Alevi kurumları: Laiklik kırmızı çizgimizdir

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın Laiklik ve sistem karşıtı sözlerine yönelik olarak; Alevi Kültür Dernekleri, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri ve Alevi Bektaşi Federasyonu ortak bir açıklama yayınladı.

 

TBMM Başkanı Kahraman’ın sözlerine tepkiler devam ediyor. Dün tüm yurtta sokağa çıkan halk AKP’nin saldırısıyla karşılaştı. “Şeriat istemiyoruz” diye soka çıkanlara sert müdahale edilirken pek çok kişide gözaltına alındı.

Bu süreci yakından takip eden Aleviler’den de sert açıklamalar geldi. Ortak basın açıklaması yapan Alevi kurumları “Laiklik kırmızı çizgimizdir” dedi.

 

Açıklamanın tam metni şöyle;

25 Nisan 2016 tarihinde, İslam Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği’nin (AY-BİR) İstanbul’da düzenlediği “Yeni Türkiye Konferansları”nın altıncısında konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman’ın; “Laiklik yeni anayasada olmamalıdır” beyânıyla açığa çıkardığı ve mevcut sisteme yönelik ideolojik hesaplaşmalarının bir getirisi olduğunu düşündüğümüz sözleriyle, kamuoyunun yoğun tepkisini toplamıştır.

Türkiye’deki tüm halkların, kendi vekillerini seçerek gönderdiği Türkiye Cumhuriyeti’nin meclisinde; o meclisin başkanlığı görevini yürüten bir kişinin; Cumhuriyet rejiminin temel taşlarından biri olan Laiklik ile ilgili “yıkıcı” tâbirler kullanması, kabul edilebilir değildir. Bu tavır; bilinmelidir ki; bizler tarafından Laikliğe, Demokrasiye ve Cumhuriyete karşı sergilenen bir karşı duruş olarak kabul edilmektedir. TBMM Başkanı ağzındaki baklayı çıkararak, esasen; halen vekili bulunduğu AKP iktidarının zihninde yatan gerçekliği gün yüzüne çıkarmıştır. AKP’nin 14 yıldır sürdürdüğü politikalarıyla ve çeşitli şekillerde beyânlarıyla zuhur ettiği “hilafet” isteğini ve halifelik hayallerini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Meclis başkanı Kahraman’ın yoğun tepki getiren Laiklik ve sistem karşıtı sözlerinden dolayı haklı tepkilerini; TBMM önünde, sokaklarda veya okudukları üniversitelerin bahçelerinde duyurmak ve anayasal haklarını kullanarak protesto etmek isteyen vatandaşlarımıza, gençlerimize karşı gösterilen polis şiddeti, gözaltılar ve fiziki yaralamalar; ülkenin içerisinde bulunduğu kaotik günlerde ülke yönetiminin çaresizliklerini tekrar tekrar gözler önüne sermektedir.

Bilinmelidir ki; Laiklik, olmazsa olmazımızdır. Bizler için hava, su ve ekmek kadar yaşamsal bir öneme sahiptir.

Bilinmelidir ki; bugün “Laiklik” üzerine yapılan bu tartışma, bir DİN TARTIŞMASI değildir. Farklı inançlara ait ve bu ülkede yaşayan herkesi ve tüm azınlıkları ilgilendiren bir “varlık tartışması” halidir. Anayasadan Laiklik maddesinin çıkarılması hayâli; muktedirin, bundan sonraki süreçte “kendi dini adına” yapacağı zorbalıkların önünü yasal olarak, kendi elleriyle sonuna kadar açması hayâlidir.

Meclis başkanlığı gibi hassas bir görevi olan ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları dâhilinde, siyasi bir partinin milletvekilliği ile meclise giren meclis başkanının, kat’i sûrette kabul edilemez bu sözleri; üstelik toplumun tümünü ilgilendirecek ve bu hassasiyeti üzerinden hezeyana getirecek böylesi bir söylemi; konumu gereği “fikir özgürlüğü” temelinde değerlendirildiğinde abes; ancak, -yine konumu gereği- Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na göre değerlendirildiğinde; TCK’nın 216. Maddesine göre, suç teşkil etmektedir.

Kendi Meclis Başkanını seçimle göreve getiren Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni; İsmail Kahraman’ın yapmış olduğu mevcut sistem ve Laiklik karşıtı açıklamasından dolayı, gerekli hukuki süreçleri başlatması için derhal göreve çağırıyoruz.

Herkes bilmelidir ki; kaçak saray hâlifeliğin ve Türkiye’de hilafetin merkezi olmayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur,

ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU

ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ

HACIBEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI

PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEKLERİ

EN SON EKLENENLER