HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz’ın Barış Pehlivan’a hapis kararına ilişkin açıklaması

EDİTÖRÜN ÖNERDİKLERİ

HSK başkan vekili Mehmet Yılmaz’ın açıklaması şöyle:

Gazeteci Barış Pehlivan hakkında İstanbul 18 Asliye Ceza Mahkemes’ince verilen mahkumiyet kararının yeni bir yargılama ve mahkumiyet olmayıp, 10.01.2012 tarihinde İstanbul Sulh ceza Mahkemesi’nin (fetö ye hakaret fiilinden değil) 5651 sayılı yasanın 9/4 maddesi uyarınca verdiği mahkûmiyet ve HAGB kararına ilişkin bulunduğu, ‬

‪CMK 231/5 maddesinde açıkça belirtildiği üzere, sanığa verilen ceza bu madde kapsamında HAGB( hükmün açıklanmasının geri bırakılması) yapılmışsa, beş yıllık denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmemesi ve varsa denetimli serbestlik tedbirine riayetsizlik gösterilmemesi durumunda süre sonunda açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırarak düşme karar verilecektir‬
‪231/11. maddesi; denetim süresi içinde kasten bir suç işlenmesi durumunda veya mahkeme tedbire hükmetmişse yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar emredici kuralına haizdir. ‬

‪Yine aynı hükme göre, mahkeme eğer denetim süresi içinde işlenmiş kasıtlı bir suç sebebiyle hükmün açıklanmasına karar verecekse önceki hükmü olduğu gibi açıklamak zorundadır. Ancak denetim süresi içinde tedbir kararı verilip, tedbire riayetsizlik sebebiyle hükmün açıklaması gerekirse önceki hükümde değişiklik yapmak mümkün olabilecektir.‬

‪İlgili olayda; İstanbul Sulh Ceza Mahkemesinin verdiği HAGB kararı, denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi sebebiyle açıklandığından İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi söz konusu kararı değiştirme veya yeniden değerlendirme yetkisine sahip değildir. Ancak, karar ilgililer tarafından istinaf edilirse, yetkili istanbul Bölge Adliye Mahkemesinin görevli dairesince; bdosya kapsamındaki delillere göre atılı suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı, verilen hükmün hukuka uygun olup olmadığı değerlendirebilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

“Sanık hakkında İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesinin 10/01/2012 tarih, 2011/866 esas, 2012/8 karar sayılı ile hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verildiği sanığın denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlediği anlaşılmakla hükmün açıklanmasına,

Sanığın yüklenen suçu işlediği sabit olduğundan, 5237 sayılı TCK’nın 61. maddesi gereğince, suçun işleniş biçimi, sanığın şahsi, sosyal ve ekonomik durumu nazara alınarak eylemine uyan 5651 sayılı kanunun 9/4 maddesi gereğinde takdiren 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın yargılama sürecindeki olumlu davranışları takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezasından 5237 sayılı TCK’nın 62/2 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın sonuçta 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına…”

- Advertisement -spot_img

YAZARIN DİĞER YAZILARI

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

EN SON EKLEN YAZILAR