Üryan Hızır Ocağı Alevi Kültür Derneği kuruldu

Aylardır Üryan Hızır Ocağı mensuplarının yürüttükleri dernekleşme çalışmaları sonuçlandı.

Dersim, Erzincan, Adıyaman, Erzurum, Maraş, Malatya ve diğer illerde yaşayan Üryan Hızır Ocağı mensubu, ocakzade ve talipleri bir dizi toplantılardan sonra dernekleşme kararı almışlardı.

7 kişiden oluşan kurucular kurulu aynı zamanda geçici yönetim kurulu olarak belirlendi.

Hazırlanan tüzükle beraber ve diğer resmi evraklarla 8 haziran 2016 da İstanbul Valiliği / İl Dernekler Müdürlüğüne derneğin başvurusu yapıldı. Böylece dernek kuruluşu resmileşti.

Derneğin Merkezi İstanbul / Cağaloğlu

Tüzüğe göre derneğin amaçlar bölümünde şöyle;

Üryan Hızır Derneği’nin amacı bu toprakların tarihsel bir değeri ve manevi Alevi inanç önderlerinden biri olan Üryan Hızır’ın yaşamını, fikirlerini araştırmak, oluşmuş olan Üryan Hızır Ocağı Kültürünün yaşamasını ve gelecek kuşaklara sağlıklı bir biçimde aktarılmasını sağlamak.

Üryan Hızır Ocağı içerisinde yer alan ve çeşitli coğrafyalara dağılmış olan Üryan Hızırlıları Pir-Ocakzade, Rehber ve Taliplerden oluşan insanlar arasındaki iletişim ve birlikteliği sağlayacak çalışmalarda bulunmak

Dernek; Dil, Irk, Din, Mezhep, Felsefi düşünce, farklı yaşam biçimi ve tercih farkı gözetmeksizin tüm herkesin temel hak ve özgürlüklerinin yaşam bulmasını sağlamak.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Kadın haklarına, Çocuk haklarına, Çevrenin korunması ve diğer Uluslar Arası Toplumca kabul gören temek Hukuki Metinlere bağlıdır ve bunun için çalışır.”

Kurucular ve Yönetim Kurulu:

Veli Büyükşahin             Genel Başkan

Musa Canpolat                Genel Başkan Yardımcısı

Can Yeşilyurt                   Genel Sayman

İmam Ali Çoktaşar        Genel Sekreter

Cem Akbaba                     Genel Yönetim Kurulu Üyesi

Çoşkun Çelebi                  Genel Yönetim Kurulu Üyesi

Mahmut Akbaba             Genel Yönetim Kurulu Üyesi

EN SON EKLENENLER