Aleviler için Kerbale bugün Kobani’dir!

2 Ekim tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve AKP iktidarının Suriye ve Irak haklarının çoğulcu yapısına yönelik askeri operasyonlarla savaş taraftarlığına, IŞİD ve benzeri Radikal İslamcı terör örgütlerine destek amaçlı tezkeresine HAYIR diyoruz!

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Suriye’de ve Irak’ta yıllardır süregelen işgalci emperyalist savaşa karşıdır. Halkların kendi iradesine dış müdahaleyi ve işgali reddediyoruz. Irak’a ve Suriye’ye “Barış ve demokrasi götüreceğiz” diyenlerin, bölgeyi kan gölüne çevirmiş ve kurulu düzenleri param parça etmiştir. Emperyalist işgal ve Türkiye’nin Ortadoğu politikalarındaki mezhepçi tutumu ve Irak-Suriye’de IŞİD türevi radikal İslamcı çetelerin katliamlarını destekleyerek suç ortağı olmuştur.

Suriye’de Lazkiye’de Alevilere, Rojova’da, Kobane’de Kürtlere, Şengal’de Ezidilere, Kerkük-Musul’da Türkmenlere, yönelik katliam ve soykırıma varan insanlık varlık-yokluk mücadelesiyle karşı karşıyadır.

TEZKERE YENİ KATLİAMLARA DAVET: BUGÜN KOBANİ, YARIN LAZKİYE’DE YAŞAYAN ALEVİLERE YÖNELEBİLİR. 

Tezkereye evet diyenlerin, hedefinde başta Suriye’de radikal İslamcı çetelere açıktan askeri destek verme amacı var. Suriye’de yaşayan bir buçuk milyon Alevinin varlığına yönelik savaş konsepti gündemdedir. Tezkere Irak ve Suriye’deki çok kültürlü, çok dilli ve çok inançlı yapısında IŞİD Şeriatına dayalı devlet kurmak istiyorlar.

Suriye’de ve Irak’ta Türkmen, Asuri, Keldani, Alevi, Şii, Kürt, Hiristiyan ve Arap halklarına karşı barbarca katliamlar düzenleyen radikal İslamcı terör örgütü IŞİD, son günlerde Kobani’de Kürt halkına yönelik etnik ve dinsel temelli soykırım ve insanlık suçu işlemesine göz yumanların, “barış tezkeresi” kararı alması mümkün değildir. Uluslararası toplum ve Türkiye Şengal’de, Lazkiye’de, Musul’da ve Kobani’deki vahşet karşısında sessiz ve önümüzdeki günlerde Suriye’de yaşanması muhtemel ve Alevileri hedef alacak IŞİD katliamlarına yol açacak tezkereye EVET demişlerdir.

Suriye’de ve Irak’ta yaşayan Türkmen, Asuri, Keldani, Alevi, Şii, Kürt, Hristiyan ve Arap halklarına yönelik işgalci IŞİD’in insanlık dışı saldırılarına karşı yerli halkların kendilerini savunmak amaçlı mücadelesini destekliyoruz. Çünkü bu saygı duyulması gereken bir onur ve insanlık mücadelesidir.

Türkiye’nin mezhepçi dış politikası, IŞİD katliamları, ABD’nin ve diğer uluslararası güçlerin tutumları ortaya çıkan insanlık dışı vahşetin ve barbarlığın sorumlusudur.

İŞİD’e karşı verilen mücadele Ortadoğu halklarının, bölgede barış ve özgürlüklerini savunmasındır.

Biz, AABK olarak: AKP hükümetinin Irak ve Suriye’de askeri müdahale ve savaş yetkisi alan tezkeresine karşıyız. Çünkü AABK komşuları ile düşman değil, dost kalmak istiyor. Tezkere mezhepçi politikanın ürünüdür. Oysa AABK olarak Ortadoğu halklarına ait tüm etnik ve inançsal kimliklerin eşit koşullarda, bir arada ve barış içinde yaşamasını istiyoruz.

AKP iktidarının Suriye’de ve Irak’ta Sünni kuşak kurmak için radikal İslamcı ve mezhepçi çetelere her türlü lojistik, teolojik ve ideolojik olarak desteklediğini biliyoruz. Tezkere AKP hükümetin bu mezhepçi politikalarını daha da artıracağından eminiz.

Önümüzdeki ay Alevilerin matem ayıdır. İmam Hüseyin’in ve onun yoldaşlarının Yezid ve ordusu tarafından Kerbale’de katledilişinin yıldönümüdür. Biz Aleviler için Kerbale bugün Kobani’dir! Şengal’dir! Gazze’dir!, Lazkiye’dir! Musul’dur! IŞİD ise Kerbale’daki Yezid’dir, Yezidliktir!

Savaş tezkeresine karşı, Ortadoğu’da barışın, özgürlüğün ve halkların kardeşliğinden yana olmaya devam edeceğiz.

AVRUPA ALEVİ BİRLİKLERİ KONFEDERASYONU

EN SON EKLENENLER