‘Arşivler bilgi çağının kurumlarıdır’

0
68

Genel Arşivcilik ile Toplumsal Cinsiyet ve Arşivcilik ana temaları çerçevesinde 29 konu başlığı18 oturumda planlanan sempozyum önemli bilgiler içeren nitelikli sunumlarla pozitif tartışma platformu yarattı, bilgi paylaşımı ve iletişim ağını güçlendirdi, sorunların aşılması için yeni yaklaşımlar, modern arşivcilik yönetmeleri, açık erişim arşivi için yazılımlar hakkında bilgi paylaşıldı. Arşivciler ve farklı disiplinlerden katılımcıların buluşması işbirliğinin eksikleri gidermede, uluslar-arası yüksek standartlarda belgelerin arşivlenebilmesinde etkili olacağını gösterdi.

Vakfın kurucu üyesi ve önceki başkanlarından Aslı Davaz, “Arşivler, geçmişin bekçiliğini yapan kurumlar olarak değil, öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı bir şekilde geçmişle etkileşime girebileceği, bilgi çağının kurumları olarak tanıtılmalıdır” sözleriyle toplumsal cinsiyet çalışmalarına da kaynaklık eden kadın arşivlerini nasıl değerlendirdiklerini ifade etti.

Bu arşivlerden iki örnek Bilgi ve Belge Yönetimi uzmanı Özkan Güner’in detaylandırdığı “Özel arşivlerde arama kılavuzu, tasnif şeması ve kataloglama aşama ve süreçleri” oturumunda verildi. Arşivci Sibel Servet Sular sunumunda “Türkiye İşçi Partisi altında bir Behice Boran dünyası var. Katalog yenilemeyle bunun ortaya çıkarılması parti tarihinin de derinlik kazanmasını sağlayacaktır” önerisini paylaştı. Sosyolog Firdevs Gümüşoğlu ise vakıftaki arşivine konuk olduğunda “107 yaşındaki Sümerolog ve aktivist Muazzez İlmiye Çığ’ın akademik alandan günlük yaşamına bir cevher olduğunu gördüm” dedi.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here