Hücreye atılan kadın tek başına acılar içinde doğum yaptı

Post date:

Author:

Category:

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında olan hamile bir kadının doğum sancıları çekerken polisler duruma seyirci kaldı. Doğum sancısı çeken kadının çığlıklarını duymazlıktan gelen polisler kadının hücrede tek başına doğum yapmasını seyretti

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında olan hamile bir kadına yapılan işkence bir tanığın sayesinde ortaya çıktı. İsmi öğrenilemeyen kadının doğum sancıları geldiği ve polislerin duruma seyirci kaldığını kaydeden tanık, gözaltındaki kadının acılar içerisinde doğum yaptığını anlattı.

Dehşeti anlattı

Yeniyön adlı internet sitesinde yer alan haberde, eşi gözaltında olan bir kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde yaşananları şöyle anlattı: “Geçen hafta açık görüşte eşimle görüştüm, Ankara Emniyeti’nin nezarethane ortamında kendi yaşadığı ve şahit olduğu dehşeti anlattı; Nezarette beklerken yandaki nezarethanede kalan hamile bir kadın, doktor ve hemşirenin olmadığı, temizlik için suyun bile olmadığı bir ortamda çığlık çığlığa, yalnız başına acılar içinde doğum yaptı. Biz de diğer odada bu çığlıklara şahit olduk. O gece tüm karakol, bu çığlıklarla inledi durdu. Hiçbir şey yapamadık ve polisler de vicdansızca bu durumu umursamadılar. Kadını doğuma götürmediler. Kendi başına doğurduktan sonra aradan zaman geçti ve doktora götürmek zorunda kaldılar” dedi.

9 aylık gebe kadın nereye kaçabilir

Konuya ilişkin ulaştığımız Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı yaşananları dehşet olarak nitelendirdi. Dokuz aylık gebe bir kadının gözaltına alınmasının bir kere sorgulanması gerektiğini dile getiren Fincancı, “9 aylık gebe kadın nereye kaçabilir” diye konuştu. Bunun dehşet verici olduğunu dile getiren Korur, gözaltındaki gebe kadının tek başına sağlıksız koşullarda doğum yapmasına seyirci kalanların suç işlediğini kaydetti.

‘İnsan Hakları ile İlgili Hekim Tutumu’

Türk Tabibler Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Adli Tıp Uzmanlar Derneği (ATUD) Başkanı Prof. Dr. Nadir Arıcan ile birlikte “İnsan Hakları ile İlgili Hekim Tutumu” başlıklı belgeyi paylaştıkları toplantıda hekimlere böyle seslenmişti.

*Muayene, sağlık ortamında yapılmalı

*Gözaltı muayeneleri kişilerin gözaltında tutulduğu yerlerde yapılamaz. Görüşmenin; hekimlik mesleğinin, özgürce, evrensel etik ilkeler ve bilimsel standartlara göre uygulandığı ve resmi otoritenin baskısının hissedilmediği bir sağlık ortamında yapılması zorunlu.

*Görüşme ve muayenede mahremiyet esas. Değerlendirmeler, mahremiyetin sağlandığı, güvenlik görevlilerinin bulunmadığı bir sağlık ortamında ve hiçbir kısıtlayıcı araç (kelepçe, gözbağı vb) olmadan yapılmalı.

*Hekimler, uygun ortam sağlanamaması ve kısıtlayıcı araç (kelepçe, gözbağı vb.) varlığında tıbbi değerlendirme ve muayeneye zorlanması durumunda etik ve hukuki gerekçeleri belirterek tıbbi değerlenme sürecinden çekilmeli.

*Sağlık ortamı dışında muayeneye zorlanılırsa

*Hekimlerin sağlık ortamı dışında muayeneye zorlanması, tehdit altında tutulması veya taleplerinin dikkate alınmaması halinde yapılacaklar:

*Muayenenin sağlık ortamında gerçekleşmemesi durumunda yapılan değerlendirme tıbbi ve hukuki yönden doğabilecek sakıncaları içermeli.

*Hekimler, sağlık kurumları dışında tıbbi değerlendirme veya adli rapor düzenlemeye davet edilmeleri durumunda; bağlı olduğu sağlık kuruluşu ve Tabip Odası’nı bu durumdan haberdar etmeli.

*Tüm bunlara rağmen, hekim, “yoğun baskı, kendi güvenliğine yönelik tehdit altında olma vb.” durumlarda muayene yapmaya zorlanıyorsa:

*Her koşulda görüşülecek ve muayene edilecek kişinin onamı alınmalı. Kişi onam vermiyorsa muayene yapılamaz. Hekim bu durumda kişinin onam vermeme gerekçesini belirterek muayenenin yapılamadığını kayıt altına almalı.

*Kişinin onam vermesi halinde; görüşme ve muayene ortamının koşullarını, görüşme ve muayene sırasında ortamda bulunan kişilerin kimlik bilgilerini raporda belirtmek zorunda.

*Hekim, tıbbi değerlendirme süreçlerinde yaşadığı tüm sıkıntı ve zorlanmaları meslek örgütüne bildirmeli.

HABER MERKEZİ

- Advertisement -spot_img

YAZARLAR

spot_img

EN SON EKLENEN YAZILAR