Heybet Akdoğan

Türkülü bir yürekti Emre Saltık

Liseyi okuduğum yıllardı. Dersim'li bir hocam vardı. Psikoloji derslerimize giriyordu. Benim psikolojiye olan iligimden dolayı, kendisiyle kısa sürede samimi olmuştuk. Öğretmen-öğrenci ilişkimiz kısa sürede...

“Haydar Haydar, Haydar Dost Dara Düş Oldum.”

Hepimiz tanırız değerli ozanımız Ali Ekber Çiçek’i. Halk Müziğinin duayeni ve usta bir bağlamacıydı. Hayatı acılar ve çileler içinde geçmiştir. ‘’Kâmil İnsan’’ olma yolunda...

Dersim’li Gulê

Bir başkadır Gulê’nin bakışları. Öksüzlerin, yetimlerin ve fakirliğin acısı gizlidir Gulê’nin gözlerinde. Saçları kızıla çalar Gulê'nin. Kızılbaştır Gulê  Yüreği yakılmıştır; acılardan, kederlerden.  Yaralıdır Gulê, yarası mutluluğa...

Gülistan Şehri Mardin

Mardin: Süryanice Marde. Kürtçe: Merdin’dir, kaleler anlamındadır. Farklı farklı milletler, dinler yaşar Mardin’de. Bir zamanlar; Asuri’lerin, Hurri’lerin, Med’lerin yaşamış olduğu şehirdir. İnsan olmanın, halk olmanın mucizesidir...

Emperyalizmin kuşatması altındaki Suriye

Faşizm 20. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıktığından bugüne, Ortadoğu'da belirleyici olmaya devam ediyor. Emperyalis politikalarda bölgesel ve küresel çıkarların gelişimi olarak varolan faşizm, Ortadoğu'daki...

Cumhur İttifakı Ve Devletin Yeni Babaları

Kapitalist devlet rüşvet ve yolsuzlukların mafyöz ilişkilerle bütünleşmiş bir başka versiyonudur. Rüşvetlerin, yolsuzlukların ve mafyatik ilişkilerin Türkiye devletinin tarihinden günümüze bütün alanlarını kuşatması, bugün tekrar...

Küreselleşme Ve Ulus Devletlerin Çıkmazları

Küreselleşme ve uluslaşma birbiriyle bağlantılı olarak birçok gerilimi bünyelerinde taşımaktadırlar. Küresel ağlar ile yerel milliyetçilikler, sanal güçler ile fiziksel güçler, yurtlaştırma ve yurtsuzlaştırma, küreselleşmenin...

Toplum ve Politika

Günlük hayatımızda sıkça kullanılan politika kavramı, gerçek tanımının çok ötesinde kullanılmaktadır. Bu nedenle politika adına söylenilen birçok şey, politikanın asıl amacıyla örtüşmeyen yanlışlıkları doğurabiliyor. Devletin...

Demokratik Tutum HDP’yi Sahiplenmektir

Toplumsal iradeden koparılmış bir demokrasi, toplum üstü kılınmak istenen iktidar gücünün, egemenliğini meşrulaştırması için önemli bir fırsattır. Egemen iktidarın devletin bütün kurumlarıyla özdeşleşerek, benimsemiş...

Reis zorda

Cumhur İttifakı'nın yaşadığı kan kaybı devam ediyor. Hâlâ kontrolün kendisinde olduğu görüntüsünü vermeye çalışan Cumhur İttifakı'nın havuz medyasıyla yarattığı medya tekeli, Cumhur İttifakı'nın yanlışlarını...

EN SON EKLENENLER