Hüseyin Ozan

Hakk Yol ve Toplumsallık

Hak Yol-Alevi düşünsel-toplumsal sistemi ve bu düşünsel-toplumsal sistemin çözülüş ve yitimi bu Yol ve toplumsallıklarının mensupları için ne anlama gelmektedir? Bu soruyu kendimize sorabilmemiz ve cevabımız...

Hakk Yol ve Perspektif Meselesi

Bilindiği üzere, Reya Heq-Alevilik süreklilik arz eden sistematik ve çok yönlü bir şiddet sarmalında ciddi bir toplumsal çözülüş sürecine sokulmuştur. Bu çözülüş beraberinde toplumsal...

EN SON EKLENENLER