Sosyal Mücadeleler Forumu’ndan çağrı

NEOLİBERAL SOSYAL CİNAYET DÜZENİNE KARŞI BÜYÜK VE ETKİLİ BİR SOSYAL MÜCADELE İÇİN ÇAĞRI

Ülkemiz zor ve karanlık günlerden geçiyor. Her şey adeta çöküyor. Siyasal rejim, yargı, eğitim, tarım, üretim…

“İnşaat ekonomisi” kentleri büyük bir beton yığınına dönüştürürken, toplumsal yaşam erkek egemen tahakküm, gericilik ve şiddet sarmalında vahşice dönüşürken ülke içerde ve dışarıda fiili bir savaşın tam da göbeğinde duruyor. Darbe gerekçe yapılarak darbenin en büyüğü bizzat siyasal iktidar eliyle gerçekleştiriliyor.

Bütün yaşananlar toplumun farklı sınıf ve katmanlarında farklı sonuçlar yaratıyor. Neoliberalizmi kendisine rehber edinen siyasal iktidar, insanlığın yüzlerce yıllık mücadeleler sonucunda elde ettiği sosyal kazanımları her geçen gün budayarak emeği ile geçinen yurttaşlar için bir “sosyal cinayet” düzeni kuruyor.

Eğitimin dinselleştirilip özelleştirilerek piyasalaştırılmasının yarattığı tahribat derinleşiyor.
Sağlığın piyasaya teslimi ile herşey her geçen gün daha da erişilmez hale geliyor.
Elverişli bir konuta erişim hakkımızın, kentsel müştereklerimizin ve doğal varlıklarımızın son “sınırları” da krize karşı önlem alındığı iddiasıyla aşılıyor.

Yerinden yönetim ilkesinin belki de son kırıntıları salt siyasi gerekçelerle değil (görece) bakir alanlardaki ranta da el koymak için süpürülüyor.

Yeni sermaye rejimi, OHAL düzenini “zincirlerinden kurtulmuş” bir yürütmenin koçbaşı olarak kullanarak sürgit bir neoliberal diktatörlüğe doğru yürüyor.

Adına “Yeni Anayasa” dedikleri, yurttaşların haklarından değil ancak yükümlülüklerinden söz edilen bir demokrasi… anayasasız hukuk düzeni!

Ancak, bu topyekün saldırı dalgası karşısında, sosyal mücadele yürüten güçler dağınık ve parçalı halde. Gerek coğrafi düzeyde gerek alanlar düzeyinde var olan grupların, ülke çapında asgari ortak bir mücadele programı üzerinde anlaşması ve etkili bir sosyal mücadele örgütü yaratılması gerekli hatta zorunlu görünüyor.

Sosyal Mücadeleler Forumu’nun böylesi bir sürecin ilk adımlarından biri olması dileğiyle, forumda üzerinde birlikte tartışabileceğimiz kimi sorular sorarak ortak yanıtlar arayabiliriz düşüncesindeyiz.

Buradan hareketle:

1- Sosyal mücadele yürüten yapı, grup ve bireylerin yanyana gelerek ortak bir mücadele yürütebilmelerini sağlayacak, herkesin kendi özgün hal ve mücadele iddialarını korurken yürütülen mücadelelerin ortak bir havuza akmasına olanak verecek bir “mücadele programı”nın köşe taşları neler olabilir?

2- Sosyal mücadeleler açısından önümüzdeki süreçte hangi yeni olanaklar ve kısıtlılıklar önümüzde durmaktadır? Bu çeşitli mücadele alanları içerisinde neoliberal saldırıları ve siyasal iktidarı geriletebilecek hangi temel mücadele alanlarına daha fazla yığınak yapılmalıdır?

3- Böylesi bir ortak zeminin taşıyıcısı olabilecek, her biri birbirinden kıymetli mücadele pratiğini ortak bir mücadeleye sürekli, kalıcı ve bütünlüklü olarak yöneltebilecek demokratik, aşağıdan yukarıya örgütlenmiş, katılımcı ve kapsayıcı bir örgütlenme zemini nasıl inşa edilebilir? Çalışma tarzı ne olmalıdır?

Sosyal Mücadeleler Forumu bu sorulara asgari düzeyde yanıt verebildiği oranda kendi yol haritasını belirleyerek ortak bir mücadele zemini de yaratmaya aday olacaktır. İşte bu durum ve koşullarda; neoliberal sosyal cinayet düzenine karşı insanı, havayı, toprağı ve suyu savunmak; her türden köleliğe karşı yurttaşlık haklarımızı yeniden kurmak, haklarımız için mücadele etmeden özgür olamayacağımızı, özgürlüğü ise ancak haklarımız için mücadele ederek bir ihtimal haline getirebileceğimizi düşünen herkesi “Sosyal Mücadeleler Forumu”na davet ediyoruz.

Tarih:15.10.2016 / Yer: Taksim Hill Oteli -Beyoğlu / Saat: 10.00-17.00
Sosyal Haklar Derneği – SHD
Sosyal Demokrasi Vakfı – SODEV
Sosyal Araştırmalar Vakfı – SAV
Validebağ Savunması
Koşuyolu Yaşam Parkı Forumu
İDA Dayanışma Derneği – Çanakkale

EN SON EKLENENLER