Sağlıkçı da hasta kadar dertli

EDİTÖRÜN ÖNERDİKLERİ

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü’nün (SAGEM), merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, diğer sağlık personeli ve yöneticilerden oluşan 21 bin 155 çalışandan 17 bin 101 çalışanın yanıtladığı 148 soru üzerinden “Türkiye Sağlık Personeli Memnuniyet Araştırması” yaptı. Sosyal politikaların en önemli araçlarından biri olan sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli olması için sağlık çalışanlarının yaptığı işten memnun olması gerektiği belirtilen araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.

Tedbirler yetersiz

Üç sağlık çalışanından ikisi şiddete ilişkin güvenlik tedbirlerini yeterli bulmadığını, kendini hasta ve yakınlarına karşı güvende hissetmediğini belirtti.

İş yükü fazla

Sağlık çalışanlarının yarısı iş yükünün fazla olduğunu ifade ederken her üç çalışandan birinin yaptığı işle ilgili başarı hissi duymadığı tespit edildi.

Performans sistemi

Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi başta olmak üzere tam gün, tayin ve geçici görevlendirme, Kamu Hastaneleri Birliği, hasta hakları, kalite ile akreditasyon ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ile ilgili değerlendirmelerin önemli ölçüde olumsuz çıktığı tespit edildi.

Kalite sorunu

Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi’nin hizmetin kalitesini, verimliliğini ve hasta memnuniyetini artırdığına inanan sağlık çalışanı oranının çok düşük düzeylerde olduğu, buna karşın çalışanlardan yarısından fazlasının sistemin gereksiz muayene ve tetkikleri artırdığına ve çalışanlar arasında dostluk, sevgi ve güven gibi duyguların olumsuz olarak etkilendiğine inandıkları belirtildi.

Siyasi tercihler…

Sağlık çalışanları tarafından Kamu Hastaneler Birliği uygulaması ile ilgili olumsuz değerlendirmeler yapıldığı kaydedildi. Birliğe yönetici atamalarının liyakat ve yeterlilik esası yerine siyasi tercihlere göre yapıldığına inananların oranı yüzde 52.7 olarak belirlendi.

Üçlü yapı gereksiz

Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamındaki yenilikler ile ilgili olarak yapılan değerlendirmelerde; taşra teşkilatlarında sağlık müdürlüğü, halk sağlığı müdürlüğü ve genel sekreterlik şeklindeki üçlü yapının gereksiz olarak görüldüğü ve toplum sağlığı merkezlerinin görev ve sorumlulukları açık olmadığı için verimli olarak çalışılmadığı sonucu ortaya konuldu.

Beyaz kod etkisiz

Obezite ve sigara ile mücadele konusunda yürütülen politikalara olumlu bakan sağlık çalışanlarının şiddeti önleme amacıyla kullanılan “beyaz kod” uygulamasını etkisiz bulduğu öne çıktı.

Kurumlar adaletsiz

Tükenmişlik düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilen sağlık çalışanlarının “Bu kurumda çalışanlar adil bir şekilde ödüllendirilmekte”, “Bu kurumda bana sağlanan ücret ve diğer finansal imkânları adil buluyorum” ve “Bu kurum içinde işler adil bir şekilde dağıtılmakta” gibi adalet ile ilgili ifadelere katılmadıkları da ayrıca belirtildi.

Gereksiz tıbbi işlemler

Yine çalışanların yaklaşık yarısının iş yükünün fazla olması, kayıt yapma gibi mesleği dışında yapmak zorunda bırakıldığı işlerden memnun olmadığını beyan etmiş olması ve beş çalışandan birinin kurum gelirini arttırmak için gereksiz tıbbi işlem gibi vicdanına aykırı işler yaptığını söylemesi ayrıca dikkat çekti.

İş bilen çalışan kalmadı

Sağlık çalışanlarının yüzde 69 gibi önemli bir kısmının geçici görevlendirmeleri olumsuz karşıladığı kaydedilirken sık sık yapılan tayinler sonucunda işi bilen çalışanların kurumda kalmadığı ve önceden bilgi verilmeden yapılan tayinlerin motivasyonu düşürdüğü bilgisi yer aldı.

Atamalar siyasi tercihe göre…

Bakanlığın sağlık çalışanlarına yönelik yaptığı anketten, memnuniyetsizlik ve şikâyet çıktı. Sağlıkçılar performans sisteminden ve geçici görevlendirmelerden şikâyetçi olurken, Kamu Hastaneleri Birliği’ne yönetici atamalarının siyasi tercihlere göre yapıldığına inanıyor, beşte biri kurum gelirini artırmak için gereksiz tıbbi işlem gibi vicdanına aykırı işler yaptığını ifade ediyor.

- Advertisement -spot_img

YAZARIN DİĞER YAZILARI

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

EN SON EKLEN YAZILAR