DTK’den Kürtçe-Türkçe Sağlık Terimleri Sözlüğü

0
532

DTK Sağlık Meclisi Anadil Komisyonu, sağlık alanında kullanılan kelimeleri birçok başlık altında bir araya getirerek, Sağlık Terimleri Sözlüğü’nü oluşturdu. Aram Yayıncılıktan çıkan sözlük, “doğal sağlık” perspektifiyle geliştirildi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Sağlık Meclisi Anadil Komisyonu tarafından hazırlanan Kürtçe-Türkçe Sağlık Terimleri Sözlüğü, Aram Yayıncılık etiketiyle raflardaki yerini aldı. 2010 yılında düzenlenen Sağlık Kurultayı kararıyla oluşan komisyonlaşma çerçevesinde başlayan çalışmalar kapsamında hazırlanan sözlük, sokağa çıkma yasakları döneminde Cizre’de yaşamını yitiren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi Aziz Yural şahsında özgürlük ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitiren sağlıkçılara adandı.

İKİ DİLLİ SÖZLÜK

Kürtlere yönelik asimilasyonun en etkin olduğu alanlardan birinin Kürt dili olduğunu belirten sözlük hazırlık çalışmalarında, asimilasyona karşı, sağlık alanında kullanılan kelimelerin, kavramların ve sağlık literatürü bir araya getirildi. Kitapta sağlık terimleri, Türkçe’den Kürtçe’ye ve Kürtçe’den Türkçe’ye şeklinde derlenerek çift taraflı basıldı.

TOPLUM İÇİNDE VAROLANI AÇIĞA ÇIKARMAK…

“Doğal sağlık” perspektifi ile yapılan sözlük çalışmasında, yeni bir şey üretmek yerine öncelikli olarak toplumda var olanı açığa çıkarma esas alınıyor. Sözlük önsözünde, çalışma esasları şu şekilde belirtiliyor: “Bizim açımızdan aslolan kasaplardan, baytarlara, bitkisel şifacılardan, kırık çıkıkçılara kadar sağlık alanında çalışma yürüten, sağlıkla ve canlılarla ilgili bilgisi olan kişilerle birebir temas ederek toplum içinde var olanı açığa çıkartmak temel öncelik olmuştur. Diğer bir önemli öncelik de sadece bir yörede ya da şivede kullanılan kelimeler, kavramlar, deyimler vb. değil bunun yerine bütünlüklü ve tüm Kürdistan’ı kapsayan bir çalışma çabasına girilmiştir.”

KELİMELER FARKLI BAŞLIKLAR ALTINDA DERLENDİ

Sözlükte, “Anamnez süreci, fizik muayene süreci, tanısal işlemler, tanı koyma süreci, cerrahi girişimler süreci, tedavi ve ilaç kullanımı, ruh sağlığı, koruyucu hizmetler, acil sağlık hizmetleri, kadın doğum, üroloji, cinsel sağlık, adli tıp, cezaevi hekimliği, aydınlatılmış onam, danışmanlık hizmetleri-bilgilendirme, sağlık eğitimi, sağlık çalışanı ile hasta arasında iletişimin güçlendirilmesi” başlıkları altında kullanılan Kürtçe kelimeler derleniyor.

KÜRTÇEDE GENEL SAĞLIK LİTERATÜRÜ HENÜZ GELİŞTİRİLEMEDİ

Günlük ihtiyaçlara katkı sunmak için yapılan bu çalışmanın devam edeceği önsözde belirtilirken, “Bu çalışmalar bir son değildir. Tüm dillerde olduğu gibi Kürt Dil sözlüklerinin de çalışmaları hep devam edecektir. Tüm yaşam alanlarında olduğu gibi sağlık alanında da anadilin kullanılması en doğal haktır/meşrudur. Birçok sebepten kaynaklı şimdiye kadar Kürtlerde genel kabul görecek bir sağlık literatürü geliştirilememiştir. Bu sebeple alandaki boşluğu doldurmaya yönelik bir çalışmadır. Amacımız, Anadil ve Sağlık Çalıştayı’nda öne çıkan anadilini kullanamamaktan kaynaklanan problemlerin asgariye indirilmesidir” deniliyor.

Sözlükte ayrıca, sağlık alanı ile ilgili kurum ve kişiler, DTK Sağlık Meclisi ile ilişkiye geçmeye ve çalışmalara katkı sunmaya çağrılıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here