Alevi kurumlarından birliktelik kararı

EDİTÖRÜN ÖNERDİKLERİ

Alevi kurumları “Cumhuriyet’in II. Yüzyılında Alevilerin Bugünü ve Geleceği Çalıştayı’nın sonuç bildirgesini kamuoyu ile paylaştı.

Alevi kurumları 17-18 Eylül tarihlerinde Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde  “Cumhuriyet’in II. Yüzyılında Alevilerin Bugünü ve Geleceği” başlıklı bir çalıştay düzenledi. Çalıştaya Alevi dedeleri, analar, akademisyenler ve hukukçular katıldı. İki gün süren çalıştayın sonuç bildirgesi bugün yapılan basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşıldı.

Ortak sonuç bildirgesini Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkanı Mustafa Aslan okudu.

Çalıştayda Alevi kurumları olarak nasıl bir ortak yol izleneceğinin ele alındığını belirten Aslan, “Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Alevi kurumlarının asli muhataplığını yok sayarak, önce Hüseyin Gazi Cemevi’ni ardından da Hacıbektaş Veli Dergahı’nı ziyareti ve
nihayet İstanbul konuşmasında kendi anlayışı dışındaki Alevileri ‘sapkınlıkla’ ve
‘insan bile olmamakla’ itham ederek hukuk öznesi olmaktan çıkarması, özetle
düşmanlaştırması, Alevi toplumunun süregelen kaygılarını daha da arttırmıştır.
Esasen bu düşmanlaştırıcı dile eşlik etmek üzere bir süredir; İçişleri ve Kültür
bakanlıkları eliyle yürütülen devletin güvenlikçi ve dilencileştirici Alevi
politikalarını değerlendiren kurumlarımız şu yaklaşımlarda birliktelik ve
kararlılıklarını kamuoyuna ilan etmeye karar vermişlerdir” dedi.

Aslan, çalıştayda alınan ortak kararları sıraladı. Alınan kararlar şu şekilde:

1. Öncelikle Alevi sorununun çözümüne yönelik her adımı olumlu
karşılayacağımızı, bu konuda üzerimize düşecek her türlü sorumluluğu
göstereceğimizi ilan ederiz. Ancak şu ana kadar karşılaştığımız davranış ve
değerlendirmeler, atılan adımların çözüme yönelik olmaktan tamamen
uzak olduğunu göstermektedir. Gerek bu ziyaretlerde kullanılan dilin
ötekileştirici ve ayrıştırıcı niteliği, gerekse de merkezi kurumlarımızı devre
dışı bırakarak uygulanan dayatmacı yöntemler, bir çözüm süreciyle değil,
bir diz çöktürme ve Alevilerin ağır bedellerle sağladıkları örgütlülüklerini

dağıtma seferberliğinin karşısında olduğumuzu göstermektedir. Bu süreçte
zaten Alevilerin hakkı olan ayni ve nakdi yardımlar, hem Alevilerin asli
talep ve sorunlarının çözümü gibi sunulmakta, hem de bunların diyeti
olarak Alevilere İslamcı politikalara biat dayatılmaktadır. Cumhuriyet
tarihi boyunca inançsal kimlik hakları reddedilmiş olan Aleviler, bugün çok
daha ağır bir İslamcı asimilasyon baskısı altına alınmış bulunmaktadır.

2. Dilencileştirme ve sadaka politikaları Alevilerin tarih boyunca maruz
bırakıldıkları eşitsizlik politikalarını telafi edemeyeceği gibi hiçbir sorunu
da çözemez. Çözümün öncelikli yolu, başta Aleviler olmak üzere, inançsal,
ulusal etnik, cinsel ve dilsel kimlikleri üzerinden düşmanlaştırılmış
kesimlerin uğratıldıkları eşitsizlik, inkar ve asimilasyon gibi
mağduriyetlerin derhal sona erdirilmesidir.
Alevi toplulukların ve kurumlarımızın üzerinde bir kez daha mutabakat
tazelediği eşit yurttaşlık talebimizin gerekleri, bu çalıştayımızda bir kez
daha teyit edilmiştir. Bu kapsamda öncelikli taleplerimiz şöyle
belirginleştirilmiştir:

a) Cemevlerinin ibadethane statüsünün kabul
edilerek, bu statünün gerektirdiği tüm hakların tanınması ve el konulmuş
dergahlarımızın bize iade edilmesi,
b) toplumun tüm kesimlerine bir deli gömleği gibi giydirilen, zorunlu din
derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılması, toplumun tümüyle çağın gerisine
savrulmasına neden olan eğitimin dinselleştirilmesinden vazgeçilmesi,
c) Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, toplumun tümünü domine etmeye yönelik
girişimlerden bir an önce elini çekerek, temel siyasal sorunlarımız
konusunda bir referans mercii olmaktan uzaklaştırılması ve nihayet
tasfiyesine dönük adımların atılmaya başlanması,
d) gerek kamu kaynaklarının ve gerekse kamu kadrolarının liyakat, adalet
ve eşitlik ilkelerine göre dağılımının sağlanması, başta Aleviler olmak
üzere ötekileştirilen tüm kesimler aleyhine sürdürülen negatif ayrımcılığa
derhal son verilmesi,
e) Madımak’ın utanç müzesi yapılması ve rejimin tüm insanlığa karşı
suçlarıyla yüzleşilmesi.

3. Açıkça ilan ederiz ki öncelikle bu sorunların çözümü için adım atılmak
isteniyorsa, bunun doğrudan muhatabı, Alevilerin on yıllara yayılan
mücadeleleriyle oluşturdukları kurumlarıdır. Başta federasyonlarımız
olmak üzere kurumlarımızı ve bu çalıştayda bir kez daha teyit ettiğimiz
birleşik irademizi yok sayarak, doğrudan Cemevlerine ve özellikle dedelere
yönelik manipülatif çabalar, çözümün değil, çürütme ve parçalama
iradesinin göstergeleridir. Aleviler, tüm renkleri ve kurumlarının birleşik
iradesiyle bu beyhude ve anti demokratik çabaların karşısında duracaktır.
Devlet, Alevi sorunun çözümüne yönelik gerçek bir adım atmak istiyorsa,
öncelikle kurumlarımızın muhataplığını kabul etmek ve başta AİHM
kararları olmak üzere evrensel hukukun gereklerini yapmaya başlamak
zorundadır.

4. Buradan tüm ülke kamuoyuna ilan ederiz ki, iktidar Alevilerin sorunlarını,
şimdiye kadar olduğu gibi görmezden gelmeye devam edemez. Kürt
sorununda olduğu gibi Alevi sorununu da çözmek yerine çürütme inadı,
sadece söz konusu bu kesimlere değil, Türkiye halkının bütününe de büyük
bedeller ödetmektedir. Gerçeklik buyken Alevi kurumları, sadece
kendilerine yaşatılan mağduriyetin çözümü için değil, bir bütün olarak
Türkiye’nin sorunlarının çözümü için uğraş verdiğinin bilinciyle
davranmaktadır. Alevi hareketinin her kanadını temsil eden ve Serçeşme
huzurunda birlikte eşit yurttaşlık hak mücadelesi verme sözleşmesi
gerçekleştiren bizler, Türkiye’nin her kimlikten halkına, vicdanını
kaybetmemiş herkese gerçek bir demokrasi, gerçek bir laiklik ve sosyal
hukuk devleti için birlikte mücadele etme çağrısı yapmaktayız.

5. Hünkar’ın huzurunda dosta düşmana ilan etmek istediğimiz bir diğer
hususta da, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına ilişkin kendi bağımsız
tutumumuzun ilanıdır. Türkiye’nin bugünü ve tarihinde gericiliğe karşı hep
ilerici safta yer tutmuş olan Aleviler, kendilerini salt bu saflaşmaya
hapsetmek isteyenlere karşı da, yeni taleplerini yükseltme kararı almıştır.
Her türden tek tipleştirmeye karşı ikinci yüzyıla ilişkin perspektifimiz, çok
kimlikli çok kültürlü bir Türkiye’nin gerçekleştirilmesi, başta bizler olmak
üzere kimsenin kimliğinden dolayı mağduriyete uğramaması, eşit yurttaşlık
hakkının tüm herkes için sorgulanamaz bir hak haline getirilmesidir.
Birinci yüzyılını mağduriyetle, asimilasyonla, katliamlarla geçirdiğimiz
Cumhuriyetin ikinci yüzyılında artık Pirlerimizin belirttikleri çizginin, yani
“72 millete bir nazarla bakma” düsturunun gerisinde kalan bir
yedeklenmeyi kimse bizlerden beklemesin. Barış savunucusu, barışçıl bir
topluluk olarak biz Aleviler, özellikle dış politikada kendini gösteren
yayılmacı, savaşçı yaklaşımların, iç politikada eril şiddet diline dönüşerek
kadınları ve farklı cinsel kimlikleri ezmesine her platformda karşı
çıkacağımızı ilan ederiz.

Sonuç bildirgesinde imzası bulunan kurumlar şöyle:

ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU VE 36 BİLEŞENİ
ALEVİ DERNEKLER FEDERASYONU VE 38 ŞUBESİ
ALEVİ VAKIFLAR FEDERASYONU VE 10 BİLEŞENİ
AVRUPA..ALEVİ..BİRLİKLERİ…KONFEDERASYONU, 14..ÜLKE
FEDERASYONU VE 280 CEMEVİ
ALMANYA ALEVİ BİRLİKLERİ FEDERASYONU
AVUSTURYA ALEVİ BİRLİKLERİ FEDERASYONU
BRİTANYA ALEVİ BİRLİKLERİ FEDERASYONU
BELÇİKA ALEVİ BİRLİKLERİ FEDERASYONU
DANİMARKA ALEVİ BİRLİKLERİ FEDERASYONU
FRANSA ALEVİ BİRLİKLERİ FEDERASYONU
HOLLANDA ALEVİ BİRLİKLERİ FEDERASYONU
İSVİÇRE ALEVİ BİRLİKLERİ FEDERASYONU
İSVEÇ ALEVİ BİRLİKLERİ FEDERASYONU
İTALYA ALEVİ BİRLİKLERİ FEDERASYONU
NORVEÇ ALEVİ BİRLİKLERİ
AVUSTURALYA ALEVİ BİRLİKLERİ FEDERASYONU
KIBRIS ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ
HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI VE 53 ŞUBESİ
ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ VE 98 ŞUBESİ
PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ VE 81 ŞUBESİ
KIBRIS PİRSULTAN ABDAL DERNEĞİ
PİR SULTAN ABDAL 2 TEMMUZ KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI
İZMİR ALEVİ KÜLTÜR DERNEĞİ YAMANLAR CEM EVİ
SİVAS KANGAL KOCAKURT CEM EVİ
VARTO DERNEKLER FEDERESYANO VE 8 BİLEŞENİ
DERSİM DERNERLER FEDERASYONU VE 28 BİLEŞENİ
HATAY-ASİ DER
DEMOKRATİK ALEVİ DERNEKLERİ GENEL MERKEZİ VE ŞUBELERİ
ANADAOLU ABDALLARI ORTAK PLATFORMU
KIBRIS ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ
ŞAHKULU SULTAN DERGAHI
HÜNKAR HACIBEKTAŞIVELİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA
DERNEĞİ
İZMİR EGE KARS DEMOKRAT DERNEKLER FEDERSYONU
ADANA TEBERLER DERNEĞİ
ANADOLU ABDALLARI ORTAK PLATFORMU

ALEVİNET NEVŞEHİR

- Advertisement -spot_img

YAZARIN DİĞER YAZILARI

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

EN SON EKLEN YAZILAR