Laiklik

SÜLEYMAN DEPREM

Bir DİN değildir.
Bir MEZHEP değildir.
Bir Kültür değildir.
Bir Felsefe değildir.
Halklar laik olamaz.
Bireyler Laik olamaz.

LAİK lik  farklı inançtaki toplumların birbirine üstünlük kurmalarını engelleyen ve onların birlikte yaşamasını sağlayacak olan bir kuraldır. Bu kural ancak yönetim organizasyonu olan DEVLET tarafından uygulanır. Uygulanmalıdır. Laik olması gereken Devlet tir. Tüm Demokrasilerde hatta Burjuva Demokrasilerinde dahi bu değişmez bir kuraldır.

Türkiye, her ne kadar adı nın başında “CUMHURİYET” yaftasını taşısa da. Kurulduğu günden bu yana LAİK lik kuralını uygulamamıştır.  Osmanlıda bu yana DİYANET’i  yanıbaşında tutmuştur. Diyanetin görevi de mutlak çoğunluk olan SÜNNİ İslam’a hizmet etmek olmuştur. Diğer tüm mezhepler ve inançlar yok sayılmıştır. Her ne kadar “Sosyal  Demokratlarımızın” “Türkiye Laiktir. Laik Kalacak” sloganıyla kitlelerin gazını almaya çalıştıklarına rastlansa da, durum hiç de öyle değildir. Çünkü, onlar da bu suça ortaktır.

Son günlerde TBMM başkanının “Yeni Anayasa da Laiklik olmasın” demesi , kesinlikle bireysel bir görüş değildir. Bir dil sürçmesi hiç değildir. Bu tamamen AKP nin proğramatik ve kuramsal hedefidir. Taktik olarak kitleleri bu fikre alıştırma ve gündem yaratma girişimidir. Adım adım şeriat hükmünün gereğini kurumlaştırma girişimidir. AKP iktidar olduğu günden bu yana tüm projelerini bu yöntemle gündeme sokmuştur. AKP gözünü karartmıştır. Hiç bir yasa,Kural tanımamamktadır. Benden sonrası tufan mantığıyla kitleleri birbirine kırdırarak aradan sıyrılma gayretinde olan yöneticileri herşeyi bilerek ve isteyerek yapmaktadır.

Türkiye halkları ve inanç gurupları ortak demokrasi paydasında buluşarak top yekun muhalefeti geliştirmek zorundadırlar. Aksi takdir de ülke kan gölüne dönmeyle yüz yüzedir.

EN SON EKLENENLER