Metal patronundan lokavt

0
138

Metal patronlarının sendikası MESS, 3 yıllık sözleşme ve düşük zam dayatmasına karşı Türk Metal ve Birleşik Metal-İş’in grev kararı almasının ardından yeni bir adım daha attı. Pazartesi günü sendikalarla yapılan toplantıda yüzde 10 zam teklifinde bulunan MESS, lokavt kararı aldığını borsaya bildirdi.

MESS’e bağlı şirketler, Kamu Aydınlatma Platformu’na şu bildirimde bulundu: ”Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası’nın almış olduğu grev kararına karşı MESS tarafından lokavt kararı alındığı ve lokavt uygulanma tarihinin sonradan tespit edilmesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.”

Yaklaşık 130 bin işçiyi ilgilendiren sözleşme sürecinde metal patronları enflasyonun altında zam teklifinde bulunmuş; teklif metal işçileri tarafından reddedilmişti. Son olarak Türk Metal üyesi işçiler Bursa’da; Birleşik Metal-İş üyesi işçiler ise Gebze’de düzenledikleri kitlesel mitinglerle taleplerinde ısrarcı olduklarını göstermişti.

Lokavt nedir?

İşyerinde faaliyetin tamamen durmasına neden olacak tarzda, işverenin kendi kararıyla veya üyesi olduğu işveren sendikasının verdiği karara uyarak, işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasına lokavt denir.

Lokavt ilanı

İşveren, grev kararının kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içinde lokavt kararı alabilir ve bu süre içerisinde 6 iş günü önceden karşı tarafa bildirilecek tarihte uygulamaya koyabilir.

Kimler çalışabilir?

Lokavtın uygulanması halinde isimleri yasaya uygun usullerle belirlenmiş olan ve hiçbir surette üretim veya satışa yönelik olmamak kaydıyla niteliği bakımından sürekli olmasında teknik zorunluluk bulunan işlerde faaliyetin devamlılığını veya işyeri güvenliğini sağlayacak olan kişiler dışında hiç kimse çalıştırılamaz. Bu durumda kapsam dışı (beyaz yaka) işçilerin de işyerinde çalışması mümkün değildir.

Neden lokavt?

Patronlar, lokavtı mücadelede psikolojik üstünlüğü ele geçirmek, TİS masasında pazarlık unsuru olarak kullanmak, grev oylaması istediğinde kapsam dışı beyaz yaka personelin greve hayır demesini sağlamak vb. amaçlarla lokavt ilan edebilir.

Yeni işçi alabilir mi?

Patron, kanuni bir grev veya lokavt süresince, iş sözleşmeleri askıda kalan işçilerin yerine, sürekli ya da geçici olarak başka işçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz. Lokavt dolayısıyla iş sözleşmeleri askıda kalan işçiler de lokavt süresince başka bir işyerinde çalışamaz. Aksi hâlde işçinin iş sözleşmesi haklı nedenle feshedilebilir.

Ödemelerin durumu

Grev ve lokavt süresince iş sözleşmeleri askıda kalan işçilere bu dönem için ücret ve sosyal yardımlar ödenemez, SGK primleri yatırılmaz, bu süre kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here