PSAKD “Alevilere yapılacak saldırıların sorumlusu, halkı “demokrasi nöbeti” için alanlara çağıranlardır”

Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri yaptığı bir yazılı açıklamayla Alevi mahallelerine yönelik saldırılara dikkat çekti. PSAKD “Alevi mahallelerine yapılacak olan saldırıların sorumlusu halkı “demokrasi nöbeti” için alanlara çağıranlardır.” dedi. İşte o açıklama;

Basına ve Kamuoyuna

15 Temmuz gecesi yaşanan ve ülkemizde artık hayatın her alanını etkileyen ve bazı kesimlerce darbe girişimi, bazı kesimlerce kalkışma bazı kesimlerce derin devlet içinde iktidar çatışması olarak algılanan olay bizleri tedirgin etmiştir.

Bilindiği gibi ülkemizde 7 Haziran seçimlerine doğru gelinirken başlayan olaylar ve çeşitli yerlerde patlayan canlı bombalar binlerce canımızın ölmesine, yaralanmasına ve birçok yaşam alanımızın yaşanmaz hale gelmesine sebep olmuştur. Son bir yılda yaşadığımız olaylar bizleri bugüne getirmiştir.

Bizleri yönetenlerin içinde bulundukları iktidar hırsı artık Türkiye halklarına yansımış, 15 Temmuz gecesinden sonra kontrolsüz kitle hareketlerine dönüşmüştür. 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylardan sonra bu ülkenin kardeş halkların ve inançların birbirlerine saldırması için provokasyonlar yapılıyor. Şeriatçi, gerici, faşist güruhlar Alevi mahallelerine yönlendirilmiş, bilinçli ve kasıtlı bir şekilde yaşam alanlarımıza müdahale edilmeye çalışılıyor ve çalışılmıştır. Bizler bu saldırıları daha öncede Maraş’ta, Sivas’ta, Çorum’da gördük.

Kentsel dönüşüm adı altında yapılan talanları meşrulaştırmak, birliğimizi mahalle kültürümüzü alt üst etmek için bugün; İstanbul’da Gazi mahallesine, Okmeydanı’na, Nurtepe’ye, Hatay’da Armutlu’ya ve Malatya’da Paşaköşkü gibi Alevi toplumunun yoğun yaşadığı alanlara saldırılmakta ve saldırı girişimlerinde bulunmaktadır. Alevi toplumu olarak geçmişten günümüze yaşadığımız her türlü baskı ve zulme karşı boyun eğmedik, eğmemizi de kimse beklemesin. Ama buradan tüm alevi toplumuna provokasyonlara gelmemeleri gerektiğini ve yaşam alanlarına karşı yapılacak her türlü müdahaleye karşı da sessiz kalınmayacağını ve dikkatli olacağımızı bildiririz.

Bilinmelidir ki Alevi mahallelerine yapılacak olan saldırıların sorumlusu halkı “demokrasi nöbeti” için alanlara çağıranlardır. Bu şeriatçı ve tekçi zihniyet sokaklarda kendisinden farklı olan her düşünceye yaşam hakkı vermeyeceğini gece gündüz sokaklarda attıkları sloganlarla ilan ediyorlar. Bu tavırlara karşı birlik olmaktan başka bir çaremiz yoktur.

Yaşanan bu süreçte kuvvetler ayrılığı ilkesini bertaraf edip kuvvetler birliğine doğru yönelen, tekçi anlayışa karşı, eşit yurttaşlık ve barış taleplerimizi görmezden gelenler bugün ülkemizi kaosa sürüklemişlerdir. Yargıya müdahale edilmesi, iç ve dış politikalarda yaşanan sıkıntılar bizim için endişe vericidir.

Darbelerden tek adamcı iktidarlardan en çok zulüm gören taraf olarak Aleviler ne darbecidir ne tek adamcı dır bunun herkes tarafından bilinmesi gerekir. Eşit yurttaşlık özlemiyle demokratik, laik ve özgür bir yaşam arzusundayız. 15 Temmuz gecesi yaşananların kimler tarafından düzenlendiği yakın zamanda ortaya çıkacaktır. ‘Yaşanan olaydan en çok kim karlı çıktıysa olayı yapanlar da onlardır’ bilinciyle tüm toplumumuzu dikkatli olmaya çağırıyor ve mahallelerimize, yaşam alanlarımıza müdahaleyi asla kabul etmeyeceğimizi buradan tekrarlıyoruz.

Ülkemizi yönetenlere açık çağrımızdır: Artık toplumun içinde yaşanan bu ayrışmaya karşı ortak ve kardeşliği savunan, demokrasi ve insan haklarına saygılı olunması yönünde açıklamalar yapılması gerektiği inancındayız. Siyasi iktidar ve muhalefeti doğrudan demokrasinin, açıklık ilkesinin, temel hak ve özgürlüklerin korunmasının ve hukukun üstünlüğünün unutulmaması gerektiği bilinciyle hareket edilmesi gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyor ve ülkemizin içine çekilmeye çalışıldığı bu karanlık ortama derhal son verilmesi için herkesi sorumluluk almaya ve demokrasi güçlerini ortak hareket etmeye çağırıyoruz.

PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

EN SON EKLENENLER