Peki, PSAKD’nin Hayır gerekçeleri neler?

EDİTÖRÜN ÖNERDİKLERİ

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği yöneticileri, geçtiğimiz gün Ataşehir Cemevi’nde bir basın açıklaması yaparak referandumda Hayır diyeceklerini açıkladı.

PSAKD geçtiğimiz gün ‘Referanduma dair söyleyecek sözümüz var’ şiarıyla PSAKD Ataşehir Şubesi Cemevi’nde bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada neden Hayır dendiği maddeler halinde belirtildi.

Açıklamaya PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan, PSAKD Ataşehir Şube Başkanı Hasan Gülüm ve PSAKD İstanbul şube temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda Alevi vatandaş da katıldı.

Açıklamada Alevilerin tarih boyunca insanlık dışı uygulamalara maruz kaldığı, sürgünlere, katliamlara ve sistematik olarak asimilasyona tabi tutulduğu vurgulandı.

Cumhuriyet döneminde de birçok katliama maruz kalan Alevilerin her şeye rağmen laik, demokratik ve özgürlükçü bir cumhuriyetten vazgeçmedikleri ve mevcut cumhuriyetin demokratikleşmesi için mücadele ettikleri belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Aleviler olarak “Yüz yıllardır verilen ve uğruna nice bedeller ödenen demokrasi ve özgürlükler mücadelesinin tüm kazanımlarını ortadan kaldıracak ve saraydan alınan yetkinin tekrar saraya iadesini sağlayacak bir rejim değişikliği amaçlanmaktadır. Ülkemizi ve halkımızı 200 yıl geriye götürecek bir değişikliği kabul etmemiz mümkün değil. Tarihin tekerleği geriye doğru döndürülemez.”

72 millete aynı nazarla bakan bir inanç ve felsefenin savunucuları olarak Hayır demenin ve bunu dil, din, cinsiyet, inanç, mezhep, memleket, milliyet farkı gözetmeksizin bütün halka anlatmanın tarihi bir sorumluluk olduğuna dikkat çekildi.

Olası bir Evet sonucuna karşı da her türlü hazırlıklarının olduğunu belirten PSAKD yöneticileri,  “Bunun bizleri asla yıldıramayacağı bilinmelidir” ifadesini kullandı. 

Dernek, referandum seçiminde neden ‘Hayır’ dediklerini maddeler halinde kamuoyu ile paylaştı.

* Eşit yurttaşlık hakkı mücadelemizin gereği olarak; ayrımcılığı, eşitsizliği ve en önemlisi tekçiliği esas alan bir düzenleme olduğu için HAYIR diyoruz.

* Laik ve Demokratik bir Cumhuriyetten yanayız ve zaten hiçbir dönem kurumsallaşamamış Laikliği daha da geriye götüren, demokrasi yerine otokrasiyi esas alan bir değişiklik olduğu için HAYIR.

* Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunu savunan ve hukukun tarafsızlığı ve bağımsızlığı ilkesini tümü ile ortadan kaldıran bir düzenleme olduğu için HAYIR.

* Asimilasyon politikalarını daha da azgınlaştırıp, kendinden olmayanı düşman ilan eden çok tehlikeli bir süreci başlatacak bir değişiklik olduğu için HAYIR.

* Toplumu kutuplaştırıp, birbiri ile boğazlatmayı sağlayacak ve diktatörlükle yönetilen ülkelerde eksik olmayan iç savaşlara yol açabilecek bir düzenleme olduğu için HAYIR.

* İktidar anlayışının siyasi, etnik ve mezhepsel ayrıştırıcı politikalarını daha da pekiştireceği için HAYIR.

* Giderek uçuruma dönüşen gelir eşitsizliğine, derinleşen işsizliğe, ekonomik darboğaza, yoksullaşmaya, açlığa, sefalete HAYIR.

* Doğanın tahribatı, ülkemizin yer altı yer üstü zenginliklerinin talanı noktasında var olan tüm denetim mekanizmalarına son vereceği ve her şeyin bir kişinin inisiyatifine terk edileceği bir düzenleme olduğu için HAYIR.

* Kadınların yüz yıllardır vermiş olduğu mücadeleler sonucunda kazandığı tüm kazanımlara son verebilecek bir düzenleme olduğu için HAYIR. Kadın cinayetlerini önlemek şöyle dursun, onu köleleştirecek bir rejimin önünü açan bir düzenleme olduğu için HAYIR.

* Yaşam alanlarımızın elimizden kolayca alınacağı, ekolojik yıkıma, yağmaya, talana, ranta sebep olacak gelişmelerin önünü açan bir düzenleme olduğu için HAYIR.

* Eğitimin daha da dinselleştirilmesi, laikliğin tümü ile ortadan kaldırılması, bilimin yerine hurafelerin esas alınması, kız çocuklarımızın eğitim olanaklarından mahrum bırakılması gibi çağ dışı bir anlayışın önünü açacak bir düzenleme olduğu için HAYIR.

* Daha şimdiden kimi cemaat ve tarikat şeyhlerinin cesaretle dillendirdiği padişahlık, halifelik gibi saltanat rejimine dönüşen bir Türkiye’nin önünü açan bir değişiklik olduğu için HAYIR.

* Seçilmiş siyasetçi ve yerel yöneticilerin tutuklanması yoluyla yapılan siyasi irade gasplarına, kayyum rejimine HAYIR!

* Halktan yana yayın yapan Tv-dergi-gazetelerimizi sansürleyip yayınlarını karartıp mallarına el koyarak sesimizi soluğumuzu kesen KHK rejimini süreklileştireceği için HAYIR!

* Kamuda ve Akademide yaşanan büyük tasfiyelerin karşısındayız, bilim insanlarımızın, demokrat kamu emekçilerimizin kıyımına HAYIR!

* OHAL koşullarında ağır baskı ve kuşatma altındayken demokratik olmayacak bir referandum dayatmasıyla karşı karşıya olduğumuz için istediklerini vermeyeceğiz, HAYIR.

* Uğur Kurt’un, Dilek Doğan’ın, Ethem Sarısülük’ün, Medeni Yıldırım’ın, Uğur Kaymaz’ın, Taybet Anamızın, Ali İsmail’imizin, Berkin’imizin ve daha nice canımızın katilleri serbest dolaştığı için HAYIR.

Daha çoğaltabileceğimiz nedenlerle HAYIR diyeceğiz. HAYIR’ı örgütleyeceğiz. Laikliğe, demokrasiye, özgürlüklere, dayanışmaya, adalete, emeğin ve emekçinin iktidarına, eşit yurttaşlık hakkına, barışa evet ama diktatörlüğe, hilafete, saltanata, savaşlara, ayrımcılığa, sömürüye HAYIR diyoruz.  

- Advertisement -spot_img

YAZARIN DİĞER YAZILARI

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

EN SON EKLEN YAZILAR