Bakanlığın termik santraldeki karar değişikliği hukuksuz

Amasra’da termik santrale ilişkin hazırlanan ÇED’i daha önce alternatif alan isteyerek ‘olumsuz’ bulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, aynı ÇED’i bu kez ‘olumlu’ buldu. CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, “Alternatif yer seçimi yapılmadan, eskisinden farklı yeni bir yer gösterilmeden bakanlıkça ÇED sürecinin “olumlu” bulunması usulsüz ve hukuksuz olup, Amasra ilçesine doğal, ekolojik, tarihi ve turistik yapısı doğrultusunda yüklenen kimliğine aykırıdır” dedi.

CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Amasra’ya kurulması düşünülen termik santral ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin nihai kararını olumlu bularak imzalamasına tepki gösterdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın döneminde Bakanlık Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün aynı firmanın daha önce yaptığı ÇED başvurularında yer seçimiyle ilgili karşı görüş belirttiğine dikkat çeken Yalçınkaya, o dönem termik santralin bölgenin turizmine ve turizm kimliğinin devamlılığını olumsuz yönde etkileyeceği, Amasra’nın, Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nca dünyanın 100 sıcak noktadan biri olarak kabul edilen Küre Dağları Milli Parkı’nın giriş kapısı niteliğinde olması ve bölgenin balıkçılığını olumsuz yönde etkileyeceği gerekçelerinin sunulduğunu hatırlattı.

Bu nedenlerle Çevre ve Orman Bakanlığı’nca uygun bulunmadığı belirtilip, alternatif alanların belirlenip tekrar sunulmasına karar verildiğini hatırlatan Yalçınkaya, “Alternatif yer seçimi yapılmadan, eskisinden farklı yeni bir yer gösterilmeden bakanlıkça ÇED sürecinin olumlu bulunmasının usulsüz ve hukuksuz olup, Amasra ilçesine doğal, ekolojik, tarihi ve turistik yapısı doğrultusunda yüklenen kimliğine aykırıdır. Bakanlığın Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın ayrı tarihlerde yaptığı termik santralin olumsuzluğuna yönelik açıklamaları ile Bakanlığın vermiş olduğu ‘ÇED olumlu kararı’ somut bir çelişki oluşturmaktadır” diye konuştu.

Yalçınkaya, “Bakanlık aldığı kararla, kendine bağlı genel müdürlüğün ve bir başkanlığın açıklamalarını adeta yok saymaktadır. Bir kez daha vurgulamak isterim ki 3 bin yıllık tarihi geçmişi olan, eşsiz doğal güzelliklere sahip Amasra’ya termik santral kurulması bir cinayettir. Termik santral kurulması konusunda yolu açanlar da bu cinayete ortak olacaklardır” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

EN SON EKLENENLER