Celal Fırat

En Koyu Cehalet, Hakkında Hiçbir Şey Bilmediğin Bir Şeyi Reddetmektir

Tarih boyunca, Alevilerin cahillerle mücadelesi iki türlü olmuştur, birincisi Alevilere düşmanca davranan onların varlığından rahatsız olanlar, diğeri ise Alevilik inanç ve ibadet ilkelerinin kavram,...

Eğilmek, bükülmek ve kıvırmak

Sivas Madımak katliamının tutanak ve kararlarında faşist ve gerici militanları azmettiren kişi. Şüpheli ölüm adı altında katledilen onlarca aydın ve devrimci yurttaşın ölümünden sorumlu,...

Edebiyat sosyal bir gerçekliktir

Edebiyatla bir yaşamı ilişkilendirme uzun bir tarihe yaslanır. Gerçekliğin alanı olarak ileri sürülen hayat ile düş, kurgu ve gerçekliği yeniden Üretmeye denk düşen edebiyat arasında bağ...

ADALETİ GECİKTİREN ZALİMLER DE BİR GÜN ADALET İSTER

Adalet herkese hak ettiğini vermek diye tanımlanır, özünde ne olduğunu henüz anlamıyorsak ya da yaşamıyorsak hürriyet, eşitlik, söze bağlılık, güven ve karşılıklı faydayı göremiyorsak...

O KILIÇ SAĞ ELLE TUTULURSA…

Giderek daha da otoriteleşen hükümet benzer düşüncedeki vatandaşları kendi çıkarları için koordine ederek, Hilafet ve gericilik rejimi için lider yaratma peşinde. Din, devlet ilişkisinin kemeri...

ÇATIŞMALAR ÜZERİNDEN HAK VE HAKİKATİ YOK EDEMEZSİNİZ

Sevgili canlar; ekonomik ve siyasi çatışmalar, yoksulluk, ayrımcılık ve şiddet kitleleri kontrol etmek için planlanan birer sosyolojik kaynak haline getirildi, bu kaynaklar tek bir...

HAYAT YENİDEN “CAN” BULACAK

Alevilik inancı tüm sosyal beklentileri içinde barındıran, hangilerinin etik hangilerinin etik olmadığını bağımsız bir şekilde değerlendiren bir güce sahiptir. Ahlakı, Adaleti ve hukuku tüm canlıların...

AŞK OLSUN

Biz Alevilerin inançsal-sosyal ve siyasal değerler paralelinde yaşama dair sembolleri akli zemine oturur, Anadolu’nun engin hoşgörüsü insanların gönlüne düşen sevginin kaynağı öğretimizin insana verdiği...

GÜLBENGLERİMİZ BARIŞ VE KARDEŞLİĞİN TERCÜMESİDİR

Emperyalizmin egemen politikasının tanımı; daha detaylı sömürmek, seçtiği ülkenin siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel yaşamını gözyaşı, sürgün, mülteci-göçmen, kaçan- göçen anlamıyla doldurmaktır. Hepimizin bildiği ve...

Bu önerge eşit hak ve hukuk vurgusudur.

2020 yılının ilk İBB Meclis oturumunda Cemevlerinin yasal statüsünün “ibadethane” olarak kabul edilmesi için önerge sunacak ve gerekli düzenlemenin yapılmasını isteyecek. İstanbul Büyük şehir belediyesi...

EN SON EKLENENLER