FEDA; Paris’te Üç Gülü Kopardılar Özgürlük Dalından

Paris’te üç kadın katledildi. Paris’in en işlek caddesinde, Kürdistan Enformasyon Bürosunda: Sakine Cansız, KNK Paris temsilcisi Fidan Doğan ile Leyla Söylemez katledildi. Paris’te katledilen üç kadından, üç özgürlük ruhundan, üç kızıl gülden kan aktı.

Üç kadından biri Sakine Cansız.  Sakine Cansız; Kürt Özgürlük Hareketinin kuruluşundan yer almış, siyasetin-politikanın-işkencenin, feleğin çemberinden geçmiş, özgürlük mücadelesinin doğuşundan partileşmesine, yıllara yayılan özgürlüğün haykırışından kitleselleşmesine ve özgürlüğün kazanılmasına olan inancın gelişmeye başladığı bu günlerde özgürlük sevdalısı üç kadının susturulmaları manidardır. Kürt Özgürlük Hareketi saflarında bir anlamda bizi de inancımızla ve kimliğimizle temsil eden biriydi Sakine Cansız. Çünkü O; Dersim direnişinde sömürgeci-zalim-soykırımcı-tecavüzcü düşmanın eline geçmemek için gözlerini kırpmadan kendilerini uçurumlardan, aşağıya atarak, sömürgeci güçlerin kirli iştahlarına yem olmayacak kadar cesur kadınların: Beselerin, Zarifelerin torunuydular. Dinledikleri Dersim direnişinin trajedisinin baş kahramanları kadınlardı. Onlar ki onurun ve haysiyetin, şerefin ve kutsal yaşamın savunucularıydılar, ardıllarına yakışanda onların direnişini devam ettirmekti aslolan. Sakine ve yoldaşlarının direnişi de, mücadelesi de, yaşamları da işte böylesine köklerine bağlıydı.

Sakine Cansız; siyasetin-mücadelenin aktiv alanında bulunmuş Dersimli kadın politikacı. Amed zindanında, 12 Eylül faşizminin işkence tezgahına yatırılmış, işkencenin dayanılmazlığında başı dik, onurunu, mücadelesini sonuna kadar korumuş, özgürlüğüne sevdalı bir kadın. Zindan direnişinin ardından özgürlüğüne kavuştuğunda mücadelesini nerede nasıl, hangi alanlarda yürüteceğinin kararını çoktan vermişti.

Suikaste uğradığı 9 Ocak 2013 tarihine kadar süren yaşamını tarihin onurlu sayfasına yazdıran mücadelenin tanığını susturdular.

O yalnız bir PKK’li değildi O aynı zamanda inançlı bir Dersimli Kürt Kızılbaş-Alevi kadınıydı da. Kürt kimliğine sahiplik edişinin yanında inanç kimliğini de bütünleştirip Dersim Kürt Kızılbaş-Alevi yaşamının komple kadın temsilciydi.

Alçaklar önce kadını vururlar. Kadının yaşamın doğuranı, temsilcisi, koruyucusu, sürdüreni olduğunu iyi bilirler, bundan ötürü önce kadını vururlar.

Bizde bir kadın Dapir’imizi kaybettik. Bizde inancımızın örgürlük çiçeğimizi artık koklayamayacağız.

Güçlü ideolojik yapısıyla Kürt Özgürlük Hareketinin köşe taşlarından biri; Sakine Cansız, Dersimli Kürt Kızılbaş-Alevi. Gerek inanç kimliğiyle, gerek Kürt kimliğiyle seksenlerin başından günümüze kadar bir devrin tanığı, sanığı, durağı, sunağı, kudretli, heybetli uzun soluklu yürüyen tarihe otuz yılı aşkın yaşamıyla fiilen katılmış özgür kadın ruhunu temsil eden ender Kürt Kızılbaş-Alevi simalarından biri.

Onlar; geçmiş bugün ve geleceğin buluştuğu bir mekanda katledildiler. Paris, Komünarların mücadele verdiği ve katledildiği şehirde kadın militan Louise Michel şöyle diyordu komünarları yargılayan mahkemeye: “Yaşamama izin verirseniz intikam almak için asla durmayacağım ve kardeşlerimin intikamını alacağım.. Konuşmam bitti. Korkak değilseniz, öldürün beni!” Louise Michel, “Monmarte’ın Kızıl Anarşisti”, böyle haykırıyordu Paris Komünarları Mahkemesinde. Parist’te Jan Darc’da iz bırakmıştı. Komünarların ruhunu da taşıyordu Sakine Cansız, Fidan Doğan ile Leyla Söylemez. Biri özgür yaşamın ilk arayışçılarından, biri orta kuşağın olgun temsilcilerinden, bir diğeri de genç kuşağın ve  geleceğimizin kurucularındandı onlar. Paris komünarlarının ruhu Paris’te; Kürdistan Enformasyon Bürosunda buluşmuştu. Özgür yaşama düşman olanların amaçları tarihin 9. Ocak 2013 momentinde orada buluşan özgür yaşam ruhunu öldürmekti, lakin başaramayacaklar. İğrenç emellerini gerçekleşmeyecek, hevesleri kursaklarında kalacak. Kürtler, Kürdistani güçler, İnanç kurumları

müsaade etmeyecekler özgürlüğün ateşini söndürmeye, çiçeklerini soldurmaya. Sahipleneceklerdir, daha azimle daha kararlıca. Direnerek yaşayacak ve direnerek özgürlüğü gerçekleştireceklerdir

Demokratik Alevi Federasyonu [FEDA]

EN SON EKLENENLER