HDK: OHAL’e karşı kapsamlı bir kampanya yürütme kararı aldık

0
161

Sonuç bildirgesini açıklayan HDK Genel Meclisi, bütün demokrasi güçleriyle birlikte OHAL’e karşı kapsamlı bir kampanya yürütme kararı aldığını belirtti. HDK, tüm demokrasi güçlerine birlikte mücadele etme çağrısını yineledi

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Genel Meclisi, 7. Olağan Genel Kurul’dan sonra, 4 Aralık’ta yaptığı toplantının sonuç bildirgesini açıkladı. HDK’nin, yeni dönemin örgütsel ve siyasal görevlerinin gözden geçirildiği, yeni görevlendirmeler ve iş bölümünün yapıldığı tartışmalar neticesinde hazırlanan sonuç bildirgesi şöyle:

“Saray/AKP iktidarı 7 Haziran’da uğradığı seçim yenilgisinden sonra inşasına yöneldiği yeni rejimi 15 Temmuz darbe girişiminin verdiği fırsatları kullanarak yeni bir aşamaya taşımış bulunuyor. Yasama, yargı ve yürütmeyi kendi tekeline alan Saray, fiili başkanlık rejimini faşist tek adam diktatörlüğü biçiminde kurumlaştırmaya girişmiştir. ‘Kendisi muhalefette fikirleri iktidarda’ olan MHP, bu yolda Sarayla koalisyon yapmaktadır. Anayasa değişikliği bu ortaklığın ürünüdür.

‘Topyekun imha devam ediyor’

Saray eline geçirdiği fiili güçle kendisine biat etmeyen bütün demokratik güçleri sindirmeye, ezmeye ve yok etmeye çalışıyor. Tek çareyi içeride ve dışarıda savaşı sürdürmekte arıyor.

Birçok Kürt kentinin topyekûn imhası ile başlattığı savaşı, ülkenin tüm özgürlükçü, demokrat ve laik kesimlerine karşı giriştiği tutuklama furyası, kamuda işten atmalar, grev yasaklamaları, demokratik basın ve medyaya saldırı, yüzlerce derneği kapatma, gece baskınlarıyla HDP Eş Genel Başkanlarını, milletvekillerini Belediye Eşbaşkanlarını rehin alma gibi uygulamalarla devam ettiriyor.

AKP/Saray, gözünü Rojava’ya dikmiş Ortadoğu cehenneminde ortaya çıkan halklar vahasını yok etmeyi hedeflemiştir.

‘Erdoğan’ın tek çaresi iktidarda kalmak’

Erdoğan’ın tek çaresi iktidarda kalmaktır. Durursa düşecek, düşerse hesap verecek, yargılanacaktır. Çünkü yarattığı düzen her tarafından dökülmektedir. Devlet mezhepçi, ırkçı fay hatlarında paralize olmuştur.

Toplum cemaatlerin, tarikatların insafına bırakılmış, yoksul halkın çocukları ya tecavüze uğruyor ya yurtların kilitli odalarında yangınlara kurban gidiyor. Kar ve rant hırsıyla işçiler maden ocaklarında, inşaatlarda iş cinayetlerinde öldürülüyor.

OHAL rejimi ve KHK’lar da bütün bu baskı ve şiddet politikalarına karşı muhalefeti etkisiz hale getirmek için kullanılıyor. Saray, ülkenin hızla içine yuvarlanmakta olduğu ekonomik, mali krizin yaratacağı tepkileri de yine bu araçlarla bastırmayı planlıyor.

OHAL aynı zamanda kadınların büyük mücadelelerle elde ettiği kazanımlarına, bedenine, kimliğine, özgürleşme pratiğine saldırının bir aracı olarak kullanılmaktadır.

Birlikte mücadele çağrısı

Halkların Demokratik Kongresi demokrasi, emek, kadın, gençlik, LGBTİ bireyler ve ezilen inanç ve kimliklerin birlikte mücadelesinin bir odağı olarak OHAL koşullarında gelişen bu faşist kurumlaşmaya karşı tüm demokrasi güçlerinin birlikte mücadelesinin mutlaka örülmesi gerektiğine inanıyor.

HDK, bu doğrultuda üzerine düşeni yapmakta kararlıdır. Genel Meclisimiz; Demokrasi İçin Birlik, Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği gibi demokrasi ve özgürlük güçlerinin birlikte mücadele zeminlerine tüm gücüyle destek vereceğini bir kez daha deklare ediyor.

HDK, bu anlamda tüm demokrasi güçlerine de birlikte mücadele etme çağrısını yineliyor.

‘Halkımız gerekli cevabı verecektir’

Olağanüstü Hal’in kaldırılmasının AKP/Saray iktidarının ilerleyişini durduracak temel noktalardan biri olduğu ve başkanlığın inşasına giden yolda önemli bir dönüm noktası olduğu tespitiyle bütün demokrasi güçleri ile birlikte OHAL’e karşı kapsamlı bir kampanya yürütme kararı almıştır.

Yerle bir edilen Şırnak’a giden heyetimiz, bir insanlık trajedisine daha tanıklık etmiştir. HDK, önümüzdeki dönem başta Şırnak halkı olmak üzere, yıkılan, yok edilen kentlerin halklarıyla dayanışmasını her düzeyde sürdürmeye, yaralara merhem olmaya, yaşanan vahşeti teşhir etmeye devam edecektir.

Genel Meclisimiz, bütün HDK’lileri yerellerde örgütlenme, halk meclislerini kurma ve yaygınlaştırma çabalarına hız vermeye çağırıyor. Halkın baskı ve sömürüye karşı mücadelesinin en güçlü ve zengin pratiğinin bu toplumsal örgütlenmeler vasıtasıyla gerçekleşeceğine inanıyor.

Saray/Ergenekon ittifakının bu saldırılarına ve referandum basamağıyla sıçramaya çalıştıkları tek adam diktatörlüğüne karşı eşit, özgür, adil, demokratik bir dünya özleminde olan işçi sınıfı, emekçiler ve ezilen halklarımız gerekli cevabı vereceklerdir.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here