Sinemilli Ocağı Kantarma köyü dedeleri Tacım Bakır (Büyük Tacım)

SEYİT RIZA BAKIR

TACİM BAKIR DEDE (Büyük Tacim)

Sinemilli Ocağına bağlı dede Tacim Bakır , rumi takvime göre  1321 tarihinde Kantarma Köyün de doğdu. Kantarma ; Kahraman Maraş ili Elbistan ilçesine bağlı alevi köyüdür. Atalarının; Güneşin doğduğu yer anlamında Horasan’dan geldiğini söylerdi. Tacim Dede burada doğdu ve burada hakka yürüdü. Türkiyenin çeşitli il , ilçe ve köylerinde alevi kültürünü yaymak için dolaştı, dedelik yaptı. Eski  arapça okur ve yazarlığı olduğu gibi, yeni türkçe okur ve yazarlığı vardı. Aleviler arasında cem bağlar, saz çalar ve hoş sedasıyla deyişler ve gülbenkler okurdu.

Babasının adı Şığo dede, annesinin adı Güley anadır. Kardeşlerden en büyüğü İbrahim (İBO DEDE=KAÇİ İBİK) dededir. 1968 yılında Kantarma Köyü’nde hakka yürüdü. Ondan sonra abisi Şeyğo dede gelir. Hakka yürüdü. Sonra ablası Hatice ana (ĞACE ANA) gelir. Gücük Köyü’nde hakka yürüdü.Diğer ablası;  Mehmet Mustafa Dede ve Mehmet Yüksel Dede’nin anneleri Selver(Save) anadır. Kantarma Köyü’nde hakka yürüdü. Kendisinden sonra Güle Ana gelir. Hakka yürüdü. Daha sonra Kardeşi Bektaş Dede gelir. 1959 yılında hakka yürüdü. Daha sonra kardeşi AliGül Dede gelir. AliGül Dede ; 23 Ağustos 1999 günü K.Maraş Elbistan yolunda geçirdiği bir trafik kazası sonucu, eşi Save Ana ile birlikte hakka yürüdü.

Tacim Dede’nin eşinin adı Fadime Ana’dır. Rıza Dede’nin kızı Fadime ana 18 Nisan 2002 yılında Kantarma Köyünde hakka yürüdü. Yaşamı boyunca hiç türkçe konuşmadı.Çünkü kürt kızı idi, türkçe bilmiyordu.

Tacim Dede  ve Fadime ana dokuzu erkek, beşi kız olmak üzere on dört evlat sahibi idiler. Şu an evlatlardan beş erkek ve üçü kız olmak üzere sekiz  evladı hayattalar. Evlatlardan Ali Ekber Bakır , babasından el alarak alevi erkanını ve kültürünü devam ettiriyor.Ali Ekber Dede halen Kantarma’da ikamet etmektedir.

Tacim Dede; yaşamı boyunca örnek kişiliği , önderliği ve aleviliği yayma ve tanıtarak geliştirmede büyük çapta çalışmaları ile isim yapmıştır. Aleviliği yaşatmak , halka ve hakka olan inancını şu sözlerle özetlerdi: «  Kapun terkeylemek yoktur, eğer hak canım almazsa, Kapunda ölmektir kastım, felek bir yana salmazsa”.

O , aynı zamanda bir doğa aşığı idi. Ağaç diker, ağaçların aşısını bizzat eliyle yapardı. Arta kalan zamanlarında Kızılkandil köyündeki tarla ve bahçe işleriyle uğraşırdı. İçinde kin-nefret barındırmazdı. Kendine ait bazı deyişleri Aşık Mahzuni ve ozan Arif Sağ tarfından derlenip seslendirilmiştir. 1988 yılının Ekim ayının 6. günü bir öğlen vakti Kantarma Köyü’ nde kendi mekanında hakka yürüdü. Türbesi Kantarma Köyü mezarlığındadır.Eşi Fadime ana ile yanyana öteki yaşamlarını sonsuza kadar sürdürmekteler…
GÜZEL   SÖZLERİ
-Yoldaki taşları temizle, bu bile bir hizmettir.
-Yarım kalan duvara bir taş ekle, boş oturmaktan iyidir.
-Kendin yapacağın işleri, başkasına yaptırma.Bir yükten farkın kalmaz.
-Alçak gönüllü ol, insanları sev, iyi anlat, iyi dinle.
-Sevgi en büyük hizmettir.
-Büyüklerine saygıda kusur etme, saygıyı sende hak edersin.
-Boşta gezmek, tespih çekmek, zaman harcamaktır, avareliktir.
-Bir ağaç dik, gölgesi bile faydadır.
-Kötüye gaybet olmaz, iyi ol, iyilik yap.
-Boş oturan , hoş olmaz. Dedikodudan başın kaldırmaz.
-İyi bildiğini sakınma, başkalarınada anlat, faydan olsun.

DOST SENMİ GELDİN

Hasretin beni hasta eyledi
Halimi sormaya dost senmi geldin
Bu garip gönlümün bağı bostanı
Ayva turuncu dost senmi geldin

Bülbüller ötüyor dostun bağında
Arzumanım kaldı göğsun dağında
Ellerim kelepçe cellat uğrunda
Kollarım çözmeye dost senmi geldin

Abdal Pir Sultanım seni sen düşün
Güzelsin sultanım bulunmaz eşin
Giyinmiş kuşanmış türlü kumaşın
Bezenmiş bedestan Şah senmi geldin ( kaynak:  Tacim Dede)

SÖZÜNDEN BELLİ
Güruh-ı Naciye ereyim dersen
Bu yola girenleriİzinden belli
Can verip cemalin göreyim dersen
Cemalin görenler gözünden belli-efendim tabibim

Kamildir mürşidin gerçek haberi
Al-i Abanın çoktur hüneri
İşi sağ yüzü ak erlerin eri
Gezdiği yerlerde izinden belli -efendim tabibim

Beden aleminden ruha erişen

Sırr-ı hakikata katıp karışan
Güruh-ı Naciye yetip yetişen
Muhabbet ehlini nazından belli
Yüzünden belli sözünden belli

Turabi Babanın sözüne inan
Zülfikar kuşanıp düldüle binen
Hazırdır nazırdır gönülde her an
O gönül sahibi yüzünden belli -efendim tabibim

kaynak:  Tacim Dede

SENDEN AYRILALI

Senden ayrılalı ağlar gezerim
Hamdu selam olsun gelip kavuştuk
Hasretin bağrımı ezdi ezeli
Hamdu selam olsun artık görüştük, gelip kavuştuk

Senin nur cemalin bana cennettir
Ayrılıp kavuşmak büyük nimettir
Niyaz alıp niyaz vermek murattır
Hamdu selam olsun artık görüştük, gelip kavuştuk

Yarinden ayrılan gülemez olur
Gözünün yaşını silemez olur
Mecnun gibi karar kılamaz olur
Hamdu selam olsun artık kavuştuk, gelip görüştük

Yari arz eyleyen hey dost kuş gibi uçar
Ah ettikçe gözden kanlı yaş saçar
Hal pazarı edip yar yar badeler içer
Hamdu selam olsun artık görüştük, gelip kavuştuk

Dosta teslim olan namus ar etmez
Meyli ağlayanların yanına gitmez
Yardan ayrılana ilaç kar etmez
Hamdu selam olsun artık kavuştuk, gelip görüştük

Ey pirlerim ben yar ile buluştum
Arzulayıp ne güzelce kavuştum
Güzel güzel tatlı tatlı konuştum
Hamdu selam olsun artık görüştük, gelip kavuştuk

Yürü Tacim Dede çareni ara
Gönülden sevenler hiç düşmez dara
Tatlı muhabbetin söylersin yara
Hamdu selam olsun artık görüştük , gelip kavuştuk,

Tacim Dede

GÖZLEYİ GÖZLEYİ

Gözleyi gözleyi gözüm dört oldu.
Alim ne yatarsın car günün geldi.
Karalar kalmadı kara yurt oldu.
Pirim ne yatarsın car günün geldi.

Yezit lahnet gömleğini giydiler.
Sene tamam olduğunu bildiler.
Güzel dostlarıma nasıl kıydılar.
Alim ne yatarsın car günün geldi.

Kızıl ırmak gibi bendinden boşan.
Düldül eğerlensin Zülfükâr kuşan.
Halep’ ten Mardin’ den Sivas’a döşen.
Alim ne yatarsın car günün geldi.

Sancak kalksın kaz ovaya dikilsin.
Mümün olan kullar şaha çekilsin.
Mazlumlar zalımdan hakkını alsın.
Alim ne yatarsın car günün geldi.

Abdal PİR Sultan’ım nefesim haktır.
Hak diyen kullara şüpemiz yoktur.
Şimdi ki talibin înkârı çoktur.
Alim ne yatarsın car günün geldi.

kaynak: Tacim Dede

                                BÜLBÜL OLUP

Bülbül olup beni derde düşüren.
Derdimin dermanı sensin ya Ali.
Yolcu edip beni yola düşüren.
Derdimin dermanı sensin ya Ali.

Mahrum etme bizi güle eriştir.
Yolda koyma bir menzile ulaştır.
Bir kadreyim bir ummana kavuştur.
Derdimin dermanı sensin ya Ali.

Pervaz edip oda yandıran sensin.
Gene bu devranı döndüren sensin.
Susuz olanları kandıran sensin.
Derdimin dermanı sensin ya Ali.

Tacim Dedem hey pir yola varınca.
Dost elinden nasibini alınca.
Gurbet diyarında dostlar görünce.
Derdimin dermanı sensin ya Ali.

Tacim Dede

NOT: Büyük Tacim Dede’ye ait başka deyişlerin olduğunu biliyorum. Bu kaynakları elde ettikçe bu sayfalara aktaracağım. Saygılarımla…

Seyit Rıza BAKIR=(oğlu)

emekli öğretmen

TACİM DEDE VE FADİME ANA KIZILKANDİL TOPRAKLARINDA

Her konan göçer bir gün, akıbet dünya fani.
Bakın şöyle etrafa,  ağalar beyler hani !
Zamansız bir veda ile ayrıldım aranızdan,
Üzmeyin insanları , unutun hırsı kini. (TACİM  DEDE=

 

 

 

EN SON EKLENENLER