Kadınlar Feminizm Sempozyumu’nda buluştu:  Bir araya gelmeliyiz

Ankara’da bir araya gelen kadın ve LGBTİ örgütleri, “Türkiye’de Feminizm” başlıklı bir sempozyum düzenledi. Sempozyuma Fatmagül Berktay, Serpil Sancar, Esra Gedik ve Aylin Görgün Baran gibi çok sayıda akademisyen de katıldı.

Sempozyumun ilk oturumunda konuşan Prof. Dr. Yıldız Ecevit, “Türkiye’de feminist bilgi ve politika” konulu sunum yaptı. Dünyada ve Türkiye’de feminizm hareketlerinden bahseden Ecevit, bugün Feminist hareketin Neoliberal politikalardan dolayı güç kaybettiğine vurgu yaptı. Ecevit, bu konuda akademisyenlere görev düştüğünü ve nitelikli çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi. Feminist örgütlerin kendini feshetmesinden dolayı ciddi bir boşluğun yaşandığını da kaydeden Ecevit, “Kadınlar tekrar bir araya gelebilir, ortak noktalarda buluşabilirler” dedi.

‘Erkeği de dönüştürmeli’

Ecevit’in ardından sözü alan Prof. Dr. Serpil Sancar da, “Türkiye’de kadın hakları mücadelesinin bilançosunu çıkarmak” konulu bir sunumu yaptı. Kadına yönelik mücadele politikaları konusunda kadını korumanın yeterli olmadığının altını çizen Sancar, ‘erkeği dönüştürmeye dönük bir şeyler olmadığı sürece sonuç alınmadığına’ vurgu yaptı. Sancar’ın ardından Prof. Dr. Aylin Görgün Baran da, “Türkiye’de kadın sığınma evleri” üzerine sunum yaptı. İlk oturum soru-cevap bölümü ile son buldu.

Sempozyumun ikinci oturumu Avukat Nehir Gök moderatörlüğünde Yar. Doç. Dr. Esra Gedik’in “Ölmeye Yatmak: Türkiye’de boşanan kadınların deneyimleri”, Kampüs Cadıları’ndan Deniz Uslu’nun “Toplumsal Cinsiyet Yansımaları” ve Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği’nden Şehnaz Kıymaz Bahçeci’nin sunumlarıyla devam etti. Yar. Doç. Dr. Esra Gedik, boşanmış kadınların sorunlarını aktararak yasal sorunlardan ve Meclis Boşanma Komisyonu’nun eksikliklerinden bahsetti. Ardından sözü alan Kampüs Cadıları’ndan Deniz Uslu da, feminizmin tüm alanlara girmesi gerektiğine vurgu yaparak, ‘feminizmin sadece teoride değil hayatta bir karşılığı olması gerektiğini’ söyledi. İkinci oturumun sonunda ise Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği’nden Şehnaz Kıymaz Bahçeci “SKH örneği üzerinden uluslararası işbirlikçilerinin kadın hareketini güçlendirici etkileri” üzerine sunum yaptı.

‘Mücadeleyi büyütmeliyiz’

Reyhan Berksoy moderatörlüğünde gerçekleşen üçüncü oturumda ise “Günümüzde feminizm, kimlik ve politika” sunumu ile Prof. Dr. Fatmagül Berktay söz aldı. Berktay, “Giderek muhafazakarlaşan bir ortamdayız ve aynı zamanda erkek şiddetinin olağanüstü arttığı bir ortamdayız. Geleneksel ataerkil pazarlık artık eskisi gibi kolay ve yumuşak devam etmiyor. İdeolojik bir saldırı ile karşı karşıyayız. Kadınlar olarak mücadeleyi büyütmeliyiz” dedi. Üçüncü oturumda “Heteroseksizm kıskacında lezbiyenler ve biseksüel kadınlar” konulu sunumu Kaos GL’den Gözde Demirbilek, “Devlet kaynaklı cinsel şiddet: Kadın ve LGBTİ hareketin mücadele yöntemleri” konulu sunumu Demokratik Kadın Hareketi’nden Kıvılcım Arat, “Kadınlar ne için mücadele ediyor? Yaşam hakkı, özgürlük ve laiklik için ne yapmalı?” konulu sunumu ise Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan Ayşen Ece Kavas yaptı.

ANKARA/JINHA

EN SON EKLENENLER