Maraş’tan sonra Sivas Divriği’nde mülteci kampı

Suriyeliler için Kahramanmaraş’ta Alevi köylerinin bulunduğu bölgeye konteynır kent yapımına karşı köylülerin direnişi 45’inci güne girerken, bu kez Sivas’ın Alevi nüfusu yoğun ilçesi Divriği’de yeni kamp hazırlığı yapıldığı ortaya çıktı.

 

Sivas valiliğinin Divriği belediye başkanlığına gönderdiği ‘ivedi’ kayıtlı yazıda AB’yle mülteci anlaşması çerçevesinde yayınlanan başbakanlık genelgesi gereği bölgede hazır bina ya da bina yapmaya uygun arsa/arazi tespiti yapılarak bildirilmesi istendi.

İlçe STK’ları Maraş’tan sonra 2’nci kamp yeri olarak da Alevilerin yoğun olduğu bir başka bölgenin seçiminin tesadüf değil, demografik yapıyı değiştirme amaçlı olduğunu, durumun bölge halkını endişelendirdiğini savunuyor.

Yazıdaki ‘hazır bina’ vurgusuyla, demir çelik tesisleri kapatılıp boşaltılan işçi yerleşkesi, cumhuriyetin ilk fabrika şehir projelerinden Cürek beldesinin hedef seçildiği belirtiliyor. Öte yandan kaymakamın bazı Alevi köylerine bizzat giderek, kalan köy muhtarlarını da ilçeye çağırıp boş bina tespiti  yaptığı öne sürülüyor.

CHP Milletvekili Zeynep Altıok’un konuyla ilgili geçen ay Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine yanıt gelmedi. Şimdi yerel kaynaklar CHP’li Divriği belediye başkanının, 19 Nisan tarihli yazıyı halktan gizleyip gizlemediğini sorguluyor. 17 bin nüfuslu ilçenin merkez nüfusunun yüzde 60’ı, 6 bin kişinin yaşadığı 109 köyden 95’i Alevi.

Hazır bina, arazi ve personel tespiti talebi

valiliğinin Divriği belediye başkanlığına hitaben ‘ivedi’ kaydıyla yazdığı, Vali Yardımcısı Alim Barut imzalı 19 Nisan 2016 tarihli yazı şöyle: “6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve buna bağlı olarak İl Müdürlükleri oluşturulmuş ve teşkilatlandırılmıştır. Son dönemde yaşanan düzensiz göçmen krizinin çözümü amacıyla yürütülen düzensiz göçle mücadele kapsamında ‘Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma’ ve mutabakat hükümlerinin uygulanması konusunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün iş yükü Avrupa Birliği ülkelerinden nakil yoluyla gelecek olan düzensiz göçmenler nedeniyle artmıştır. Kabul edilen düzensiz göçmenlerin durumunu düzenli hale getirmek için yapılacak iş ve işlemler nedeniyle İl Göç İdaresi Müdürlüğünün personel ve bina ihtiyacı daha da belirgin hale gelmiştir. İlgi genelge Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (Göç İdaresi Müdürlüklerinin) bu yöndeki taleplerinin bir an önce karşılanmasına yöneliktir. Bu kapsamda;  a) İl Müdürlüğünün fiziki şartlarının genişletilmesi, yeni bina ihtiyacının karşılanması yanında sığınmacılara kamplara veya ülkelerine gönderilmesi sürecinde kısa süreli kalabilecekleri binalara ihtiyaç söz konusu olduğundan, ihtiyaçların bir an önce karşılanabilmesi için idarenizde hazır bina veya bina yapımına uygun arsa/araziler ile otoparkı alanı; b) İhtiyaç durumunda geçici olarak görevlendirilebilecek personelin (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Şoför, Dağıtıcı, Arapça, Farsça ve Urduca dillerinden Türkçe tercüme yapabilecek personel, bilgi işlem konusunda teknik personel ve hizmetli) tespiti; c) 6458 Sayılı Yabancıları Koruma Kanununa uygun olarak Müdürlüğümüzce yapılan iş ve işlemlerden doğan hukuki süreçlerde Avukatlık desteği; İlgi genelge gereğinin yapılarak hiçbir aksaklığa mahal verilmemesini ve kurum amirlerinin takibini bizzat yaparak sonucundan Valiliğimize bilgi verilmesini rica ederim…”

CHP’li Altıok’un soru önergesi

Şair babası Sivas katliamında yakılarak can veren CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok’un geçen ay Maraş ve Divriği’yle ilgili Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesine hala yanıt yok. Soru önergesinin ilgili bölümü şöyle: “Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenler için Kahramanmaraş’ın Dülkadiroğlu ilçesine bağlı Sivricehöyük Köyü’nde, 3000 nüfuslu Alevi köylerinin tam ortasına hükümetiniz tarafından 25 bin kişilik mülteci kurulmak istendiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Kamp çalışmalarının başlamasının ardından eyleme geçen Alevi yurttaşlara günlerdir jandarma tarafından saldırı düzenlenirken son olarak çadır eylemi yapan köylülere gaz bombası yağdırılmıştır. Sivricehöyük ve komşu köylerin sakinleri 1978’de yaşanan Kahramanmaraş katliamının doğrudan mağdurları olarak büyük acılar yaşamışlardır. Nüfuslarının neredeyse 10 katı düzeyinde Suriyeli mülteci göçünün, özellikle kamplarla ve kamplarda yaşananlarla ilgili duyumlarının ardından kendileri için son derece endişe verici olduğu açıktır…. 1. Maraş katliamının yaşandığı Kahramanmaraş’ın Alevi köylerinin tam ortasına mülteci kampı yapılmak istenmesinin ardından aynı şekilde Alevi toplumu için derin acılar ve travmaları ifade eden Sivas katliamının yaşandığı Sivas ilinin Alevilerin yoğun yaşadığı Divriği ilçesine mülteci kampı yapılması tesadüf müdür? Yapılmak istenmesindeki amaç nedir? 2. Bilinçli ve sistematik bir asimilasyon politikası çerçevesinde mi Alevi nüfusunun yoğun yaşadığı bölgelere mülteci kampı yapımı istenmektedir? , 3. Toplam kaç mülteci kampı yapımı planlanmaktadır? Buralarda toplam kaç mültecinin yaşayacağı tahmin edilmektedir? Yapımı planlanan diğer mülteci kampları hangi kentlerde ve hangi ilçelerindedir?”

Maraş’taki direnişe CHP’li vekiller destek veriyor

Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmenler için Kahramanmaraş’ın merkez Dülkadiroğlu ilçesine bağlı Sivricehöyük Mahallesi’nde, Alevi köylerinin tam ortasına 25 bin kişilik konteynır kent inşası devam ediyor. Kamp çalışmalarının başlamasının ardından eyleme geçen Alevi yurttaşlara güvenlik güçleri defalarca gaz bombasıyla müdahale etti. Bölgede direnişi sürdüren halka CHP’li vekiller de destek veriyor. 11 Nisan tarihli Cumhuriyet’te Pınar Öğünç’e konuşan Maraş Yaşam Platformu sözcüsü Salman Akdeniz, tüm ovada 25 bin etmeyen Alevi nüfusun ortasına 25 bin Suriyeliyi getirmekte demografik kasıt bulduklarını söylemişti.

Suriyeli mülteciler için konteynır kent kurulmasının hedeflendiği öne sürülen, Divriği merkezine 10 km mesafede, Alevi köylerinin arasında yer alan Cürek, cumhuriyetin devletçilik prensibinden hareketle kurulan örnek sanayileşme projelerinden biriydi. ‘Fabrika şehir projesi’ olarak inşa edilen yerleşke, civardaki demir madenleri ve demir-çelik fabrikalarında çalışan binlerce işçi için kurulu lojman şehir görünümündeydi.

1985 yılına kadar faal olan beldede, Divriği merkezinde bulunmayan modernlikte tesisler vardı. Sineması, eğlence merkezi, işçiyle tayın fırını, tenis kortları ve havuzun yer aldığı spor tesisleri, parkları ve muntazam sokaklarıyla örnek projeydi. 12 Eylül sonrası özelleştirmelerle elden çıkan işletme küçüldü, bir zamanlar 3 bin işçinin çalıştığı madende sayı birkaç yüze düştü. Küçülmeyle beraber 1985’te belde boşaltıldı ve tesisleriyle çürümeye bırakıldı. 2000’li yıllarda cumhuriyetin ilk sanayileşme projelerinden biri olarak kültür varlığı ilan edilmek istendi.

Ali DAĞLAR/DİKEN

EN SON EKLENENLER