“Alevilerin yok sayılan değerleri HDP’de can buldu”

pinarHDP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Pınar Aydınlar, “kent senin” projesi ile İstanbul’un kadın şehri olduğunu açığa çıkaracaklarını ifade etti. HDP olarak üçüncü bir yol izlediklerini bu yolun ise tüm dinlerin ve ırkların özgürlüğünü hedef alan yol olduğunu da aktaran Aydınlar, “Ben Alevi kimliğimle her zaman da onur duydum çünkü ezilen bir halkın bireyiyim ben. Alevi yoldaşlarımızın yok sayılan bütün değerlerinin HDP’de can bulduğunu bir Alevi olarak söyleyebilirim” dedi.

“Şehir senin” sloganlarıyla yerel seçim çalışmalarını başlatan HDP’nin yerel yönetimlerde “yerinden yönetim ve doğrudan demokrasi”, “halkların yönetime doğrudan katılmasını sağlamak” ve “yerel yönetimi toplumsal ihtiyaçlar temelinde geliştirmek” gibi hedefleri önüne koydu. HDP’nin Sırrı İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Sırrı Süreyya Önder ile birlikte olarak gösterdiği diğer Eş Başkan adayı Pınar Aydınlar, eş başkanlık sisteminin kadın temsiliyetine katkısını, HDP’nin yerel yönetim anlayışını ve projelerini değerlendirdi.

‘KADINLAR HDP İÇİNDE AKTİF BİR ŞEKİLDE YER ALMALI’

5 bin yıldır kadının yok sayıldığını bugün ise iktidar tarafından kadının bir meta haline getirildiğinin ve erkekleştirilmeye çalışıldığını belirten Aydınlar, kadının özgürlüğünü ve var olma gerçekliğini yok sayan anlayışın hâlâ hakim olduğunu ifade etti.

HDP’nin kadının özgürlüğünün kazanılması konusunda çok ciddi politikaları olduğunun altını çizen Aydınlar, “HDP, başta Kürt kadının verdiği özgürlük mücadelesi ve zaferin sokakta kazanılacağı şiarını benimsemiş durumda. Çünkü özgürlük sürecine giden bu yolda, kadınlar artık evde değil, alanlarda, sokaklarda mücadelesini yürütüyor” dedi.

Sadece şehirlerde de değil, köylerde ve kırlarda da kadının birçok adaletsizlik ile karşı karşıya olduğunun altını çizen Aydınlar, “Şehirlerde ciddi bir adaletsizlik yaşanıyor. Örneğin bir fabrikada dahi işçi çıkarımlarında iş, zaman, güç, aynı olmasına rağmen, önce kadın çıkartılıyor. Kadın üzerinde uygulanan bu adaletsizlik doğal olarak başka bir hareketi doğuruyor karşısında. Nitekim her etki bir tepki doğurur. Bu tepkinin de HDP olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması için kadınların HDP içinde daha aktif rol alması gerektiğini belirten Aydınlar, “Bir evi yöneten kadının, bir dünyayı yönetebileceği gerçeğine biz sahibiz. Çünkü göğün yarısı erkek ise, diğer yarısı da kadındır. Bunu söylerken erkekleri yok sayan bir anlayış ile söylemiyorum. Ama biz de var olduğumuzu kabul ettirmek zorundayız” dedi.

‘EŞ BAŞKANLIK KADIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN ÖNEMLİ’

Aydınlar, HDP’nin tüzüğünde olan ve uygulanan eş başkanlık sisteminin kadın özgürlüğü için çok önemli olduğunun üzerinde durdu. Bu sistemin kadına bakış açısının bir meta veya cinsiyetçi bir bakış açısı olmadığını gösterdiğini vurgulayan Aydınlar, eş başkanlık sisteminin kadınların dünyada var olduğu gerçekliğini ve kadının özgürleşmesinin toplumun özgürleşmesi olarak görüldüğünün göstergesi olduğunu kaydetti.

Kadının düşünen ve üretken olduğunun bu sistem ile daha aktif olarak ortaya çıktığına dikkat çeken Aydınlar, “Evlerine esir edilen kadınların, töre adına genç yaşta katledilen kadınların ve topyekün kadın sorunları konusunda HDP ciddi bir politika ve mücadele veriyor. Kadınların inisiyatifinde hep beraber yeni bir dünya kurabileceğimize inandığımız için yerel yönetimlere talibiz diyoruz” diye belirtti. İstanbul’u bir kadın şehri yapacaklarını ifade eden Aydınlar, “İstanbul aslında bir kadın kentidir. Aynı zamanda İstanbul kavganın başkentidir. İstanbul bölgeden gelen birçok insana ana edası ile kucak açmış bir kenttir. HDP’nin ‘Kent senin’ projesi ile İstanbul’un kadın şehri olduğunu açığa çıkaracağız” dedi.

‘HALKA RAĞMEN BİR ŞEY YAPILAMAMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUYORUZ’

Yerel yönetimlerde şu an kullanılan yöntemin iktidarların dayattığı merkezileşme modeli olduğunu belirten Aydınlar, “Bunun en son örneğini Gezi parkında gördük. Kamu alanları zenginlere peşkeş edilemeye çalışıldı. Biz bunlar karşısında halka rağmen bir şey yapılamaması gerektiğini savunuyoruz” diye konuştu.

Burada kadının rolünün çok önemli olduğunun da altını çizen Aydınlar, şunları söyledi: “Çünkü kadının elinin değdiği her şey adil ve güzel olur. Çünkü eşitlik ve adalet duygusu kadının anaç ruhundan gelen bir şeydir. Biz kadınlar olarak kentimizi koruyacağız. Bu mücadeleyi kadınlar olarak en ön saflarda bizim vermemiz gerekiyor, çünkü bu iktidar bedenimize sahip çıkmaya çalışıyor hatta kaç çocuk yapmamız gerektiğine bile kendisi karar vermeye çalışıyor. Bizler onun için kararlarına bile artık tecavüz edilen anlayış ve mücadele karşısında bütün kadınları HDP çatısı altına mücadele etmeye çağırıyoruz.”

‘ALEVİLER, KÜRTLER, EERMENİLER OMUZ OMUZA MÜCADELE VERMELİ’

Türkiye tarihinde Dersim’den Maraş katliamına kadar Alevilere birçok kez katliam uygulandığını da hatırlatan Aydınlar, “Önümüzde AKP’nin de CHP’nin de tarihi var. Benim vurgulayabileceğim en büyük gerçek şudur; bizler eşit ve özgürlükçü bir anlayışı sahiplendik. Aleviler olarak hep birilerinin garantisi olarak görüldük. Ama AKP’nin dayattığı şeriatçı anlayışa karşı, karşı Alevilerin sığındığı bir CHP anlayışı var. Bu iki partinin de yaptıkları ortada” dedi.

HDP olarak üçüncü bir yol izlediklerini bu yolun ise tüm dinlerin ve ırkların özgürlüğünü hedef alan yol olduğunu aktaran Aydınlar, “Alevi dostlarımızın bugün birçok asimilasyon politikaları ile karşı karşıyalar. Ben Alevi kimliğimle her zaman da onur duydum çünkü ezilen bir halkın bireyiyim ben. Alevi yoldaşlarımızın yok sayılan bütün değerlerinin HDP’de can bulduğunu bir Alevi olarak söyleyebilirim” dedi. Alevi yurttaşlara çağrıda da bulunan Aydınlar, “Alevileri, Kürtleri, Ermenileri omuz omuza faşizme karşı bir mücadele vermeye çağırıyorum. Bu mücadele için yerel seçimlerinde çok önemli bir adım olduğunu fark etmelerini diliyorum” dedi.

‘DENETLEME MEKANİZMASININ TEMELİNDE HALK OLACAK’

“Kendimizi de kentimizi de yönetiyoruz” projesi ile denetleme mekanizmasının temelinde halkın olduğu komiteler oluşturulup toplumla birlikte kenti yöneteceklerini ifade eden Aydınlar, “Bununla halka söz hakkını vereceğiz. Bulunduğu alandaki sorunlarına kendileri dile getirecek ve çözüm bulacak. Biz sadece onlara destek olacağız. Aynı zamanda bu yöntemle taşeron işçiliği anlayışını ortadan kaldıran adaletli herkese eşit davranabilen bir belediyecilik anlayışı sergileyeceğiz. Bunun içinde yerellerin, mahallelerin, ev ev çalışıp sorunlarını merkeze kadar taşıyıp beraber çözdüğümüz bir politikayla devam edeceğiz” dedi. Bu model ile aynı zamanda sermaye güçlerine “Bizi yönetenlere artık sen bir dur sen bir sus, çünkü sizin bizi nasıl yönettiğinizin farkındayız. Sizler bizi sermaye güçlerine, sermaye sahiplerine ve zenginlere yoksulların alın terlerini, emeklerini, işçilerin iki kuruşla nasıl zor koşullarda yaşadıklarının farkına varmadan sömürerek susturmaya çalıştınız bizi sürekli inkar ettiniz” demek olduğunu belirten Aydınlar, “Bizler bu yöntem ile Alevisiyle, Sunnisiyle, Kürdüyle, Ermenisiyle hiçbir halkın diğerinden farklı haklara sahip olmadığını hepsinin eşit olduğunu açığa çıkaracağız” diye konuştu.

‘BAŞKA BİR DÜNYANIN MÜMKÜN OLACAĞINI GÖSTERECEĞİZ’

Belediye başkanı seçildiklerinde öncelikle İstanbul’un katledilmesine ve sermaye güçlerine peşkeş çekilmesine karşı mücadele edeceklerini belirten Aydınlar, “İstanbul’u yaşanılır bir kent haline getirmek için bütün çarpık kentleşme alanlarını değiştireceğiz” dedi. İstanbul’da yapılacak çok görevin kendilerini beklediğini ifade eden Aydınlar, “Halkın malını halktan alanlara karşı mücadele verip bunu halka iade edeceğiz. Bunun adına siz ne derseniz deyin. Ama biz halkların özgürlük mücadelesi diyoruz. Çünkü bu dünyada biz topraklarda hep beraber yaşayacağız ve bunu sadece zenginleri besleyecek bir anlayışla değil işçinin, alın teri döken emekçilerin bugün çok zor şartlarda bu kente var olma çabası içinde olan insanlarımızla yan yana politikalar üreteceğiz” dedi.

HDP’nin bunun için çok önemli olduğunun altını çizen Aydınlar, amaçlarını “Yerellerde özellikle yaptırımın, söz hakkının ve inisiyatifin halka verilmesi bizim önceliklerimiz ve ilkemiz olacaktır. Biz halkın söylemleri dışına çıkmadan, inisiyatifi onların ellinden almadan güzel bir şehir, güzel bir ülke, güzel bir dünya yaratabiliriz. Yani başka bir dünyanın mümkün olduğunu göstereceğiz” sözleriyle ortaya koydu. (İstanbul/DİHA)

EN SON EKLENENLER