PSAKD: Devlet özür dilemeli, Dersim ismi iade edilmeli, arşivler açılmalı

0
87

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi, 84 yıl önce Dersim’de gerçekleştirilen katliamın insanlık tarihinin görmüş olduğu en korkunç katliamlardan biri olduğunu belirtti. Açıklamada, “Dersim Katliamı bu topraklarda gerçekleştirilen katliam silsilesinin en acı halkalarından biridir” dedi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi, Dersim Soykırımı’nın 84. yıldönümünde yazılı bir açıklama yaparak, yaşamını yitirenleri andı.

Açıklamada, Dersim Soykırımı’nın insanlık tarihinin en korkunç soykırımlarından biri olduğuna işaret edilerek, tek tipçi politikaların bugün Türkçü-İslamcı iktidar eliyle daha baskıcı ve saldırgan bir şekilde sürdürülmekte olduğu ifade edildi.

Dersim’i fiziken tamamen yok edemeyenlerin, ekolojik ve kültürel olarak katlederek Dersim’i yok etmeye çalıştığına vurgu yapılan açıklamada, Dersim’in doğasını katleden ve insansızlaştırmayı amaçlayan her türlü maden, yol, baraj vs. projeler derhal durdurulmaması gerektiği dile getirildi.

Ayrıca, devletin adalet için öncelikle Dersim’de gerçekleştirilen bu katliam için resmi bir şekilde özür dilemesi, Dersim’e dönük katliam harekatının adı olan Tunceli ismi kaldırılarak Dersim ismi iade edilmesi ve Dersim Katliamına dair tüm arşivler açılarak hakikat ile yüzleşilmesi çağrısında bulunuldu.

“DERSİM KATLİAMI, İNSANLIK TARİHİNİN EN KORKUNÇ KATLAMLARINDANDIR”

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Bundan 84 yıl önce Dersim’e dönük olarak Bakanlar Kurulu tarafından alınan “Tunç Eli tenkil harekatı” kararları sonucu başlatılan saldırılarda binlerce Dersimli katledilmiş, binlercesi yerinden yurdundan edilerek sürgüne gönderilmiş, yine binlerce Dersimli çocuk ailelerinden koparılarak başkalarına verilmişlerdir. Dersim’de gerçekleştirilen katliam insanlık tarihinin görmüş olduğu en korkunç katliamlardan biridir. Dersim halkının yaşadığı tarifsiz zulmün acısı halen yüreğimizdedir. Dersim Katliamı bu topraklarda gerçekleştirilen katliam silsilesinin en acı halkalarından biridir. Her türden farklılığı reddeden ve yok etmeye çalışan tek tipçi iktidar anlayışı bu katliamların ve acıların asıl nedenidir. Bu tek tipçi politikalar bugün hakim olan Türkçü-İslamcı iktidar eliyle daha baskıcı ve saldırgan bir şekilde sürdürülmektedir.

“EKOLOJİK VE KÜLTÜREK OLARAK DERSİM YOK EDİLMEK İSTENİYOR”

Mevcut iktidar Dersim’e dönük olarak çok yönlü bir yok etme politikası uygulamaktadır. Bugün Dersim’e dönük yok etme politikaları Dersim’in doğasını planlı bir şekilde katlederek ve Dersim’i yaşanmaz hale getirme çabalarıyla devam etmektedir. Bugün Dersim’e dönük yok etme politikaları iktidar desteğiyle birtakım gerici tarikatları ve yapıları Dersim’e sokma çalışmalarıyla devam etmektedir. Dersim’i fiziken tamamen yok edemeyenler ekolojik ve kültürel olarak katlederek Dersim’i yok etmeye çalışmaktadırlar. Dersim’de her köye cami ve zorla ezan okutulması gibi dayatmalar bu politikaların bir yansımasıdır. Devlet ayrıca Dersim içinden bulup devşirdiği birtakım hain unsurlar eliyle de asimilasyon çalışmalarını devam ettirmektedir.

“DERSİM ADALET BEKLEMEKTEDİR”

Ancak Dersim bugüne kadar yaşadığı bu saldırıların ve katliamların hiç birine boyun eğmemiştir, bundan sonra da boyun eğmeyecektir. Dersim Alevilerin gözbebeğidir. Dersim kadim bir Alevi toprağıdır. Dersim halkı zengin bir kültürel, inançsal ve ekolojik mirasın taşıyıcıdırlar. Bu mirası sahiplenip yaşatmak her şeyden önce bir insanlık görevidir.

Bu miras bu topraklar için egemenlerin inandırmaya çalıştığı gibi bir tehdit değil bir zenginlik kaynağıdır. Bu kadim mirasın taşıyıcı olan Dersim bugün adalet beklemektedir.

“DEVLET ÖZÜR DİLEMELİ, DERSİM İSMİ İADE EDİLMELİ VE ARŞİVLER AÇILMALI”

Devlet adalet için öncelikle Dersim’de gerçekleştirilen bu katliam için resmi bir şekilde özür dilemelidir. Dersim’e dönük katliam harekatının adı olan Tunceli ismi kaldırılmalı, Dersim ismi iade edilmelidir. Dersim Katliamına dair tüm arşivler açılmalıdır. Dersim Katliamı’nda yaşamını yitirenlerin, sürgün edilenlerin, evlatlık verilenlerin ve kayıpların listeleri tam olarak açıklanmalıdır. Dersim’in kültürüne ve kimliğine dönük inkârcı politikalara son verilmelidir. İdam edilen Seyid Rıza ve diğer Dersimlilerin mezar yerleri açıklanmalı, bu idamların haksız ve hukuksuz kararlar olduğu resmi olarak kabul edilmelidir. Dersim’de gerici tarikatların ve yapıların desteklenmesine son verilmelidir. Köylere Cami yapılması ve zorla ezan okutulması dayatmalarından vazgeçilmelidir. Dersim’in doğasını katleden ve Dersim’i insansızlaştırmayı amaçlayan her türlü maden, yol, baraj vs. projeler derhal durdurulmalıdır.

Dersim Katliamı’nda yitirdiğimiz canlarımızı bir kez daha özlemle anıyoruz. Katledilen, sürgün edilen, ailelerinden koparılan ve kaybedilen tüm Dersimliler için adalet talebinden vazgeçmeyeceğiz. Dersim Katliamı’nı Unutmadık Unutturmayacağız!

(HABER MERKEZİ)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here