Gülmen ve Özakça’yı ziyaret eden ATO: Muayenemize süreklilik sağlayın

0
108

 Açlık grevini zorla kaldırıldıkları Sincan Cezaevi Kampüsü Hastanesi’nde devam ettiren Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’yı ziyaret eden ATO heyeti doktorlar, Gülmen ile Özakça’nın kendilerine talepleri kabul edilmediği sürece eylemlerini sonlandırmayacaklarını ilettiklerini belirtti.

İşlerinden ihraç edildikleri için açlık grevine giren ve açlık grevlerinin 161’inci gününde olan Eğitimci Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’yı Sincan Kampüsü Cezaevi Hastanesi’nde ziyaret eden Ankara Tabip Odası (ATO) üyesi Dr. Aysel Ülker, Dr. Benan Koyuncu ile Dr. Onur Naci Karahancı, konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi. ATO Genel Merkezi Binası’nda düzenlenen basın toplantısını heyet adına Dr. Aysel Ülker yaptı. Ülker, Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın sadece cezaevi koşulları hakkında bilgi aldıklarını belirterek, “Kendileri talepleri kabul edilene kadar açlık grevi eylemini bırakmayacaklarını, ziyarete giden hekimlere bir kez daha vurgulamışlardır” dedi.

‘BAŞSAVCININ İSTEĞİNİ REDDETTİK’

Sincan Cezaevi Kampüsüne gittikleri sırada başsavcılıktan kendilerine bir yazının geldiğini söyleyen Ülker, şöyle devam etti: “Başsavcılıktan gelen yazının içeriği muayene etmeden önce, cezaevi hekimlerine eşlik etmemiz ve açlık grevcilerini açlık grevlerinden vazgeçirmeleri için ikna etmemiz yönündeydi. Biz hekimlik mesleği etik ilkelerimize bağlı kalacağımızı belirttik ve Malta Bildirgesinin ‘Hekim ya da diğer sağlık personeli açlık grevlerinin kırılması için herhangi bir baskı yapamaz tedavi ya da bakım bu amaçla kullanılamaz’ maddesini hatırlatarak, hekimlerin görevlerinin bu olmadığını vurguladık. Başsavcının bu isteğini reddettik” dedi.

‘DURUM TARAFIMIZCA TUTANAK ALTINA ALINMIŞTIR’

Gülmen ile Özakça’nın ancak kendileri tarafından belirlenen hekimlerce muayene edilmesini kabul ettiklerine dikkat çeken Ülker, yine her iki eğitimcinin başka türlü muayeneleri reddettiklerini aktardı. Ülker, “Bu durum tarafımızdan tutanak altına alınmıştır” diye de ekledi.

‘AÇLIK GREVİNİ BIRAKMAYACAĞIZ’

Gülmen ve Özakça’nın kendilerine “Taleplerimiz kabul edilinceye kadar açlık grevini bırakmayacağız” dediğini aktaran Ülker, her iki eğitimcinin koşulları hakkında bilgi alabildiklerini vurguladı. Ülker, “Açlık grevcileri, 18 gün boyunca refakatçilerinin olmaması dolayısıyla temizlik, öz bakım, sayı kısıtlaması olan giysilerini yıkayamama, kurutamama gibi birçok konuda ek sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca hastanedeki koğuşlarında havalandırma alanlarının olmadığını, enfeksiyona bu kadar açıkken tuvalet, banyo, içeceklerini hazırlamak için aynı yeri kullanmak zorunda olduklarını vurgulamışlardır. Temiz hava ve havalandırma için camı açtıklarında alt katlarındaki yemekhaneden gelen yemek kokularının midelerini bulandırdığını, dışarıdan yüksek sesli uğultuların geldiğini belirtmişlerdir. Bu ve benzeri birçok koşul nedeniyle zorla getirildikleri hastane koğuşundan tekrar cezaevi koğuşuna dönmek istediklerini belirtmişlerdir” dedi.

‘MUAYENEMİZE SÜREKLİLİĞİ SAĞLAYIN’

Ülker, son olarak yetkililere seslenerek şöyle dedi: “Muayenemize belli bir sürekliliği sağlayarak izin verin. Bu hem açlık grevcilerinin sağlığı için yararlı olacaktır hem de hastanede çalışan sağlık çalışanları için kolaylaştırıcı olacaktır” diye belirtti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here