Asimilasyonda ısrar

TBMM Başkanlığı asimilasyonda ısrar ediyor

Hacı BektaşKülliyesindeki Camiyi asimilasyoncu ecdadınız yaptırttı

Tunceli (Dersim) Milletvekili Hüseyin Aygün tarafından 07.05.2012 tarihinde Meclis Başkanlığından Meclis bünyesinde Alevi inancına mensup insanların ibadetini yapabilmesi amacıyla bir Cemevi yapılmasını talep etmiş ve talep Meclis Başkanlığınca ret edilmiştir. Bu ret cevabının iptali için Hüseyin Aygün Ankara 6.idare Mahkemesinde dava açmıştır. TBMM Başkanlığı bu davaya ilişkin cevaplarını göndererek davanın reddini talep etmiştir.

TBMM Başkanlığı cevabında;

1-   Diyanet İşleri Başkanlığının sadece Sünni-Hanefiİslam inancına değil bütün İslam inancına hizmet ettiğini,

2-   Aleviliğin müstakil bir Din olmadığı ve İslam’ın bir yorumu olduğu, İzmir 11.Asliye Hukuk mahkemesine Sinan ışık tarafından açılan ve nüfus cüzdanının din hanesine Alevi yazılması talebinin benzer nedenle ret edildiğini,

3-   İslam’ın tek bir ibadethanesinin bulunduğu bununda Cami-mescit olduğu, Tekke ve Zaviyeler kanunu nedeniyle de Cem evlerinde ibadet etmenin yasak olduğunu,

4-   Zaten Alevilerin ibadetini camide yaptığını bu nedenle de Hacı Bektaş Veli külliyesinde cami bulunduğunu,

Bu nedenlerle de Cemevi diye bir ibadethane olmadığı, Alevilerin de ibadethanesinin Cami olduğunu söylemektedir.

TBMM Başkanlığı yalan söylemektedir.

1-   Alevilerin Diyanet İşleri Başkanlığından hizmet almadığını, almak istemediğini, çünkü Diyanetin sunduğu dini hizmetlerin Alevi inancına uygun olmadığı cümle alem tarafından bilinmektedir.

2-   İzmir 11.Asliye Hukuk Mahkemesinin Nüfus Cüzdanlarındaki Din hanesi kararı AİHM tarafından davacı lehinde sonuçlanmıştır. Sizin asimilasyoncu adaletiniz AİHM de mahkum olmuştur.  TBMM Meclis Başkanlığı AİHM kararlarınıtanımadığını ilan etti de biz mi duymadık.

3-   Cem evlerinin ibadethane tanımı dışında tutulması Tekke ve Zaviyeler Kanunu ile değil Bülent Ecevit Başbakanlığında Bakanlar Kurulu kararıyla olmuştur.

4-   Hacı Bektaş Külliyesindeki Cami, Alevi –Bektaşiler üzerindeki asimilasyon politikalarının başladığı ve Alevi-Bektaşi köylerine zorla cami yaptırma politikasının ilk uygulanmaya başladığı ecdadınız II.Mahmut döneminde yapılmıştır. Caminin yapım tarihi 1834 tür.

Siz ecdadınızın asimilasyon politikalarınıaynen uygulamayı kendinize misyon olarak görseniz de biz de ecdatlarımız gibi o caminin ve onun gibi Alevi köylerindeki Camilerin asimilasyon amaçlı zoraki yapıldığını unutmayacağız.  Zira HacıBektaş anma etkinliklerine on binler katılırken, on binler pirlerine niyaz etmek için uzun kuyruklar oluştururken o esnada vakit namazlarını kılmak isteyenlerin girdiği o asimilasyon camisinde sadece 3-5 kişinin olduğunu da görebilirsiniz. Gözünüz ve gönlünüz kör, vicdanınız sağır değilse…

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Saygılarımızla

Ali Kenanoğlu

Başkan

EN SON EKLENENLER