İç tüzüğün 14 maddesi kabul edildi

0
130

İç tüzük değişikliğinin birinci bölümündeki 9 madde ile ikinci bölümde yer alan 5 maddenin görüşülüp oylanmasıyla teklifin 14 maddesi kabul edildi.

MHP ve AKP’nin ortaklaşarak getirdiği 18 maddeden oluşan iç tüzük değişikliği teklifinin 14 maddesi üzerine görüşmeler tamamlandı. Bu birleşimde teklifin ilk bölümdeki 9 madde ile ikinci bölümdeki 5 madde üzerine görüşmeler yapılıp oylamaya gidildi. Saat 01.00’de kadar devam eden görüşmelerde teklifin büyük bir bölümü kabul edildi.

DÜZENLEMELER NELER GETİRİYOR

Tasarı ve tekliflerin komisyonlara havalesine itiraz eden milletvekiline oturumun başında tanınan söz hakkı, teklifle, itirazın yazılı olarak Meclis Başkanlığına iletilmesi şeklinde değiştiriliyor. Anayasa değişiklikleri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin tümü açık oylamaya tabi işlerden değilse en az 20 milletvekilinin talebi halinde açık oyla, aksi takdirde bu oylamalar ile maddelerin oylamaları işaret oyuyla yapılacak. Değişiklik önergeleri aykırılık sırasına göre okunup işleme konulacak. Aynı mahiyetteki önergelerden en kısa olanı okunup, diğer önergelerin sadece imza sahipleri okunarak birlikte işleme alınacak.

Beşten fazla imzalı önergelerde ilk beş imza okunup, önerge tutanağa eklenecek. Teklifle, TBMM Genel Kurulunda, genel görüşme ve Meclis araştırması önergelerinin özetlerinin okunması kaldırılıyor. Anayasa, kanunlar ve İçtüzük gereğince işaret oyuna yahut gizli oya başvurulması zorunlu olmayan hallerde açık oylama yapılması en az 20 milletvekilinin yazılı istemine bağlı olacak. Bu husustaki önergelerin, oylamaya geçilmeden önce Başkanlığa verilmiş olması gerekli olacak. Başkan, oylamaya geçmeden önce, açık oy istemi olduğunu bildirecek ve önerge sahiplerinden en az 20’sinin Genel Kurul salonunda bulunup bulunmadığını tespit edecek. Oylamaya ilk olarak açık oy isteminde bulunan üyelerden başlanacak. Önerge sahiplerinden en az 20’si Genel Kurul salonunda bulunmaz veya noksan imza herhangi bir milletvekili tarafından kabul edilmez veya oylamaya katılmazlarsa, açık oylama istemi düşecek. Açık oylama önergesinde imzası bulunanlardan en az 20 milletvekilinden herhangi birinin oyunu kutuya atmadığı tasnif sonunda anlaşılırsa, yapılan oylama, işaret oyu niteliğinde işlem görecek.

TARTIŞMALI MADDELER SONA KALDI

Teklifin tartışmalı olan maddelerindeki görüşmeler ise sona kaldı. Milletvekillerinin kullandıkları ifadelerden dolayı ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalacağı düzenlemelerin yer aldığı 15, 16, 17 ve 18’inci maddelerinin görüşülmesi ise bir sonraki birleşime bırakıldı.

Görüşülecek maddeler arasında “Kürdistan”, “Kürt illeri”, “soykırım”, “katliam” gibi ifadelerden dolayı para cezası uygulaması öngören düzenlemede yer alıyor.

Saat 14.00’te açılacak olan birleşimde ilk olarak gündem dışı konular ele alınacak. Ardından HDP’li milletvekilleri Tuğba Hezer Öztürk ve Faysal
Sarıyıldız’ın “devamsızlık” gerekçesiyle milletvekilliklerinin düşürülmesine dair raporların oylanmasının ardından teklifin kalan maddeleri üzerinde görüşmelere devam edilecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here