Kerbela: derin ilişkilere rest çekmektir!

Kerbela olayının yani, Şah Hüseyin’in onurlu mücadelesinin üzerinden 1377 yıl geçti bu vahşet ve katliam unutulmadı, unutulmasını bir yana bırakalım günümüzde kadim halklara yönelik Kerbela vahşeti devam etmektedir.

Sadece Ortadoğu da değil, tüm dünyada mazlum insanlar kardeşçe yaşamanın ve barışın yolunu arıyorlar. Çünkü ülkeleri yönetenler karları ve egoları için savaşı ve düşmanlığı tırmandırmaktan çekinmiyorlar.

TV ekranlarında göstermelik yapılan demokratikleşme ve barış çağrılarının sahteliğinin farklında olmamak mümkün değil. Çünkü gerçek barış ve demokrasi isteyenlerin sesi daha gür, anlaşılacak kadar da net böyle olunca tüm şiddet ve yok etme halka yönelik olmaktadır.

İşte bu noktada savaşa karşı barış istemek, ölüme karşı yaşamak isteyenlerin mücadelesi devam edecektir.

Kerbela aslında

– Tüm insanlığın; emperyalist güçlerin sömürgeci amaçlarına yönelik bir direniş örneğidir.

– Aynı topraklar üzerinde yaşamış ve bundan sonra yaşayacak ortak geçmişi olan halkların birleşmesine örnektir.

– Şartsız ve koşulsuz bir eylemliliktir

– İnkâr edilen bireysel inanç haklarına yönelik karşıt bir bireysel duruştur.

– Gerici politikaları halka dayatan şoven ve ırkçı egemenlere bir tokattır.

– Çatışmayı ve düşmanlığı körükleyerek halkları kana bulamak isteyenlere bir uyarıdır.

– Halkların “sadaka ve dilencilik” gibi muhtaç politikalarına karşı bir onurlu duruştur.

– İnsanların bireysel yaşamına müdahale etmek isteyenlerin derin ilişkilerine rest çekmektir.

Evet

– Bugün farklı coğrafyalarda hatta tüm kanlı coğrafyalarda yaşanan zulümleri yapanları, bu zulme destek sunanları bir kez daha lanetliyoruz.

– 72 Millete aynı nazardan bakan Aleviler halkları ırkına, rengine inancına göre ayıran zihniyete hayır diyecek

– Hakkın haksızlığa, adaletin adaletsizliğe, aydınlığın karanlığa karşı mücadelesinde Aleviler haktan, adaletten ve aydınlıktan yana olacaklar

– Geleneklerimizin içini boşaltıp kendilerine saltanat tahtı haline getirmek isteyenlere karşı Şah Hüseyin duruşuyla cevap vereceğiz

– Şah Hüseyin’in yaşamı, mücadelesi, davasına sahip çıkışı bizlere örnek olacak. Alevi inancının neferleri olarak Haklı davayı yaşayacağız ve yaşatacağız. Kerbela şehitlerini anmak! Haksızlığa boyun eğmemek ve her türden ihanete, bölüp parçalamaya, yok etmeye ve biatci düşünceye karşı Şah Hüseyin’in duruşu sergilemekle eş anlamlıdır.

 

EN SON EKLENENLER