AKP’nin bakanlıkları kadınları yok sayıyor

0
65

HDP’li Orhan, 8 Mart 2020 tarihinde yanıtlaması amacıyla verdikleri toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin soru önergelerini bir yıldır yanıtlamayan bakanlıkların listesini yayınladı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Muazzez Orhan, 8 Mart 2020 tarihinde yanıtlaması amacıyla verdikleri toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin soru önergelerini yanıtlamayan bakanlıkların listesini açıkladı.

8 Mart 2020 tarihinde 130 soruluk 17 soru önergesi sundukları bilgisini paylaşan Orhan, 12 bakanlığın önergelerine yanıt verdiğini, 5 bakanlığın ise üzerinden bir yıl geçmesine rağmen önergeleri yanıtlamadığını kaydetti. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin verdikleri önergeleri İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın yanıtlamadığını duyurdu.

Bu beş bakanlığın önergeleri yanıtlamayarak, kadınlarla ilgili çok temel sorunlara sessiz kaldığına dikkat çeken Orhan, “İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın soru önergelerine zamanında yanıt vermemesi ülkedeki kadın cinayetlerinin, yoksulluğunun ve kadına yönelik ayrımcılığın sürgit devam etmesi ve önlenememesinin bir nedenidir. Bu politikalardan sorumlu bakanlıkların sorumsuzluğu kadınların yaşamına veya eşitsiz koşullarda yaşamasına neden olmaktadır” diye belirtti.

Soru önergelerine yanıt veren 12 bakanlığın yanıtlarından çıkan sonuçları da derleyerek sunan Orhan, “Toplumsal cinsiyet alanında en temel sorunlardan biri olan; verilerin cinsiyet bazlı tutulmadığı, bu önergelerin en temel sonucudur” diye kaydetti.

Üç bakanlık cinsiyet bazlı veri tutmuyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na; vergi çeşitlerine göre kadın mükellef sayıları, vergi muafiyeti ve istisnalarından yararlanan kadın sayısı, bireysel emeklilik sistemindeki kadın sayısı, KYK borcu nedeniyle icralık olan kadın sayısı, kredi kullanıcısı olan kadın sayısı, kamu ihalesi alan kadın sayısı, bakanlığın yönetici kadroları içerisinde kadın oranına ilişkin sorular yönelttiklerini kaydeden Orhan, bakanlığın verdiği yanıtlarda, bu soruların hiçbirinin yanıtının olmadığına dikkat çekti.

Benzer bir durumun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na sundukları soru önergesi yanıtlarında da görüldüğüne işaret eden Orhan, bu üç bakanlığın cinsiyet bazlı veri tutmadığını tespit ettiklerini kaydetti.

Orhan, Milli Savunma Bakanlığı’nın silah altına alınan askerlere toplumsal cinsiyet eğitimi verilip verilmediği, kadın askerlere yönelik mobing, taciz ve şiddet gibi vakaların önlenmesi amacıyla uygulanan programların olup olmadığı, unvanlara göre kadın personel sayılarına ilişkin sorulara somut yanıt vermediğini belirtti. İç ve dış çatışma bölgelerinde, savaş süreçlerinde sıklıkla yaşandığı bilinen; askerlerin sivillere ve kadınlara yönelik cinsiyetçi saldırılarını önlemek amacıyla uygulanan programlara ilişkin soruya yanıt vermemeyi tercih eden Milli Savunma Bakanlığı, mevzuatı hatırlatmakla yetindi.

Dışişleri kadın görevlendirme sayısını vermiyor

Dışişleri Bakanlığı’na yönelttikleri 5 soruluk önergede, kadın büyükelçi sayısı, yurt dışına yapılan görevlendirmelerde tüm bakanlıklar için kadın görevlendirme oranı, yurtdışı fonlarıyla desteklenen projelerde toplumsal cinsiyet eşitliği için ayrılan pay ve Bakanlık bünyesindeki kadın personel sayısı ve oranını öğrenmek istediklerini kaydeden HDP Milletvekili Muazzez Orhan, 240 yurtdışı aktif temsilciliklerden 65’inin kadın olduğu, bakanlık personelinde kadın çalışan oranının yüzde 38, Genel Müdür, Daire Başkanı ve Şube Müdürü gibi kadroların yaklaşık yüzde 30’unun kadınlardan oluştuğu bilgisinin paylaşıldığını belirtti.

81 il milli eğitim müdüründen sadece 3’ü kadın

Orhan, Milli Eğitim Bakanlığına yönelttikleri soru önergesindeki 11 sorudan sadece 3’üne yanıt verildiğini belirtti. Orhan, “Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir bütçeleme yaklaşımı esas alınmaması ve cinsiyetçi pratiklerin egemen olması soruların yanıtsız kalmasının temel nedenidir. Personelinin yarısından fazlasının kadın olduğu bilinen MEB’in verdiği yanıtlarda 81 il milli eğitim müdüründen sadece 3’ünün, 957 ilçe milli eğitim müdüründen sadece 14’ünün, Okul Müdür ve müdür yardımcıları içerisinde kadın sayısı verilmezken müdürlerin yüzde 9,55’inin müdür yardımcılarının yüzde 25,11’inin kadın olduğu ifade edilmiştir” diye kaydetti.

Desteklerin yüzde 80’i erkeklere

Tarım ve Orman Bakanlığına yönelttikleri soruları verilen yanıtlarda, tarım alanında kadınların değil erkeklerin desteklendiğinin açığa çıktığına işaret eden Orhan, 81 il müdüründen sadece 2’sinin kadın olduğu, IPARD projesi kapsamında verilen desteklerin yüzde 80’inin erkeklere verildiği ve bu kapsamdaki yararlanıcıların yüzde 83’ünün erkek olduğunu belirtti

Orhan, kadınların konut edinme hakkında eşitsizliğin devam ettiğine de dikkat çekti. Türkiye’de gerçek kişilere ait tapuların yüzde 61’inin erkeklerin adına kayıtlı olduğu, konut sahipliğinde bu oranın yüzde 62,5’e yükseldiğini kaydeden Muazzez Orhan, TOKİ konut sahipliğinde cinsiyet bazlı veri tutulmamasına da dikkat çekti. HDP Milletvekili Orhan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda 81 ilde sadece 4 il müdürünün kadın olduğu bilgisi verildiğini de paylaştı.

HABER MERKEZİ

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here