SİNEMİLLİ AŞİRETİ VE ALEVİ DUYARLILIĞI OCAK KÜLTÜRÜNE VE DEDESİNE SAHİP ÇIKTI

Post date:

Author:

Category:

Kantarma Sinemilli Ocağı dedelerinden İsmail Bakır dede’nin talip ve kurumlar arasında tarışmasına dair yapılan toplantı sonrasında kamuoyun yapılan açıklamayı yanen yayınlıyoruz. 

SİNEMİLLİ AŞİRETİ VE ALEVİ DUYARLILIĞI OCAK KÜLTÜRÜNE VE DEDESİNE SAHİP ÇIKTI.  YOLA DAİR ÖZEL GÜNDEM OTURUMU FRANSADA YAPILDI.
1 Mayıs 2017

8. Ekim 2016 tarihinden itibaren mesnetsiz iftiralarla alışılmışın dışında yargısız infaz ve yalan söylemlerle sanal medya üzerinden sinemilli aşireti ocağına bağlı İsmail Bakır (dede) hedef alınarak tamamen yol ve erkan gözetmeksizin çok ağır ithamlarla, iftiralarla kendisini yazar diye niteleyen (Hasan Harmancı) tarafından kişilik haklarına ve insan olmanın temel kurallarına riayet edilmeden tamda fransada arnowill çevresinde yaşayan kendi ocağının talipleri tarafından davet edilerek muharrem ayı yas ve mateminde cem tutmak, hemhal olabilmek için davete icabet aşamasında çok kirli söylemlere maruz kalmıştır.
İsmail Bakır (dede) defalaraca buyurun iddialarınızı ispata davet ediyorum demesine rağmen ve yol diliyle dillendirmesine, hatta alevi federasyonuna çağrı yapmasına rağmen her hangi olumlu bir yanıt alamamıştır.
Söz konusu iddia sahibi Hasan Harmancı’yı ve başkaca kim varsa , iştenilen nerede olursa olsun, kendisinin orada olacağını yüz yüze konuşmaya hazır olduğunu bildirmiştir.
Bu mesnetsiz söylemlere seyirci kalınmasının insani bir tavır olmadığı toplumsal bir kabul olmasına rağmen her ne hikmetse bundan kaçınılmıştır.
Fuaf inanç kurulu devreye girerek kendilerine bağlı AKM lerde cem yapılması federasyonun iznine tabi olduğunu ve dolayısıyla İsmail Bakır (dedenin) cem yapmasına izin vermiyeceklerini ilgili AKM,ye bildirmişlerdir.
Oradaki üyelerin yüzde sekseninden fazlasının sinemilli taliplerden olmasınada saygı gösterilmemiştir.
Dedemizide, bizden izin almadan gelemezsiniz şeklinde bir yaklaşımla yola, erkana uymayan gelenekte karşılığı olmayan muhabbetden uzak samimiyetsiz bir davranış sergilenmiştir.
Bu davranış yola yakışmadığı gibi adeta atılan iftiralar peşinen doğru kabul edilip bu iftiraları dillendiren (Hasan Harmancıya) üstü kapalıda olsa sahip çıktıklarını ima eden nahoş bir tavır sergilenmiştir.
Oysa İsmail Bakır (dede) buyurun idialarınızı dost ve taliplerin huzurunda alevilere
Yakışır bir şekilde (bir darı mansurda, bir divan huzurunda kimin ne hesabı varsa orada görülsün çağrısına ısırarla kulak kapatılmış ve kaçınılmıştır.
Ancak bütün bu duyarsızlıklara rağmen talipler
Hasan harmancıyı arayarak bu idialarını ispatlaması zorunluluğunu hatırlatarak kendisiyle 1.mayıs 2017 tarihinde paris,de bir AKM de bir araya gelme fikrinde anlaşılmış olup verdiği sözü tutacağını ve bunun kayıt altına alınmış olmasına rağmen sözünde durmamıştır.
İsmail Bakır (dedemiz ) toplantıya iştirak ederek, baştan itibaren göstermiş olduğu şeffaf tavrını ortaya koymuştur.
Hani aşık derki
Hak durur haklı yanında
Kolay mı geçmek canında
Doğruların pazarından
Eğri durmaz kaçar hemen
Yola dair gerek sinemilli talipleri gerek pirleri aynı zamanda toplantıda hazır bulundu. Alevi duyarlılığı ve yol eri olan cümle cenahın kendi kadim gelenekten ,baba dede mirası olarak devr aldığı yol sürek inanç itikad ve muhabbetlerine bir başkasının müdahalede bulunmasından duyulan rahatsızlıklar ve bu gidişatın yola zarar verdiği dile getirilmiştir.
Bu minvalde görevini yapmayan kurum ve kuruluşlar haksız ithamlara yerinde ve zamanında müdahale etmedikleri adeta ayak sürüyüp seyirci kalmaları kınandı.
Özel gündem oturumunda toplantıya ev sahipliği yapan AKM yöneticileri ve çok sayıda insanlarımızın farklı ülkelerde ve fransanın farklı bölgelerinden gelerek hemen herkes söz hakkı alarak İsmail Bakır (dedenin) şahsında bunun ocak kültürüne yönelik bir saldırı olduğunu dolayısıyla ocakları zaaflı bir kaynakmış gibi gösterme oparasyonu olduğuna dikkat çekildi.
Divanın söz verdiği iftiralara muhatap olan ve aynı zamanda mağdur konumda olan İsmail Bakır (dede de geniş bir değerlendirme yaptı.
İsmail dede yol ve erkan süreğini gelenekten bize emanet ve miras olarak bırakılmış olup kendi ecdadımız ve kıblegahımız, secdegahımız olan taliplerimize gelip onlarla hemhal olmayı muhabbet etmeyi kendisine haç miraç sayan bir düsturla erkanımızı sürdürebileceğimizi, ve bunu yaparken üst akılların dayatmalarını ne biz dede olarak kabul ederiz ne taliplerimiz kabul eder.
Yol erkan bir diyanet kurumu gibi yönetilemez.
Bu durum yolun içtihatlarına uygun deyildir. Tek tip alevilik yapılmak istenmesi kurumların işine gelebilir ama alevilik bir muhabbetdir.
Nerden başlar nerede biter bunu bir kalıba sokmak hiç birimizin hakkı deyildir olmamalıdır diyerek konuşmasına devam eden İsmail dede bırakın herkes bildiği gibi nasıl istiyorsa muhabbetini öyle sürdürsün ki haklı haksız ayrıt edilsin.
Yolun kutsuyetine gölge düşürmemek hepimizin görevi olmalıdır diyerek son dönemlerde aleviliğin içi boşaltılmak isteniyor bilerek yada bilmiyerek yola zarar verenlerin karşısında muhabbet ehli insanlar dik durmak zorundadır.
Siyasal alevilik yapılarak dergah ve ocakların önemini işlevsiz hale getirmek ve bunu da kurumların üzerinde bir dayatmayla sanki doğrusu buymuymuş gibi bir hegomanya, aleviliğie tatbik edilmek isteniyor.
Hak muhammed alisiz alevilik, pirsiz talipsiz darsız didarsız yargısız görgüsüz ve içinde müsaiblik olmayan itikatsız ikrarsız bir alevilik hiç bir şeye benzemeyen, kadim devrişlerin yol erenlerinin mirasına yakışmayan, uymayan bir durumla karşı karşıyayız dedi.
İşte aşık ve sadıklarımızın belirtiği gibi yol erenlerinin inanç önderlerinin bize öğretip emanet ettikleri gibi bizlerde hep birlikte kin ve nefretin yerine sevgiyi, muhabbeti ve ayrıştırmamayı inkarın yerine birleştirmeyi öne çıkarmalıyız yola yolca yürümeyi becermeliyiz dedi.
Hani bir söz vardır iyiliğe iyilik her kişinin karı ama kötülüğe iyilik er kişinin karıdır. Gelin hep birlikte doğrunun haklının yanında yer alalım yolumuzu kirletenlere izin vermeyelim bu yolda her ne bedel ödenecekse bu öğretiyi özümseyenler bu bedeli ödemekten kaçınmayacaklardır sözüyle konuşmasına nokta, koyarak tüm katılımcıların dillendirdiği değerlendirmelere ve eleştirilere de teşekkür ederek yola dair hizmet eden kurumlara da bazı tavsiyeler ve telkinde bulunuldu kendilerini sürekli bir eğitimle güncelleyerek aleviliğin içinin boşaltılmasına seyirci kalınmaması vurgulandı.
Yola yolca hizmet edenlere aşkı muhabbetle sonuç bildirisine geçildi.
Özel gündem oturumunun sonuç bildirisi.
1.farklı ülkelerden gelerek toplantıya katılan tüm katılımcıların alevi duyarlılığının ortak deklerasyonudur.
2. Bu olay bir insan hakkı ihlalı olmakla birlikte (sıradan iki şahıs arasında iddia ispat ilişkisi gibi gösterilemez. Bu bağlamda kurumsal kimliğin gündemi, kapsamı alanı içinde değerlendirilmelidir
3.Fuaf temsilcisinin de bulunduğu bu zeminde ocak geleneğine yönelik bu saldırı kınanmıştır konuya doğrudan muhatab olan şahıs (Hasan Harmancı) iftiracı ve müfteri ilan edilmiştir ve ona doğrudan yada dolaylı zemin yaratan her kim varsa kınanmıştır.
4.Ayrıca bu olaya seyirci kalarak toplumsal kimliği oluşturan tüm kesimlerin incitilmesine izin veren tüm kurumların işlevsiz ve görevsiz kaldıkları, dolayısıyla bundan böyle kurumsal kimliği temsil eden kişi ve kişilerin daha duyarlı olmalarının, alevilerin gündemlerini böylesi mesnetsiz iddia ve iftiralarla meşgul edilmesinin önüne geçilmesi çağrısı yapılmıştır.
5. Bu konunun bir kez daha gündemimizi meşgul etmemesi adına tüm iddia sahipleri bu toplantıya aylar önce çağrılmış olup ve tarafların hem fikir oldukları tarih olan bugün ( Hasan Harmancı , ve Mehmet Yüksel katılmamışlardır.
Ancak söz konusu kaynak gösterilen diğer kişilerin katıldıkları ve bu mesnetsiz iddianın temelsiz olduğu bir kez daha net bir şekilde ortaya çıkartılmıştır.
Ayrıca çok kısa bir süre önce kantarma ocağında (mürşit Abuzer dedeyle Hasan Harmancının katıldığı toplantının ses kayıtın da Mehmet Turan dedenin dediği gibi temelsiz bir iddia ve iftiranın ötesinde bir şey çıkmamıştır.
6. Gerek önceki Fuaf,ın bizden izin almadan İsmail dede nin talipleriyle cem yapması ve talipleriyle buluşması uygun değildir gibi bir tutum karşısında tutum alan tüm canlar, talipler dik durmuş Fransa Paris AKM den buluşmuşlar ve dedenin huzurunda elliye yakın kurban bağışında bulunarak dedelerine sahip çıkmışlardır. Bu gün 1 mayıs 2017 özel gündeme katılan tüm canlar bu tür yalan iftiralara riyayet edilmemesi gerektiğinin altını çizmişlerdir, dedelerine ocaklarına sahip çıkmışlardır taliplerin bu dik duruşu takdire şayendir, yalancı iftiracıların suratına indirilmiş bir tokattır.
Yaklaşık iki ay önceden tarih belirlenmesine rağmen ve geleceklerini önceden belirtmelerine rağmen toplantıya katılmayarak iddialarını ıspatlamayan yalancı iftiracıların bundan sonraki hiçbir söylemi ve iddiası, toplantı çağrısı yapmaları dikkatte alınmayacaktır, bunlara harcanacak zaman kaybıdır, alevi inancına saygısızlıktır, tüm kurumların ve canların bunu dikkatte almalarının altı çizilmiş ve bu kirli söylem sahiplerinin kirlenmişlikleri tarihe bırakılmıştır.
7. Bu gün yola dair yapılan özel gündem oturumu bu konuya bir nokta koymuş olup sonuç bildirisi başta federasyonlar olmak üzere tüm AKM lere gönderilme kararı alınmıştır.
ALEVİ KURUMLARINA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA

- Advertisement -spot_img

YAZARLAR

spot_img

EN SON EKLENEN YAZILAR