İç Güvenlik Paketinin devamı meclise sunuldu

AKP’nin meclise sunduğu yeni Ceza Yasası ile, avukatlar şüpheli hale getirilirken, kayyım atama ve insanların mülklerine el koyma yasal hale getiriliyor.

İktidarın Ceza Kanunda yaptığı değişikliklere ilişkin tasarı TBMM’ye sunuldu. Adeta kendi ceza yasasını yapan iktidarın teklifi, mallara el konulmasını, avukatları şüpheli hale getirmeyi yasal hale getiriyor.

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Milli Savunmaya Karşı Suçlar, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk Suçları ile Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suçlar, sebebiyle verilen tutuklama kararlarının, askeri tutukevleri dışındaki ceza infaz kurumlarında yerine getirilmesi zorunlu hale getiriliyor. Bununla her türlü alan cezaevine dönüştürülebilecek.

Asker kişilerin işlediği suçun, Türk Ceza Kanunu’nun “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Milli Savunmaya Karşı Suçlar, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk suçları” ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına girmesi durumunda, bu kişiler yakalandıklarında adli kolluk görevlilerine teslim edilecek.

Ensar Vakfı’nda yaşanan cinsel istimrara rağmen vakfı koruyan hükümet yaptığı düzenleme ile, “istismar suçunu ağırlaştırdığı” algısı yaratmaya çalaşıyor. Yeni düzenleme ile çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.
.
Tasarıyla, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesinde uygulanan hapis cezalarında da artışa gidiliyor. 

Yetkili makamlardan gerekli izni almaksızın, patlayıcı, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeyi imal, ithal veya ihraç eden, ülke içinde bir yerden diğer bir yere nakleden, muhafaza eden, satan, satın alan veya işleyen kişi, 3 yıl değil, 4 yıldan itibaren hapis cezasına çarptırılacak.

Tasarıyla patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemelerin ihracına ilave olarak ithali, satışı, başkalarına verilmesi, nakli, depolanması, satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması da aynı ceza kapsamına alınıyor. Buna göre yasaklanan çiftçinin gübresi de bu kapsama alınmış oldu.
Ayrıca avukatları da şüpheli hale getiren düzenlemede, “İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak” maddesini de yeniden düzenliyor.

Buna göre, afiş, pankart, resim, sembol, işaret, doküman ve benzeri malzemeler ile örgütsel haberleşme araçlarını, yetkili makamlarca izin verilenler hariç, ses ve görüntü almaya yarayan araçları, ceza infaz kurumuna veya tutukevine sokan, buralarda bulunduran veya kullanan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.
Mülkiyete el koymak yasallaştırılıyor

Tasarı ile, ceza davalarının ilk duruşmasında iddianamenin tamamının yerine, iddianame yerine geçen belgede yer alan suçlamanın dayanağını oluşturan eylemler ve delillerle suçlamanın hukuki nitelendirmesi anlatılabilecek. Ayrıca firari sanıkların mal varlıklarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konulabilecek ve gerektiğinde idaresi için kayyım atanacak. Bu tedbirin uygulanacağı suçlar arasında anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar da yer alacak.

(kk)

EN SON EKLENENLER