PSAKD’nin 50 şubesinden genel kurul öncesi ‘birlik’ çağrısı

EDİTÖRÜN ÖNERDİKLERİ

 Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin 50 şube başkanı yaklaşan genel kurul öncesinde örgütsel sorunları çözmek, niteliğe kavuşturmak için ortak akıl, ortak mücadele ve irade ile sağlanması gerektiğini belirterek birlik çağrısı yaptı. Açıklamada, bölgelerden rızalık esasına dayalı olarak kendi GYK üyelerini seçme, genel kurul sürecinde ortaya çıkartılmaya çalışılan ortak iradeye katkı konulması istendi. 

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin (PSAKD) farklı bölgelerden 50 şube başkanı, yaklaşan genel kurul öncesinde bir açıklama yayınladı.

‘Tüm Şube Başkanlarına Üyelerimize, Delegelerimize ve Dostlarımıza Ortak Çağrımızdır’ başlığıyla yayınlanan açıklamada PSAKD örgütünün ihtiyacı olan şeyin düşüncede ortaklaşmış, kolektif olarak fikrini ve emeğini ortaya koyacak bireylerin hep birlikte emek vererek örgütü ayağa kaldırması olacağını vurgulanarak, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’ni Alevilerin otuz yıllık mücadelesinde öncü güç haline getiren ilkelerine ve politikalarına dönmesinde çaba harcanması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamanın devamında, yaklaşan genel kurul öncesinde örgütsel sorunları çözmek, niteliğe kavuşturmak için ortak akıl, ortak mücadele ve ortak irade olması gerektiği belirtilerek, bölgelerden rızalık esasına dayalı olarak kendi GYK üyelerini seçme, genel kurul sürecinde ortaya çıkartılmaya çalışılan ortak iradeye katkı koyma çağrısında bulunuldu.

“SEÇİMLERİN KAZANILMASI DERNEĞİMİZ AÇISINDAN ÖRGÜTSEL KAYBA DÖNÜŞMÜŞTÜR”

PSAKD 50 şube başkanının imzasıyla yayınlanan açıklama şöyle:

“Ortaya çıkışı, toplumla buluşma yanları, demokratik Alevi hareketi içerisinde kapladığı yer ve Alevi toplumundaki karşılığı açısından değerlendirildiğinde bu topraklarda Cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde, biz Alevilerin en önemli mücadele örgütü ve bizim göz bebeğimiz Pir Sultan Abdal Kültür Derneği siz dostlarımızın da bildiği gibi genel kurul sürecine girmiştir. Bizler açısından Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, tarihsel birikimi ve ilkeleri korunarak, sonraki nesillere devredilmesi gereken önemli bir değer ve gelecek kuşaklara bırakacağımız tarihsel bir mirastır. Genel kurula bu temel belirleme ile hazırlanıyor, bu bilinçle genel kurul sürecini örgütlemeye çalışıyoruz.

Kuruluşundan günümüze kadar derneğimizin genel kurul süreçlerini değerlendirdiğimizde pek çok genel kurul ne yazık ki -büyük ölçüde- ‘seçimleri kazanmak’ üzerine kurgulanmıştır. Genel kurul süreçlerinde derneğimizin ve Alevi hareketinin toplumsal alanda verdiği mücadele göz önünde bulundurulmamış ve genel kurul süreçlerimizin doğru kurgulanmaması şubelerimiz ve üyelerimiz arasında ayrıştırıcı bir etkiye neden olmuştur. Genel kurullarımız şubelerimizin birlikte mücadele etme yanlarını zayıflatmıştır. Pir Sultan Abdal Kültür Derneğimizin ilkeleri yerine bireylerin yandaşlığı ve kafa kol ilişkileri öne çıkmış, yönetimlerde iktidar mücadeleleri derinleşmiştir. Derneğimizde oluşan yönetim krizlerinin önemli bir nedeni ne yazık ki, genel kurullarımızda öne çıkan ve egemen olan anlayıştır. Bireylerin siyasi kariyerleri için, kurumlarımızın basamak olarak kullanılması normalleştirilmiştir. Özetleyecek olursak seçimlerin kazanılması derneğimiz açısından örgütsel kayba dönüşmüştür.

“ÖRGÜTÜMÜZÜN SORUNLARINI ÇÖZME İRADESİ GÖSTERMELİYİZ”

Bugün Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyeleri olarak yaşadıklarımızdan ders çıkarmalı; değişmeye, birlikte değiştirmeye açık olmalı ve hep birlikte sorumluluk almalıyız. Bizler de seçim takvimi belirlendiği günden beri bu duyarlılıkla hareket ediyor, örgütümüzde bulunan bütün farklı renkleri zenginliğimiz olarak görüyoruz. Tüm üyelerimiz ayrı ayrı değerlidir ve hepimize düşen görev, örgütümüzün sorunlarını hep birlikte tespit etmek ve bu sorunları hep birlikte çözme iradesi göstermektir.

Geçmişten günümüze kadar Alevi toplumuna karşı uygulanan baskı, inkar ve asimilasyon politikaları, bugün de artarak, farklı biçimlere bürünerek devam etmektedir. Siyasi olarak yeniden şekillendirilmek istenen toplumsal dinamikler ve bunun içinde önemli bir yer tutan biz Alevileri önümüzdeki dönem zorlu bir süreç beklemektedir. Bu nedenle Alevi toplumunun en önemli örgütlerinden biri olan Pir Sultan Abdal Kültür Derneğini bu süreç yakından ilgilendirmektedir. Derneğimizin asli siyasi görevlerinden biri, başta dernek üyeleri olmak üzere Alevi toplumunu bu sürece direnmesi için hazır hale getirmektir.

“ALEVİ KURUMLARININ BÜYÜTÜLMESİNDE BU BİRİKİMİ ÖRGÜTLEMELİYİZ”

Bir yandan merkezi iktidar, diğer yandan belediyeler, kurumlarımızı maddi yardımlarla susturmaya ve sisteme entegre etmeye çalışmaktadır. Derneğimize düşen görev ise entegrasyon ve aynılaştırma politikalarına karşı diğer Alevi kurumlarıyla ortak mücadele hattı örmektir. Alevi toplumu onu bugünlere getiren köklerinden beslenip dayanışma, ortaklaşma, paylaşma kültürüyle kendi kurumlarını inşa edecek, öz kaynaklarıyla var olan kurumları kalkındıracak ve onları büyütecek birikime ve inanca sahiptir. Mesele Alevi kurumlarının inşasında, kalkındırılmasında ve büyütülmesinde bu birikimi örgütleyip organize hale getirmektir. Derneğimize düşen bir diğer görev de budur.

Yeni dönemi inşa ederken örgütümüzde kronik hale dönüşen sorunlarımızın, yönetememe krizlerinin tek tek bireylerden, yöneticilerden kaynaklanmadığını biliyor ve görüyoruz. Yani kişilere fatura edilen başarı ve başarısızlık hikayeleri bizi doğruya ulaştırmaz. Sorunun çözümünün, kişilerin bireysel niteliğinin önemini yadsımadan salt yönetici bireylerin değişimiyle olamayacağının farkındayız.

“ÖRGÜTÜMÜZÜ AYAĞA KALDIRMAK EN ACİL İHTİYAÇTIR”

‘’Pir Sultan Abdal Kültür Derneğimizin gelecek iki yılını nasıl kuracağız?’’sorusuna tüm yönleriyle birlikte yanıt bulmak hepimizin temel derdi olmalıdır. Alevi inanç ve öğretisine yönelik içten ve dıştan gelen sosyal, siyasal ve kültürel tahribatlara karşı aklın ve bilimin ışığında öğretinin özü ile buluşmak, bu doğrultuda çalışmak önümüzdeki dönem temel görevimizdir.

Düşünceler, kurumsal ve genel olarak toplumsal amaçlarla buluştuğunda gelişir ve geliştirir. Örgütümüzün ihtiyacı olan şey düşüncede ortaklaşmış, kolektif olarak fikrini ve emeğini ortaya koyacak bireylerin hep birlikte emek vererek örgütümüzü ayağa kaldırmasıdır. Bu ihtiyaç, dün olduğu gibi bugünün de en acil ihtiyacıdır ve bir an önce karşılanmalıdır.

Bireysel başarı ve başarısızlık kişinin yeteneğine mal edilirken, örgütsel başarı gücünü harekete katılan tüm bireylerin ortak bilgi ve yeteneğinden alır. Bugün Pir Sultan Abdal Kültür Derneğimiz, başarısız ise ya da eski itibarını yitirmiş ise burada hepimizin payı irdelenmelidir.

“ÖNEMLİ OLAN ALEVİ TOPLUMUN HANGİ KAZANIMLARI ELDE EDECEĞİDİR”

Örgütümüzde yöneticiler belirlenirken derneğimizin ve Alevi toplumunun ilkeleri, hayata bakışı ve ihtiyaçları yerine bireylerin mal varlıkları, örgütte kapladıkları alan, siyasi güçleri, onu listesine yazacak başkana yakınlık dereceleri gibi başlıklar değerlendirme ölçütü haline gelmiştir. Liyakati, yola bağlılığı, samimiyeti, bilgiyi, beceriyi ve birikimi baz almayan her türlü yaklaşım örgütümüze zarar vermiştir. Bizim için önemli olan örgütümüze zarar veren yaklaşımların dışında genel kurul sürecini örgütlemek; kimin başkan olacağından ziyade süreç sonunda derneğimizin ve Alevi toplumunun hangi kazanımları elde edeceğidir.

“PSAKD’NİN İLKELERİNE VE POLİTİKALARINA GERİ DÖNME ÇABASIDIR”

Yaptığımız değerlendirme ile gelecek dönemi örgütlerken;

– Bugün kurumlarımızın varlık nedeni olan eşit yurttaşlık talebini bütünlüklü bir mücadele ile örgütlemek, derneğimizin temel görevi olacaktır.

– Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin Alevilerin otuz yıllık mücadelesinde derneği öncü güç haline getiren ilkelerine ve politikalarına dönmesinde çaba harcanacaktır.

-Devletin Alevi hareketini ‘’Eşit Yurttaşlık’’ talebinden uzaklaştırmak için kimi ihtiyaçları karşılayarak hedeflediği ‘’bağımlılık ilişkisine’ karşı mücadele edilecektir.

– İnancımızın üzerine oturduğu temel değerlerimiz asimilasyon saldırısı ile karşı karşıyadır. Bu durum tüm boyutlarıyla mücadelenin esasları haline getirilmelidir. Bunun için inanç alanımıza dair kurumlarımızın kendi iç hukukunu belirleyen kadroların öğretimize uygun bir işleyiş içinde hareket etmesi amacımız olacaktır.

– Örgütün mali konularda yaşadığı sorunlar çözüme kavuşturulacak derneğimizin mali yapısı günün ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak yeniden yapılandırılacaktır.

-Alevi toplumunun ve derneğimizin güncel ihtiyaçları baz alınarak bir yıl içinde program ve tüzük kurultayını hedef olarak önümüze koymaktayız.

– Kurumumuzun siyaset ile olan ilişkisine dair tutumumuz, kuruluş felsefemize ve ilkelerimize bağlı bir yaklaşımla yeniden ele alınacaktır. Derneğimizin hiçbir siyasi yapının arka bahçesine çevrilmesine izin vermeyeceğiz. Verdiğimiz mücadele siyasal bir mücadeledir, bunun bilincindeyiz ancak verdiğimiz mücadele Alevi toplumunun tarihsel olarak verdiği mücadeleden, Alevi toplumunun temel ihtiyaçlarından, inancımızın ve kültürümüzün birikiminden ve ilkelerinden beslenerek kendi çizgisini yaratmalıdır ve yaratacaktır. Bizler bu konuda ısrarcıyız.

– Derneğimizin danışma kurulu karar organı olacak, bölge eş güdümleri daha güçlü ve işlevli hale getirilecektir. Danışma kurulumuza ilave olarak içinde sanatçıların, aydınları ve kendi alanında uzman kişilerin olduğu danışma meclisi oluşturulacaktır.

– Derneğimiz nitelikli kadro sıkıntısı yaşamaktadır. Alevi toplumu içinde hem derneğimizin hem Alevi toplumunun güncel ihtiyaçlarını karşılayacak yetişmiş insan gücü inanılmaz boyuttadır. Derneğimize düşen görev kendi toplumumuzdan nitelikli kadroları derneğimize kazandırmak ve aynı zamanda dernek içinde kadro yetiştirmek için çalışma başlatmaktır.

– Kadın ve genç insan örgütlenmesinde ve örgütlenen insanların derneğimizde aktif görevler almasında acil bir çalışma planlanacaktır.

– Derneğimizde, merkezin şubelerle, şubelerin şubelerle, şubelerimizin kendi bulundukları Alevi toplumu ile iletişim kanallarının sağlıklı bir biçimde yeniden organize edilmesi ve toplumsallaşması, kısaca, örgütümüzün Alevi toplumu ile yeniden buluşması hedeflenecektir.

“ÖRGÜTÜMÜZ, BU ORTAK İRADEYE KATKI KOYMALIDIR”

Genel kurula giderken kısaca belirttiğimiz sorunlarımızı çözmek, örgütümüzü hak ettiği niteliğe kavuşturmak, ancak birlikte emek vererek, ortak akıl, ortak mücadele ve irade ile sağlanacaktır. Bu nedenle örgütümüz, bölgelerden rızalık esasına dayalı olarak kendi GYK üyelerini seçmeli, genel kurul sürecinde ve sonrasında ortaya çıkartmaya çalıştığımız ortak iradeye katkı koymalıdır. Günümüzün sorusu ‘’Derneğimizin başkanı kim olacak?’’ değil, derneğimizi ayağa kaldıracak ortak iradeyi bir araya nasıl getireceğimiz ve bu iradeyi nasıl hakim kılacağımızdır.

Biz aşağıda imzası bulunan şube başkanları olarak, tüm üyelerimizi, delegelerimizi ve dostlarımızı bu iradenin bir parçası olmaya davet ediyoruz. Geniln canlar bir olalım.

ADANA ŞUBE BAŞKANI SEVİM ALKAN

ANKARA ŞUBE BAŞKANI CANSU ERİCE

ANKARA KEÇİÖREN ŞUBE BAŞKANI MUSTAFA YILMAZ

ANKARA MAMAK ŞUBE BAŞKANI FADİME TÜRKYILMAZ

ANTALYA ŞUBE BAŞKANI HASİBE AKPINAR

ANTALYA-ALANYA ŞUBE BAŞKANI MERAL ALTUN

ANTALYA-ALTINOVA ŞUBE BAŞKANI ADNAN ARSLAN

AYDIN ŞUBE BAŞKANI DİLEK ŞAHİN

BALIKESİR-ZEYTİNLİ ŞUBE BAŞKANI HÜSEYİN SİMLİOVA

DİYARBAKIR ŞUBE BAŞKANI AYDIN ATLI

İSTANBUL-ATAŞEHİR ŞUBE BAŞKANI GÜLSEV KAYA

İSTANBUL-AVCİLAR ŞUBE BAŞKANI OZAN KARAÇAM

İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA ŞUBE BAŞKANI HIDIR ÇAM

İSTANBUL-GÜNGÖREN ŞUBE BAŞKANI KENAN YERLİTAŞ

İSTANBUL-KADIKÖY ŞUBE BAŞKANI İBRAHİM KARAKAYA

İSTANBUL-SULTANBEYLİ ŞUBE BAŞKANI ERDAL AKSOY

İZMİR-BERGAMA ŞUBE BAŞKANI AYNUR ŞAFAK TÜRKDOĞAN

İZMİR-BORNOVA ŞUBE BAŞKANI KAMİL YÜCER

İZMİR-BUCA ŞUBE BAŞKANI YILDIZ YILMAZ

İZMİR-ÇEŞME ŞUBE BAŞKANI SEDAT MUTLU

İZMİR-ÇİĞLİ ŞUBE BAŞKANI CEVAT OKUR

İZMİR-GÜMÜLDÜR ŞUBE BAŞKANI MURAT DÜNDAR

İZMİR-HELVACI ŞUBE BAŞKANI MUSA AKTULÜN

İZMİR-KARABURUN ŞUBE BAŞKANI HATUN GÜLER

İZMİR-KEMALPAŞA ŞUBE BAŞKANI UĞUR AKGÜL

İZMİR-KINIK ŞUBE BAŞKANI AYTAÇ URAL

İZMİR-KENT2 ŞUBE BAŞKANI MERAL OKATAN

İZMİR-MENEMEN ŞUBE BAŞKANI ALİ EKBER ONAY

MALATYA ŞUBE BAŞKANI LATİFE ULUTAŞ

MALATYA-ÖREN ŞUBE BAŞKANI MAZLUM KÖSE

MERSİN ŞUBE BAŞKANI OĞUZ ÖZCANLI

MERSİN- TARSUS ŞUBE BAŞKANI CUMA ERÇE

MUĞLA ŞUBE BAŞKANI İLYAS DUMAN

MUĞLA-DATÇA ŞUBE BAŞKANI BİLGE ALTUN

MUĞLA-FETHİYE ŞUBE BAŞKANI TURGUT SEVİNÇ

MUĞLA-MARMARİS ŞUBE BAŞKANI MEHMET ALİ AKYOL

MUĞLA-MİLAS ŞUBE BAŞKANI SEYFETTİN METİN

MUĞLA-ORTACA ŞUBE BAŞKANI ÜLKÜ AYDOĞAN

SAMSUN ŞUBE BAŞKANI CEM SULTAN ERMİŞ

SAMSUN-HAVZA ŞUBE BAŞKANI NECATİ KÖSE

SİVAS ŞUBE BAŞKANI HİDAYET YILDIRIM

SİVAS-BANAZ ŞUBE BAŞKANI GAZİ ASLAN

TOKAT ŞUBE BAŞKANI MUHARREM ERKAN

TOKAT-ALMUS ŞUBE BAŞKANI HÜSEYİN YÜCEL

TOKAT-KALEARDI ŞUBE BAŞKANI SEYFETTİN ŞAHİN

TOKAT-KOCACIK ŞUBE BAŞKANI DURMUŞ DELEN

TOKAT-TAŞÇİFLİK ŞUBE BAŞKANI AYKUT POLAT

TOKAT-TURHAL ŞUBE BAŞKANI DURMUŞ ARSLAN

TOKAT-YOLKONAK ŞUBE BAŞKANI ALİM GARİBOĞLU

TUNCELİ-OVACIK ŞUBE BAŞKANI ERDAL GÜR

PİRHA/İSTANBUL

- Advertisement -spot_img

YAZARIN DİĞER YAZILARI

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

EN SON EKLEN YAZILAR