Munzur gözelerinin korunması için başvuru

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Baro Başkanı Av. Barış Yıldırım, Ovacık İlçesi sınırları içinde Munzur Suyu’nun kaynağı durumunda bulunan Munzur Gözelerinin 17 Temmuz 2003 tarihinde Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edildiğini belirtti.

“MUNZUR DOĞAL SİT ALANLARIDIR”

Doğal SİT alanları ile ilgili yapı yasağına değinerek bu alanların korunması gerektiğine dikkat çeken Yıldırım şu bilgilere yer verdi:

“Anayasa, Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca 1. derece doğal sit alanlarında kesin yapı yasağı bulunduğu gibi 1. derece doğal sit alanları bilimsel muhafaza açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlar olup bu alanlarda, bitki örtüsü, topografya, siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik eylemde bulunulması yasaktır.”

“GÖZELER İNANÇSAL AÇIDAN ÖNEMLİDİR”

Munzur Gözelerinin inançsal açıdan da büyük önem taşıdığını ifade eden Yıldırım, bu yerlerde gerekli önlemlerin alınmadığını söyledi.

Yıldırım, “Munzur Gözeleri alanının  korunmasını  sağlamak  amacına yönelik bilgi verici uyarı levhaları konulmadığı gibi bu alandaki koruma önlemleri de ilgili kuruluşlarca alınmamaktadır. Hali hazırda Munzur Gözeleri mesire yeri / piknik alanı, açık hava restaurantı gibi kullanıldığı gibi bu alanda yoğun bir peyzaj tahribatı ve kirlilik de söz konusudur. Kaldı ki Munzur Gözeleri’nin doğal peyzajını bozan çeşitli yapılarda mevcuttur. Belirtmek gerekir ki Munzur Gözeleri inançsal açıdan da ibadethane durumunda bulunup kutsiyet atfedilmektedir. Mevzuatta belirtilen koruma amaçlı tedbirlerin alınmaması, denetimsizlik sebepleriyle Munzur Gözeleri’nin genel peyzajına, fiziki, jeolojik yapısına ciddi şekilde zarar verilmiştir.

Yukarıda açıklanan sebeplerle mevzuat hükümleri doğrultusunda Munzur Gözeleri’nin korunması ve gerekli önlemlerin alınması maksadıyla Tunceli Barosu olarak Tunceli Valiliği’ne 04.01.2017 tarihinde başvuru yapılmıştır.”dedi.

EN SON EKLENENLER