Erdoğan Yalgın

Aleviler İçindeki “Elhamdülillahsiz Müslümanlar“ Araf’ Ta! I.

Giriş: Son yıllarda Alevi toplumunda biribirine karşıt düşüncelerin başında; “Alevilerin Müslüman olup-olmadığı, Alevi inancının İslamiyet içinde çıktığı yada İslamiyetle bir bağının olup-olmadığı“ tartışmaları gelmektedir. Gerçekci...

Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Dersimliler ve ıskalanan gerçekler!

Özet: Aşiretler < klanlar (Ezbetler), Ocaklar < Ocakzâdeler (Ateşoğlu < Ateş evladı, Ewlad é nuran) tinsel (ruhsal-manevi), doğa eksenli inançsal tapınmalar; Dersim tarih yazımında özel...

Newroz Bağlamında Bâtıni Aleviliğin Kökenine Kısa Bir Bakış

Özet Kürdoloji tarihinde Newroz’la alakalı derli-toplu bir çalışmanın olmayışı, bu alandaki büyük bir boşluğa işaret etmektedir. Varolan yazılı meteryaller ise, günümüzde Newroz’un sadece siyasi-politik getirileri...

Sersala we pîroz be! (Kürt Takvimi)

Bireysel acı ve tatlı hatıralarla bir yılı daha geride bıraktık! Toplumsal açıdan bakıldığında 2017 yılı, özellikle Ortadoğuda statüsüz bırakılmış mazlum halkların, belkide acı çektikleri...

Marassa: Mar a aş, Maraş

Giriş: Tarihe geçen “Maraş Katliamı (1978)“, devletin; en basit tanımıyla Türk-İslam sentezci, paramiliter ırkcı güçleri tarafından Kürt Réya Heqi inanç mensuplarının hunharca katledilişlerini tanımlar. 21.yüzyılın...

Alevilerdeki Oruç (Roci) Ve Aşure’nin Tarihsel Kökenine Kısa Bir Bakış

Kürtçe (kurmanci/kırmançki) Oruç sözcüğünün karşılığı “Rocı” ve “Roce” dir. Bu kelimelerin “gün/güneş“ ile direk bağlantısı vardır. Çünkü Kürtçedeki “roj, ro, roz, şem, tav, tavik“...

Aleviler ve Kurban

ERDOĞAN YALGIN İslam aleminde “Kurban, kurbanlık evlat (İsmail mi İshak mı?), kurban cahiz mi, değil mi?” ve benzeri temel konular, ne yazık ki 21. asırda...

Sivas katliamını alkışlayanlar?

Mezopotamya’nın kadim inançlarından olan Batıni Aleviliginin bağlıları, asırlardan beri kıyamlara, katliamlara, soykırımlara, zindanlara, sürgünlere, asimilasyonlara ve türlü entrikalara maruz kalmışlardır. Kürt Alevileri ise, yukarıda...

Yazılı Belgelerde Geçen,  Kürt Ve Kürdistan Tanımları     

Antik döneme (MÖ. 3000-400) ait coğrafya-tarih kroniklerinde Kürtlerin ve Kürdistan’ın farklı tellafuzları bulunmaktadır. Bunlara verilmesi gereken bir kaç örnek şunlardır:  Med (Kürt) aşiretlerinden sözeden...

TBMM ve Aleviler

18 Mart 1920’de İstanbul’daki Osmanlının “Meclis-i Mebusan”ı son toplantısını yaptı ve bir daha toplanmamak üzere dağıldı. Bu durum, Osmanlının da tarihe karışması anlamına geliyordu....

EN SON EKLENENLER