Pir Genlik’ten tepki: Kayyım’ın dedelere maaş vermesi Alevilerin talebi değildir

PİRHA- Geçtiğimiz günlerde, Dersim’de cemevinin de katkı sunduğu iftar yemeğinde konuşan Vali Osman Kaymak’ın “Cemevi dedelerine maaş veriyoruz” sözlerine Babamansur pirlerinden Nesimi Genlik’ten tepki geldi. 

Dersim’de cemevinin de katkı sunduğu iftar yemeğinde konuşan Vali Osman Kaymak’ın “Cemevi dedelerine maaş veriyoruz” sözleri tepki çekti.

PİRHA’ya konuşan Babamansur pirlerinden Nesimi Genlik, cemevi yapan Osman Baydemir hakkında devletin laiklik ilkesini çiğnediği gerekçesiyle ve hapis istemiyle hazırlanan fezlekeyi hatırlatarak, “dedelere maaş bağlamakla laiklik zedelenmiyor mu?” diye sordu.

“Bizim yıllardır çözülmesini istediğimiz sorunlarımız var. Başta Cemevi bizim ibadethanemizdir, böyle kabul edilmelidir ve yasalaşmalıdır” diyen Pir Genlik “Ne var ki bizim istediklerimizi değil, istemediklerimizi yapıyorlar” dedi.

“PİRLİĞİN GELENEĞİNDE DEVLETTEN MAAŞ ALMAK YOKTUR”

“Alevilerin belli kuralları vardır, bunlardan biri de dedelerin taliplerden aldıkları çıralıklarıdır” diyen Pir Genlik “Dedeler, şimdiye kadar, özellikle de iktidarların maaşlı memuru olmadılar. Bu hak ve dar kavramıyla çelişir. Maaşlı memur olduğu için, devletin yanlış tutumu karşısında sessiz kalır, bu da taliplerinin dedelere olan güvenini sarsar” ifadelerini kullandı.

“ALEVİLİĞİN ASİMİLASYONUNA HİZMET EDER”

Pir Genlik, “Asimilasyon denen bozulmanın, olmayan eğilimleri bir inanca yedirmek olduğunu belirterek, “Dedelere maaş bağlamak Alevi inancını asimilasyona uğratır. Zira Alevi geleneklerinde böyle bir işleyiş hiç olmamıştır. Tek başına bu durum bile asimilasyondur. Kaldı ki, maaşın beraberinde getireceği bir dizi komplikasyonlar da olacaktır. Pir -talip duygudaşlığı, devletin Alevileri görmezlikten gelme politikasına sessiz kalmak gibi, pirlik dejenere olacaktır. Aleviler için en büyük tehlike de budur” dedi.

“DEVLET ÖNCELİKLE EŞİT YURTTAŞLIK SORUNUNU ÇÖZMELİDİR”

Pir Nesimi Genlik, “Devlet Alevilere samimi davranmak istiyorsa, cemevlerini yasal statüye kavuşturmalıdır, Alevilerin eşit yurttaşlık talebine karşılık verilmelidir ve Alevilere cemevi tahsis eden Osman Baydemir’e ‘laikliği zedeliyorsun’ diyerek dava açmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Pir Genlik, milyonlarca Alevinin sorununun iki dedeye verilecek maaştan daha ötede olduğunun da altını çizdi. Pir Genlik, son olarak pirlere de çağrıda bulundu; “Taliplerinizden uzaklaşmayın, onlarla var olan binlerce yıllık kaderdaşlığınızı aklınızdan çıkarmayarak, Alevilerin gözleri gibi sakındıkları pirlik makamının gereklerini yerine getirin” dedi.

Ahmet BAKIR/ Pirha

EN SON EKLENENLER