Kürtlerin dinleri de yasak

İran’a göre Yaresanların hayır yemeği haram. İran’da Şii değilsen yandın, Türkiye’de Hanefi değilsen… Onlar sütünün gereğini yapıyor. Biz de sütümüzün gereğini yapıyor ve töleransı kendimize şiar ediniyoruz.

Alevinet.com bir haber yayınladı. Habere göre Yaresanlar hayır yemeği dağıtıyor. Bir Müslüman da Şirazi’ye soru soruyor: “Bu hayır yemeklerini yemek caiz midir?” Şirazi şöyle yanıtlıyor: “İslam’ın şartlarını yerine getirmedikleri sürece, artık biz onların ellerinden yemek yiyemeyiz” dedi.

Hemen soralım: Yaresanlık İslam’ın bir mezhebi mi? Hayır. O zaman neden İslam’ın şartlarını yerine getirmek zorunda olsunlar ki?

Şirazi kim? İran İslam Cumhuriyeti adına fetva veren kişi. İsmi de tam olarak Ayetullah Nasır Mekarim Şirazi.

İran, Türkiye, Irak ve Suriye Kürdlere yönelik hep düşmanca davrandı. Sadece dilimizi değil, dinlerimizi de yasakladılar.

Türkiye’de Yasaklı Kürd İnançları

Türkiye’de yaşayan Kürdlerin inançları şunlar: İslam (Şafii ve Hanefi mezhebinden), Alevi ve Êzîdî. Kürd nüfusunun çok az bir kısmı Hanefi’dir.

Türkiye’de 1925’te çıkarılan kanunla Alevilik, Ezidilik ve Şafiilik yasaklanmıştır. Türkiye’deki Kürd Müslümanlarının çoğu Şafii. Buna rağmen onların camilerine atanan imamlar Hanefilik esaslarına göre çalışma yapmak zorunda. Yani Türkiye’de Kürdlerin dinleri ve mezhepleri de yasak.

İran’daki Yasaklı Kürd İnançları

Devlet Şii esaslarına göre kuruldu. Orada 10 milyon Kürd yaşıyor. Müslüman olan Kürdlerin çok az bir kısmı Şii mezhebini benimsedi. Diğerleri Şafii ve Hanefi. 4 Milyon Yaresan Kürd var. 12 bine yakın Zerdeşti var. Bahai Kürdler var. Şiiler dışında İran’da Kürdlerin mensubu olduğu bütün dinler ve mezhepler yasak.

Irak’ta Yasaklı Kürd İnançları

Irak’ta 2003’e kadar devlet Şafii olmayan Sunnilerin elindeydi. Orada da Müslüman Kürdlerin önemli bir bölümü Şafii. Yine 500 bin Ezidi vardı. Kakailer var, Bacvaniler, Şabekiler var. Onların dinleri de özgür değildi. Yasal ve anayasal özgürlükleri yoktu. 2003 sonrası ise şeklen yasal bir özgürlük var, ancak halen İslamiçi mezhep savaşları, yine diğer dinlere tam olarak bir özgürlük ve güven ortamı yok. Güney Kürdistan’da bile durum böyle. 2007 ve 2014’te Ezidilerin başına gelenler tüm dünyanın malumu… Yani Güney Kürdistan’daki yönetimin bütün dinlere PKK gibi gerçekten özgürlükçü yaklaşması gerekir.

Suriye’de BAAS ve PYD Dönemleri

Suriye’de de durum aynıydı. Orada da Şii bir yönetim hakimdi. Kürdlerde Şii mezhebine mensup insan yok. Suriye’de Müslüman Kürdler Şafii ve Hanefi’dir. Çok az Kürd Alevi köyü var. Yine 135 Ezidi köyü var. Yani Suriye’de de Kürdler hangi dinden veya mezhepten olursa olsun dinlerini özgürce yaşayamadılar. Bugün PYD’nin hakim olduğu alanlarda yasaklı dinler sorunu yok. PYD halklara ve inançlara özgürce yaklaşıyor. Yasakçı veya ayrıştırıcı yaklaşımlar ayıpsanıyor. Kimse de öyle öneriler yapmıyor.

Okuyucuyu daha fazla sıkmadan şöyle bitireyim: İran, Türkiye, Irak ve Suriye devletleri bizim dinlerimizi ve dilimizi yasakladılar. Bu onların sütünün gereğiydi. Başka bir şey beklemek saflık olur. Kürd Özgürlük Hareketi ise bütün dinlere eşit mesafede yaklaşıyor. Bu da Kürdlerin sütünün gereğidir.

EN SON EKLENENLER