Av. Cihan Söylemez’den FEDA’ya cevap

Demokratik Alevi Federasyonu (FEDA) tarafından yayınlanan “Pirler Meclisinden Basın açıklaması”da ismi gecen Av. Cihan Söylemez konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. İşte o basın açıklaması;

“Basına ve Kamuoyuna

19.08.2016 tarihinde, PKK’ye yakınlığı ile bilinen “Demokratik Alevi Federasyonu” adlı kuruluş, şahsımın fotoğrafınıda paylaşmak suretiyle, şahsımı can ve mal güvenligi açısından tehdit etmiş ve şahsım hakkında “çamur at, izi kalsın” mantığıyla iftiralarda bulunmuş ve bu açıklama sosyal medyaya servis edilerek, şahsımı linç ettirmeye yönelik bir kampanya başlatmış ve hakkımda deyim yerindeyse bir fetva yayınlamışlardır.

Öncelikle bilinmesi gerekir ki;

1-  Şahsıma karşı yapılan ve suç teşkil eden fetvanın hedefi; Düşünce ve İfade Özgürlüğüdúr.Kendileri gibi düşünmeyen herkesi ” ajan ” ilan eden bu fetva sahipleri “Hak, Hakikat ve Hukuk” önünde hesabını verecektirler.

2- Avukatlık mesleğime yönelik saldırıları, bu fetva sahiplerinin zihniyetlerinin “Kızılbaş’ın elinden bir şey yenmez, Kızılbaş ile şu veya bu şekilde sosyal temas kurulmaz” diyen, Vahabi fetvacilarının mantığı ile örtüşmektedir.

3- Alevilik ile ilgili yazılarımda , eleştiri konusu olan husus, sadece ve sadece “Ali’siz ve Ehl-i Beyt’siz bir düşüncenin Hak-Muhammed-Ali Yoluna saldırıları, hakaret ve iftiralarına cevap” iken, bu eleştirilerin teolojik bir örgütlenme alanı dışında olan; silahlı veya silahsız sol/sosyalist/ulusalcı yapılarla ilişkili gösterilmeye çalışılması üzerinden, can ve mal güvenligim tehdit edilmekte ve yasal olsun olmasın ulusalcı/sol ve sosyalist yapıların hedefine şahsım konulmaktadır.

4- “Alevi” sözcüğünü kullanarak , şahsım hakkında nerdeyse “katli vaciptir ” noktasına getirilmek istenen linç kampanyasının zihniyeti; Amr bin As, Mervan ve Muaviye zihniyeti ile komplo, hile ve namertlik konusunda parelel bir çizgi izlemekte ve örtüşmektedir.

5) “Alevi” ismini kullanarak takkiye yapan bu fetva sahibi güruh bilmelidirler ki; Bu Can, nefes aldığı sürece aklı, kalbi ve kalemi Hak-Muhammed-Ali yolunda yazmaya devam edecek ve o kutlu yolda, hariçten gelen ve gelecek olan sözlü veya fiili saldırılara boyun eğmeyecektir. Ve bu fetva sahipleri Tarih, Hak ve Hukukun karşısında hesabını vereceklerdir.”

20.08.2016

Av. Cihan SÖYLEMEZ / Dersim

EN SON EKLENENLER