Sebahat Tuncel’den soru önergesi; Aleviler niye davet edilmedi?

sebahat_tuncel_02Merkel’in toplantısına Alevilerin davet edilmemesine ilişkin
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 96. maddesi gereğince sözlü olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

Sebahat TUNCEL
İstanbul Milletvekili

Almanya Başbakan’ı Angela Merkel’in 23 Şubat 2013 tarihinde başlayan Türkiye’ye yaptığı ziyaret çerçevesinde Müslüman ve Gayri-Müslüman dini azınlık liderleriyle görüşme talep ettiği, ancak hükümetin talebiyle Alevi topluluğun temsilcilerinin bu toplantıya davet edilmediği iddiası Alman gazetesi Deutsche Welle’de haber olarak çıkmıştır.
1. Gazetenin haberine göre, hükümetinizin Alevi topluluklarının görüşmeye davet etmediği ve/veya davet edilmesini engellediği iddiası doğru mudur? Eğer doğru ise bunun gerekçesi nedir?
2. Toplantıda Alevileri kim temsil etmiştir, bu temsiliyet neye göre belirlenmiştir.
3. Başka ülkelerden gelen Devlet ve Hükumet Başkanlarının görüşmelerine de daha evvelce bu şekilde müdahale edilmiş midir?
4. Sizin Almanya ziyaretinizde kimlerle görüşeceğinize Alman Hükumeti mi karar vermektedir, her hangi bir engellemeye maruz kalan topluluk olmuş mudur?

EN SON EKLENENLER