Semah dergisinin 31. Sayısı Güneybatı Aleviliği başığıyla okuyucu ile buluştu

Erdoğan Yalgın’ın genel yayın yönetmenliğinde; Demokratik Alevi Federasyonunun iki ayda bir çıkan Semah dergisi, Ocak/Şubat aylarının 31. Sayısı, okuyucusuyla buluştu. Semah dergisinin bu sayıdaki ana konusu “Güney-Batı Aleviligi“ Derginin sunum yazısında Güney-batı bölgesi hakkında özlü bilgiler verilmiş. Şöyleki, “Değerli canlar; Bu sayımızda, yazılı literatürde daha çok “Güney Batı Alevileri” olarak da adlandırılan coğrafik bölgede inancımızın yaratılan artı değerlerini konu edindik. Günümüzde Misakı Milli sınırıları içerisinde yer alan Güney Batı bölgesi (Adıyaman, Maraş, Gaziantep, Malatya, Sıvas, Kayseri, Adana gibi bazı illlerin tümü yada bazılarının bir bölümü), esas itibariyle Kürdistan’ın Kuzey Batısındaki yani “Bakur-Rojava Kürdistanı < Bakur’a Kurdistan” olarak bilinmektedir. Bu coğrafi bölge tarihsel geçmişiyle antik bir konuma sahip olup, yazılı kaynaklarda “Boğa Çağı (MÖ.4000-3000)” olarak adlandırılan peryodik tarihiyle dikkatleri çekmiştir.(…) Kürt aşiretlerinin kendi içlerinde yarattıkları kadim inancı olan Réya/Raa Heqi (Kürt Aleviligi) itikatı bağlamında, evliyalara atfedilen mitsel anlatımların ontolojik ana yurdu, Zagros/Toros dağları (Verimli/Bereketli Hilal toprakları) üzerindeki antik uyğarlıklardır. Toroslarda yer alan yerleşim birimleri tek tek ele alındığında devesa antik bir tarihin ortaya çıkacağı kesindir. Maraş’ta Gurgum (M.Ö. 9. Yy.) krallığı, Malatya’da İzola/İzol tapınağı, Dilok/Gaziantep’te Zeugma antik kenti ve diğerleri. Tarihi, MÖ. 7000 yıllarına kadar uzanan Adıyaman’daki (Hısnımansur/Xısn el-Mansur/Semsûr) Kommagene (MÖ. 69-M.S. 72) krallığı ve diğerleri..“ Dergimizin bu sayısına yazılarıyla katkı sunanlar: M. Bayrak. C. Dogan, Ş. Yıldız, V. Büyükşahin, İ. Sinemillioğlu, R. Yıldırım, A. Sizer, A. Tunç, M. Z. Doğan, M. Kömür, Ş. Hantekin, M. Deprem, C. Kasapoğlu.

EN SON EKLENENLER