Süleyman Zaman

Ömer Hayyam

Dünyada kimi insanlar vardır ki; ismini duyduğumda ; saygı göstermek için ayağa kalmak gereğini duyarım. İşte bu insanlardan birisi de Ömer Hayyam'dır. “Ömer Hayyam, İran...

Hıdırellez

(Hıdır (Hızır) ve İlyas): Toplumsal belleğin ve gelecek ütopyasının tasarımsal örgüsüdür. Bu bağlamda, iyiliğin, dayanışmanın, zenginliğin, verimliliğin, barışın ve kardeşliğin imgesel ismidir. Hıdır Arapça bir...

Âşık Veysel

ÂŞIK VEYSEL Âşık Veysel Emlek Yöresi ozanlarındandır. Emlek Yöresi; Sivas’ın Şarkışla İlçesinin Kuzeyinde ve Karababa Dağlarının eteklerinde yer almış olan irili-ufaklı yaklaşık 70 köyü içine alan...

Hızır İnancı

Hızır, gerçekte somut ve bedensel olarak yaşayan bir varlık değildir. Hızır, “gizil nesnellik veya potansiyel” olarak var olan insani değerlerin, her hangi bir insanda...

Ali Kızıltuğ

(bu yazı Ali Kızıltuğ Hakka yürüdüğü gün yazılmıştır) Bugün sabah televizyonu açtığımda sunucudan halk ozanı Ali Kızıltuğ ’un Hakk’a yürüdüğünü öğrendim. Geleneksel halk ozanlığının 20. yüzyılda...

Müftü nikahı

Toplum hızla dinselleştiriliyor. Oysa inanç, insanın kendi özüyle ilgilidir ve inanç, insanın içsel dünyasında yapmış olduğu tinsel yolculuktur. Her insan bir dünyadır ve her insanın algısı,...

Eğitim mi? Geriletim mi?

ğitim; bir kimsenin yönlendirilmesi, bir etkinlik alanında yetiştirilmesi, kişinin kendisinde var olan gizil gücün (potansiyelin) açığa çıkarılması, bir yetkiyi kapsamlı ve bilinçli bir şekilde...

Hacı Bektaş Deklarasyonu üzerine

Hacı Bektaş Deklarasyonu yayınlandı. Benim de bu deklarasyonda imzam var. Deklarasyonun büyük bir bölümüne katılmaktayım. Ancak, yapılan toplantılarda da dile getirdiğim ve savunduğum bazı düşüncelerimi...

Adalet yürüyüşü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkemizde gittikçe daralan özgürlük ortamının varlaştırdığı baskıcı, tekçi ve dışlayıcı politikalara ve basının haber alma işlevinin ortadan kaldırıldığı ve...

Ozanların dizeleriyle Alevilik

Alevi-Bektaşilerin en büyük düşünsel ve ritüel kaynakları ozanlardır. Kadim topluluklardan bu yana “söz” her zaman en temel taşıyıcı öğe olmuştur. Toplumsal bir varlık olan insan, yalnızca doğanın...

EN SON EKLENENLER