PSAKD: Bir olmaya, diri olmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var

EDİTÖRÜN ÖNERDİKLERİ

PSAKD Genel Merkezi, Hasret Gültekin heykeli üzerinden yaşanan tartışmalara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. PSAKD açıklamasında, DAD ile yapılan görüşmede sorunun çözümü noktasında samimi bir iletişim içine girilerek sürece özeleştirel bakıldığı ve Alevilerin birliğinin öne çıkarıldığı belirtilerek, gelinen aşamada bu müşkülü ortadan kaldırmanın Alevi kurumlarının ortak görev sorumluğunda olduğu kaydedildi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD), Sanatçı Hasret Gültekin’in anıt heykeli üzerinden başlayan tartışma sonrasında bir açıklama yayınlayarak sorunun çözümü için birlik çağrısı yapan Demokratik Alevi Dernekleri’nin çağrısına olumlu yanıt verdi.

Demokratik Alevi Dernekleri Genel Merkezi‘nin, Hasret Gültekin’in anıt heykeli üzerinden başlayan tartışmalar sonrasında 16 Haziran tarihinde yaptığı açıklamada, “Bu süreçte musahip kurumlarla yaşanan tartışma, birbirini itham etme, çözüm konusunda daralma, kurumsal iletişimde eksik kalma, çözüm üretecek müdahalelerde gecikme, bilerek bilmeyerek sorunun büyümesine ortak olmak gibi bir süreci yaşadık. Bu eksiklerimizin bilincinde olarak bir araya gelip ortak akıl ile hareket ederek; inancımıza karşı, Sivas şehitlerine, özelde Hasret Gültekin canımızın aziz hatırasına, Sivas şehitleri ailelerine,  toplumumuza, demokratik kamuoyuna karşı sorumlu olduğumuzu ve bu sorumluluğun bilincinde olarak özür dilediğimizi belirtiriz” ifadelerine yer verilmişti.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi tarafından yayınlanan açıklamada çözüm çağrıların değerli olduğu kaydedilerek, tüm bu yaşanılan süreçler içerisinde gelinen aşamada bu müşkülü ortadan kaldırmanın ortak görev sorumluğunda olduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında Alevi kurumlarının ortak iradesi ile birlikte bir araya gelerek ikrarlaşmak gerektiğinin ve hak mücadelesinde Alevilerin bir olmasına her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç olduğunun altı çizilerek, DAD ile ilişkileri askıya alan kararını kaldırılarak normalleşme sürecini başlatıldığı kamuoyuna deklere edildi.

“HİÇ ARZU ETMEDİĞİMİZ MÜŞKÜLLERLE KARŞILABİLİYORUZ”

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi’nin açıklama şöyle:

Her geçen gün inancımıza, kutsallarımıza yönelik baskılar ve asimilasyon politikaları sistemli bir şekilde ve artarak devam etmektedir. Tüm Alevi ocakları ve süreklerine yönelik asimilasyon politikaları sürmekte, kutsal mekanlarımız, dergahlarımız, ziyaretlerimiz elimizden alınmış, kontrol ve denetim altında tutulmaktadır. Alevi toplumumuza ve Alevi değerlerine yönelik baskılar sürmekte, nefret suçları en üst seviyede yaşanmaktadır. Bütün bunlara bağlı olarak,  Alevilerin eşit haklar talebi ve mücadelesi daha bir önem kazanmaktadır. Tüm bu uygulamalara ve saldırılara karşı durabilmenin yolu öğretimizde bellidir. Bir olalım, iri olalım, diri olalım.

Ne yazık ki bazen mücadelemizde hiçte arzu etmediğimiz “müşküllerle” karşılaşmak durumunda kalabiliyoruz. İki yıla yakın bir süredir hepimizi derinden yaralayan ve üzen bir durumla karşı karşıya kaldık. Bir canımız tarafından yapılıp Düzgün Baba Cemevi yakınlarına konulan Hasret Gültekin canımızın heykelinin sökülüp bir depoya konulması olayı. Bu durum başta Hasret canımızın ailesi olmak üzere her bir Alevinin canını yakmıştır. PSAKD olarak kendimizi, olayın kendisine ve sonuçlarına, hiçbir Alevi canın ve kurumunun rızalık vermediği bir sürecin içinde bulduk. Doğal olarak  taraf olduk. PSAKD’nin heykelin yapımı, yerine montajı ve sökülmesi süreçlerinden hiçbir şekilde bilgisi olmamış ve dolayısı ile dahil de değildir.

Bütün tartışmalar dışında, Hasret Gültekin elinde bağlamasıyla çarkı pervaz olup evliyalar yurduna, Düzgün Baba’ya konmuştu. Sorun, “Harde Dewreş” denilen bu topraklara mihman olan Hasret canımızın suretini batini olarak yorumlamak yerine, zahirde heykel olarak görmelerinden kaynaklanmaktadır.

“SORUN ORTADA BIRAKILMIŞTIR”

Konuyu kısa olarak detaylandırmak gerekirse;

16 Temmuz 2020 günü açılışının yapılacağı duyurulan ”Sivas Katliamı Şehitleri Anı Ormanı-Anıt Projesi” kapsamında, 33 canımızın isimlerinin de yerleştirildiği Hasret Gültekin heykeli 15 Temmuz 2020 gecesi yerinden sökülmüştü. Sökülme gerekçesi olarak ise bölgenin kutsal olduğu dolayısı ile heykelin dikilemeyeceği yönünde açıklamalar yapılmıştı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Dersim Şubesi Sivas’ta katledilen Hasret Gültekin‘in anıtının Düzgün Baba Cemevine dikilmesi ve ardından yerinden sökülmesi üzerine yaşanan tartışmalara çözüm bulmak amacıyla 25 Temmuz Cumartesi günü Düzgün Baba Cemevinde toplantı çağrısı yapmıştı.

26 Temmuz 2020 tarihinde yapılan toplantıya, PSAKD Dersim Şubesi ve Genel Merkez yöneticileri, DAD Genel Merkez yöneticileri, DEDEF yöneticileri, Pirler ve halkın yoğun katılımı olmuştur. Bu toplantı sonucunda, PSAKD yöneticileri ve Hasret Gültekin Canımızın eşi Yeter Gültekin, Heykelin tekrar yerine konulması veya depoda bırakılmasını, başka bir yere götürülmesine rızalık vermediklerini beyan etmişlerdir.

Bu kabul görmediğinden sorun ortada bırakılmıştır. Daha sonra Nazimiye Belediyesi tarafından heykelin Nazımiye meydanında bir parka dikilmesinden sonra, Genel Merkez yöneticilerimiz tarafından heykel yerinden sökülerek Hacıbektaş İlçesinde dikilmek üzere taşınmıştır.

“SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE SAMİMİ İLETİŞİM İÇİNE GİRİLMİŞ, ÖZELEŞTİREL BAKILMIŞTIR”

Sorunun uzunca bir süre çözümsüz kalması ve Alevi Kurumları arasında gerilime neden olmasından dolayı Alevi Kurumları tarafından görüşmelerin yapılması için bir çağrı yapıldı.

6 Alevi çatı örgütünün, 3 Mart’ta “Gün ayrı düşme günü değildir” diyerek yaptığı çağrı, her iki örgütümüz tarafından da değerli görüldü.

09 Mart 2022 tarihinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda yapılan toplantıya taraflardan Gani Kaplan, Özgür Kaplan, Onur Kaya, Müslüm Metin, Ercan geçmez, Musa Kulu, Murat Işık, Zeynel Kete, Mustafa Karabudak  katılım sağlamışlardır.

Toplantı sonrasında, DAD, darda olduklarını beyan eden bir açıklama yapmış ve ardından da PSAKD önceki dönem Genel Sekreterimiz Özgür Kaplan;

DAD yöneticileri ‘Hasret canımızın özelinde Madımak şehitlerinin darındayız’ demişler. Dardayız demek bizler için, Alevi dilinde çok önemli. Bir insan darda ise tamamdır, artık yola teslim olmuş olarak algılarız. Biz ‘dardayız’ diyen bir örgüte Alevice yaklaşırız. Alevilik öğretisinin gereğini yerine getiririz. Biz Aleviyiz sonuçta, yan yana gelip sorunlarımızı çözeriz.” Diyerek görüşmelerin devam edeceğini belirtmiştir.

PSAKD Genel Kurul sonrası DAD tarafından Genel Merkezimize yapılan hayırlı olsun ziyaretinde konu tekrar gündeme gelmiştir. Bu ziyaret sonrası görüşmeler yapılmış ve belli ilerlemeler sağlanmıştır. Sorunun çözümü noktasında samimi bir iletişim içine girilmiştir. Sürece özeleştirel bakılmış ve Alevilerin birliği öne çıkarılmıştır.

“NİYETLERİNİ SAMİMİ OLARAK ORTAYA KOYMUŞLARDIR”

DAD, 2 Temmuz arifesinde 16 Haziran 2022 günü başına ve Alevi Kamuoyuna dönük bir  açıklama daha yapmış ve bu açıklamada: daha önce Hasret Gültekin canımızın anıt heykeli ile ilgili yaşanan sürecin gündeme geldiğini, yaşanan süreçle ilgili Alevi kurumlarının dar-didar olup ortak açıklama yapma konusunda ikrarlaştıklarını belirtmişlerdir. Açıklamanın bir bölümünde ise,

“Bu süreçte musahip kurumlarla yaşanan tartışma, birbirini itham etme, çözüm konusunda daralma, kurumsal iletişimde eksik kalma, çözüm üretecek müdahalelerde gecikme, bilerek bilmeyerek sorunun büyümesine ortak olmak gibi bir süreci yaşadık. Bu eksiklerimizin bilincinde olarak bir araya gelip ortak akıl ile hareket ederek; inancımıza karşı, Sivas şehitlerine, özelde Hasret GÜLTEKİN canımızın aziz hatırasına, Sivas şehitleri ailelerine, toplumumuza, demokratik kamuoyuna karşı sorumlu olduğumuzu ve bu sorumluluğun bilincinde olarak özür dilediğimizi belirtiriz” diyerek, niyetlerini samimi olarak ortaya koymuşlardır.

“MÜŞKÜLÜ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN BİR ARAYA GELEREK İKRARLAŞMALIYIZ”

PSAKD olarak; tüm bu yaşanılan süreç içerisinde gelinen aşama, Alevi öğretisi gereğince ortada bir müşkülümüzün varlığıdır. Bu müşkülü ortadan kaldırmak hepimizin ortak görev sorumluğundadır. DAD Genel Merkezinin yapmış olduğu; “ Bu eksiklerimizin bilincinde olarak bir araya gelip ortak akıl ile hareket ederek; inancımıza karşı, Sivas şehitlerine, özelde Hasret GÜLTEKİN canımızın aziz hatırasına, Sivas şehitleri ailelerine,  toplumumuza, demokratik kamuoyuna karşı sorumlu olduğumuzu ve bu sorumluluğun bilincinde olarak özür dilediğimizi belirtiriz” açıklamasının çok değerli olduğunu, müşkülü ortadan kaldırmak üzere tüm Alevi kurumlarının ortak iradesi ile birlikte bir araya gelip ikrarlaşmak gerektiğini ve eşit haklar mücadelesinde bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımızın olduğu belirtmek istiyoruz.

“DAD İLE İLİŞKİLERİMİZİ ASKIYA ALAN KARARI KALDIYORUZ”

Bu bağlamda, daha önceki GYK’mız tarafından DAD ile ilişkilerimizi askıya alan kararını kaldırıyor ve normalleşme sürecini başlatıyoruz. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği olarak, Sorunun tümü ile çözümünü sürece yayarak ve her türlü oyunu ve hesabı bozarak yol alacağımızın bilinmesini istiyoruz. Alevileri kategorize ederek, bölerek ve birbirine düşürerek farklı niyet ve kişisel ikbal peşinde olanlara izin vermeyeceğiz. Hakkın ve hakikatin yolunda olanlara aşk olsun.

Hak- Muhammed – Ali Yardımcımız, Hızır Yoldaşımız olsun!

PİRHA/İSTANBUL

- Advertisement -spot_img

YAZARIN DİĞER YAZILARI

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

EN SON EKLEN YAZILAR