‘’Aşk ile” diye başlardı söze!

Yolumuz, ‘’Kürdistan Aleviler Birliğinin’’  24 Kasım 1992 deki, Köln Kuruluş toplantısında kesişti.  Tam 24 yıldır, o gün birlikte verdiğimiz ikrara bağlı kalarak, birlikte yürüyoruz. Bazen önde, bazen arkada, bazen yan yana, ama hep beraber inançla ve inatla, zorluklara direne direne yürüyoruz.

‘’Ayağa kalkacaksan hizmet için kalk’’ diyen, YOL ulularımızın ilkelerine göre yürüyoruz.  ‘’Aslını inkâr eden haramzadedir’’ diyen Pirlerin gösterdiği hakikate göre yürüyoruz. ‘’Her ne arar isen, kendin de ara’’ düsturuna göre yürüyoruz. YOL’ da Sevgiyi, Rızayı, İkrarı ilke edinerek yürüyoruz. Hakkı İnsanda, Muhabbeti Pirde, Hakikati Mürşit-i Kâmilin izinde arayarak yürüyoruz. ‘’Yol bir, Sürek bin bir’’ diyen Pir’in, 72 millete bir nazardan bakma hoşgörüsü ile yürüyoruz. Öğrenerek, Öğreterek,  bildiğinin Piri, Yol ’un talibi olarak yürüyoruz. Kızarak, küserek, DAR da barışarak yürüyoruz. Alevi Yol ve Erkânını saptıranlara, Asimilasyonu dayatanlara, Irkçılığa peşkeş çekenlere, menfaat kapısı olarak pazarlayanlara karşı amansız mücadele ederek yürüyoruz.

KAB’dan (Kürdistan Aleviler Birliğinden), FEK’e (Kürdistan Aleviler Federasyonuna), oradan FEDA –Demokratik Alevi Federasyonuna, Yöneterek, Yürüterek, Demokratik Alevi hareketine hizmet vererek yürüyoruz.  ZÜLFÜKAR dan SEMAH’a Alevi toplumunun sorunlarını, tarihini, felsefesini, inanç hizmetlerini, yol ve Erkanlarını yazarak, basın alanında alternatif yayıncılık ile yürüyoruz.

Ama bu yürüyüşte, Haşim KUTLU Can, hep bir adım önde yürüyen, üreten, direten, bir rehber olarak, onlarca KİTAP, yüzlerce makale ile Yazarlıkta,  Tuvale nakşettiği onlarca felsefe efsanesi ve kahramanı ile RESAM olarak, kendine has, düalizmi ile Pir olarak, Söze kattığı ahenk ile Şair olarak, bizlere çok şey öğretti. Alevi hareketine büyük bir arşivsel miras kazandırdı.

Onun Dersimden, Maraş’a devam eden serüveninde, yaşadıkları, devrimcilik yılları, zindan anıları,  Nihayet Avrupa süreci ve Alevi İnancındaki kominal toplumcu öz’ ün açığa çıkarılmasındaki katkı ve geliştirdiği vizyon, bugün tüm alevi kurum ve kadrolarına perspektif oluşturmuştur. Artık o sadece FEDA’nın bir kadrosu değil, tüm alevi hareketinin görüş ve perspektiflerinden yararlandığı bir ALEVİ YOL rehberidir. Alevi inanç hareketinin ARİF’lik makamını hakkıyla temsil eden bir dönemde, yaratıcılığının en verimli bir zamanın da, beklenmedik bu hakikate göçü, hem kurumsal olarak FEDA için, Yoldaş olarak bizler için ve de tüm alevi hareketi için yerini dolduramayacağımız büyük bir kayıp olmuştur.

Ne zaman, böyle ansızın gelen süpriz ayrılıklar yaşansa, hep daha derinden yaşanan bir hüzün ile çarpar yüreğimiz. Gidenlerin ardından söz söylemek bir vefa olsa da, Gitmeden, değer ve takdiri esirgememek, her zaman daha bereketlidir.  Yoksa nasıl çoğala biliriz.

Yan yana, can cana olunca, kuvvet de kudret de bizimledir. Ulular boşuna mı der, ‘’ Bir olalım, İri olalım, Diri olalım’’.  Her Can ve canlı, hatta cansız, bu kâinatın kanununa uyacak, inancımızın da DEVRİYE ile dile getirdiği, Dondan, Don a girecek, bitmeyen yolculuk hep devam edecek.

Ne mutlu, bu âlemde, Can olarak zuhur edip, etrafını aydınlatan Nur-u Nebilere, Arif-i Kamillere. Rehber-i Mürşitlere.

Haşim Kutlu hizmeti ve himmetiyle bu makamlara aday olarak bu dünya durağında ışık oldu, dolu gitti.  İnancımıza göre, eksiklik doğamızın bir kanunudur. Her gün eksiklerimizle kavgamız sürecektir.  Kendimizi ancak böyle arındırabiliriz.

Umuyoruz ve diliyoruz ki eksiği az, fazlası çok olsun.

Haktan gelen, Hakka döner, Işık olup, Nur’a evrilir.

Haşim Can’a Xızır Yoldaş ola.

İnancımıza olan ikrarı ona rehber ola.

Hizmetleri şahidi ola.

Sevgi ve saygı ile anacağız.

27.04. 2016

EN SON EKLENENLER