Rêya Heq Ocaklarının Pirler Çalıştayı

ERDOĞAN YALGIN

Demokratik Alevi Dernekleri (DAD), tarihsel ve toplumsal belleği güçlendirmek amacıyla 30 -31 Ocak 2016 tarihleri arasında Rêya Heq süreğinde “Pirler Çalıştayı”nı Dersim’de; gerçekleştirdi. 2 gün süren Pirler Çalıştayı’na, Kürdistan, Türkiye ve Avrupa’dan çok sayıda Ocakzâdeler, Zakirler, Araştırmacı, Yazarlar katıldılar. Örgütsel düzeyde ise Türkiye ve Kürdistan’daki DAD şubelerinin yöneticileri, Avrupa’dan Demokratik Alevi Federasyonu (FEDA) ve Alevi Aktivistleri katılım gösterdiler.

Pirler Çalıştayı’na, Paris’ten Kurêşan Ocağının Dervêş ailesinden Pir Hasan Ulucan ile birlikte kaltıdık. Çalıştaya ilişkin bazı gözlemlerimi sizlerle, kısaca paylaşma gereği duydum. Çalıştay programına başlamadan önce uyandırılan cerağ ile, Pirler ve Analar tarafından verilen gulbanglarla (doğaçlama dua) saygı duruşu merasimi yapılarak, lokma dağıtıldı. Gulbangların ardından bağlama ile terenüm edilen nefeslerle, çalışmalara başlandı.

Rêya Haq “Pirleri Çalıştayı”nda; “Hak ve Hakyol, Hakikat yolunda dil ve doğamız, Rêya Heq inancında Kadın, İnanç kültürümüzün dünü bügünü” konulu üst başlıklar tartışıldı. Yoğun geçen tartışmalarla içsel ve dışsal sorunlar ele alındı. Otantik yol süreğinin ortak hafızalarda kalan bazı verilerinin, Kürtçe diliyle anlatılması çoğu zaman duygusal anların yaşanmasına vesile oldu. Rêya Heq itikatının ocaklar sisteminde yitip giden birçok köksel değerlerin derlenip-toparlanmaması halinde, bu kadim inançı büyük tehlikelerin beklediği, sözel anlatımlardan bir kez daha anlaşıldı. Dolayısıyla itikat süreğinde yer alan ocak Pirlerinin; bir an önce kendi talipleriyle buluşması, onlarla hasb-ı hal olmaları ve birlikte yol yürümeleri gerekmektedir. Ocak taliplerinin ise ocaklarına sahip çıkmaları, Pirlerini arayıp-bulmaları, atalarından kendilerine miras kalan bu antik değerler manzumesini ana dilleriyle yaşayarak geliştirmeleri elzemdir.

Gola Çetu’da basın açıklaması

Pirler Çalıştayı’nın 2. Gününde (31.01.16) çalıştay katılımcıları toplu olarak bir basın açıklaması yaptılar. Rêya Heq itikat ocaklarının Ocaxzâdeleri/ Pirleri; içinde bulunduğumuz Xizir (Xızır) ayı vesilesiyle, Xizir’ın göründüğüne inanılan Dersim girişindeki Gola Çetu’da, çıralar eşliğinde gulbanglarla (doğaçlama dua), yaptıkları ortak basın açıklamasında; Kürdistan‘da yürütülen katliamları kınadılar. AKP’nin, Kürt illerinde, Kürtlere karşı yürüttüğü sinsi-planlı yok etme politikalarını derhal durdurmalarını ve hemen müzakare masasına dönülmesini istediler.

Rêya Haq itikatının Ocaxzadeleri/ Pirleri; artık Kürt illerinin birer Kerbelâ’ya çevrilmemesini, aksi halde bu ülkenin bütün şehirlerinin Kerbelâ olup, Suriyeleşeceği uyarısında bulundular. Xizir’a niyaz ederek; Xizir’dan kötülerin-kötülüklerin def edilmesini, haklının yanında hazır ve nazır olmasıni temeni ettiler. Xizir için çıralar yakan analar; Kürt halkının haklı olan özgürlük mücadelesinin ve Rêya Heq bağlılarının yanında saf tutmasını, anaların ağlamaması için dilek ve temenilerini dile getirdiler.

Çalıştaya katılan başta Pirler olamak üzere bütün katılımcıların ortak bir istek ve temenileri vardı. O da; Kürt aşiretleri içinde Dersim merkezli gelişen Rêya Heq Aleviliğinin ocaklarına bağlı taliplerin ve Pirlerinin vicdanen ve ahlaken kendi atalarının yolunda yürümeleriydi. Atalarının hiç bir baskı ve zulüm karşısında eğilmeyen, zalime karşı direnen o vicdanlı duruşlarına sahip çıkılması gerektigine ilişkin vurgulu duygusal mesajları halen katılımcılar ve izleyiciler tarafından tartışılmaktadır. Meselâ Gola Çetu’da topluca yapılan basın açıklamasında itikat Pirleri; “Zalimin, zulmü karşısında sessiz kalırsak eğer; Dergahlarımız, Pirlerlerimiz, Ewliyalarımız, Wayirlerimiz (sahiplerimiz) bu sessizliğimizin hesabını bizden sorarlar! Bizler, haksızlıklara karşı sessiz kalarak, atalarımıza ihanet edemeyiz!” ortak temenilerinde buldular.

EN SON EKLENENLER