCA (Devamla) – Zaten bu Parlamentoda Türkçe konuşsak da anlamıyorlar.

METİN KÜLÜNK (İstanbul) – Berlin Parlamentosuna git, Kürtçe konuş, Almancanın dışında bir dille konuş da göreyim.

BESİME KONCA (Devamla) – Bu Hükûmet Türkçe konuştuklarımızı da anlamıyor. En azından kendi anadilimde konuşmak istedim. Çünkü, hatip dedi ki: “Kürtçe konuşmak yasak değil.” Kürt enstitüsü, 1990’ların o zalim dönemine rağmen yaşatıldı Kürt dilini, Kürt edebiyatını, Kürt sanatını geliştirmek için ama Kürt enstitüsünün yüzlerce emekçisi yıllarca cezaevinde kaldı, işkence gördü, kurumları yakıldığı hâlde bugüne kadar geldi ve siz kanun hükmünde kararnameyle kapattınız.

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) – Enişte yasakladı, enişte!

ERKAN HABERAL (Ankara) – Çok değerli milletvekilleri, bu kürsü hiçbir halkın, hiçbir zümrenin, hiçbir kabilenin, hiçbir kavmin kürsüsü değildir; bu kürsü kahraman Türk milletinin kürsüsüdür, dili de Türkçedir, Türkçe dil de bayrağımızdır. (MHP ve AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar) Hiç kimsenin bu milletin ona verdiği haklarla gelip bu kürsüde gelip bu kürsüde kahramanlık taslamaya, hele sahte kahramanlık taslamaya hakkı da yoktur. (MHP ve AK PARTİ sıralarından “Bravo” sesleri, alkışlar)

BESİME KONCA (Siirt) – Siz bunu yasaklayarak kahramanlık yapmaktasınız.

ERKAN HABERAL (Devamla) – Bugün bu kürsüde bu kadar rahat bunların konuşulmasının tek bir sebebi vardır, bugüne kadar millî ve milliyetçi eğitim sistemine geçilmemesidir. Eğer ta yıllar evvel cennet mekân Başbuğumuzun “Dokuz Işık” doktrininde yazdığı milliyetçi eğitim sistemine geçilmiş olsaydı bugün karşılaştığımız bu acı tabloyla hiçbir zaman karşılaşmazdık. Her Türk çocuğu anadili olan Türkçeyi mükemmel bir şekilde öğrenecektir milliyetçi eğitim sistemiyle. Bu topraklarda Türkçe konuşmayan vatandaş kalmayacaktır. Hele gelip bu kürsüden başka dillerde konuşmaya cüret bile edemeyeceklerdir.

BESİME KONCA (Siirt) – Sayın Başkan, ben bu konuşmayı özellikle AKP’li hatip “Kürtçe yasak değildir” dediği için, bir hatırlatma yapmak için birkaç cümle kurdum ve bunların tercümesini yaptım. Siz bu bir dakikaya bile dayanmayacak kadar…

HASAN BASRİ KURT (Samsun) – Sen Putin misin? Rus musun sen?

BESİME KONCA (Devamla) – …İsrail’den başkası buraya gelse, burada konuşsa, siz “Türkçenin dışında başka bir dil konuşulmaz, cümle kuramazsınız.” diyemeyeceksiniz herhâlde değil mi?

İZZET ULVİ YÖNTER (İstanbul) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir bayanla polemik yapmak bizim işimiz değil fakat burada millî değerlerimize, varlığımıza açıkça bir saldırı var. Türk milletinin dili Türkçedir Hanımefendi, bunu böyle biliniz!

AHMET YILDIRIM (Muş) – Tamam, Türk milletinin olsun ya. Türkiyeliyiz ama Kürt’üz.

MEHMET METİNER (İstanbul) – Sayın Başkan, Kürtçe Türkçenin düşmanı değildir, bu tuzağa düşmeyin lütfen.

İZZET ULVİ YÖNTER (Devamla) – Biz tuzağa filan düşmüyoruz, biz sadece…

MEHMET METİNER (İstanbul) – Türkçe ile Kürtçe kardeştir, birbirinin düşmanı değildir ya.

İZZET ULVİ YÖNTER (Devamla) – Bakınız, hiçbir şekilde kimsenin kimseye karşı bir düşmanlığı yok. Türk milleti birliğin ve beraberliğin sembolüdür.

MEHMET METİNER (İstanbul) – Ne var birkaç kelime Kürtçe konuşuldu diye? Bundan bölücülük çıkmaz ya.

İZZET ULVİ YÖNTER (Devamla) – 79 milyon zaten kardeştir, kimsenin kimseye husumeti yoktur. Biz bu zamana kadar kimin etnik kimliğiyle uğraştık, kime ne söyledik?

MEHMET METİNER (İstanbul) – Kimsenin dili bu ülkeyi bölmez.

İZZET ULVİ YÖNTER (Devamla) – Biz, Türk milletinin ferdiyiz ve Türk milletinin haysiyetini, şerefini savunmak zorundayız.Dil bir millettir Mehmet Bey, dil bir millettir.

MEHMET METİNER (İstanbul) – Ama Kürtçeyi düşmanlaştırarak bunu yapamazsınız ya.

İZZET ULVİ YÖNTER (Devamla) – Biz burada kimseye düşmanlık yapmıyoruz, Türkçenin şerefini savunuyoruz, istirham ederim.

MEHMET METİNER (İstanbul) – Ne var yani 3-5 kelime Kürtçe konuştu diye kıyamet kopmaz yani. Yok böyle bir şey ya.

İZZET ULVİ YÖNTER (Devamla) – Hayır, hiç alakası yok.

Dolayısıyla, biz, Türkçenin bu şerefi altında toplanmış milletvekilleri olarak da duruşumuzu netleştirmek ve bunu savunmak zorundayız. (T24/Hülya Karabağlı)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here