İrfan Dayıoğlu

Türkiye’de Akıl Tutulması 

Ekonomik olarak biten bir Türkiye orta yerde iken, bunu görmeyen ya da görmezden gelen muktedirler, HDP şahsında Kürt halkının tümüne siyaset yasağı getirerek içine...

AKP Türkiye’si Kazanamayacaktır…

Çözüm sürecinin AKP iktidarı tarafından sonlandırılmasından bu yana iktidar bir kez daha imha etme, soykırım yapma ve yok sayma politikalarına geri dönmüş, Kürt halkının...

Alevilik’te Saz’ın ve Söz’ün Yeri

Alevilerin inanç ritüelleri üzerine birçok makale yayınladık. Aleviliğin özüne yönelik geliştirilen saldırıları örneklerle vermeye çalıştık. Alevi mezarları  üzerine yazılan yazılar, Mezarların yönü de dahil...

Aleviler hakikatine yabancılaştırılıyor

Geçmişi olmayanın geleceği de olmaz  denmiştir. Bir toplumu yok etmeyi hedef edinmiş muktedirler, egemenler ; önce o toplumu geçmişinden, gerçeğinden koparmayı hedef edinirler. Bunu sağlamanın yolu...

Tarihteki Alevilik ile günümüz Aleviliği uyum içinde midir?

Sürgünlerle, yurt dışına işçi göçü ile, köyden kente göç ile toprağından  ve inançsal köklerinden, Pirin  talibinden, talibin Pirinden koptuğu Alevi toplumu, son 30 yıldır...

ALEVİLİK’TE CENAZE ERKANI 

Günümüzde Aleviliğin özgün içeriği,egemen devletlerin bilinçli asimilasyon politikasıyla İslam’dan  öylesine etkilenmiştir ki,  yüz yıllardır Alevi edep ve erkanlarına göre yapılan cenaze törenleri, tamamen arapça...

Alevilik’te doğum olayı

“Yer yok iken gök yok iken dolaştım Muallakda beyaz kufar’a düştüm Kırkların ceminde engürü içtim Ol yeşil kubbeye konduğum zaman” (Seyyit Feyzullah)  Doğum tüm canlıların soylarının sürdürülmesinin biricik yoludur....

Alevilik’te ölüm olayı

Alevilikte ölüm iki farklı mana ve içerikte yorumlanır. Bu yorumlardan Birincisi “biyolojik ölüm”dür. Biyolojik ölümü, “ölme”, “ölüm”, “kalıbı yani bedeni dinlendirmek” ve “Hakk’a yürümek” gibi...

42 Yıl Sonra Maraş Hala Kanıyor

Maraş Katliamı’nın üzerinden 42 yıl geçti. Bu katliamda sorumluluğu bulunanlar ya hiç yargılanmadan “kurtuldular” ya da göstermelik dava dosyaları ile yargılanıp (!) beraat ettirildiler....

Alevilikte semahın anlam ve içeriği-I

Asırlar boyunca gizli kalmış bir inanç, bu inancı yaşatmak uğruna can vermiş yüzbinlerin direngenliğinde, günümüzde karın altındaki kardelenler gibi başını göğe uzatıyor; yüzyıllardır üzerini...

EN SON EKLENENLER