ZMO: Zeytincilik dinamitleniyor

EDİTÖRÜN ÖNERDİKLERİ

Meclis’e sunulan zeytinliklerin ve mera alanlarını tehdit ettiği belirtilen tasarıya bir tepki de Ziraat Mühendisleri Odası’ndan (ZMO) geldi. ZMO, maden, inşaat, sanayi ve taş ocakları için zeytinciliğin dinamitlendiğini vurguladı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanarak, 17 Mayıs’ta Meclis’e sunulan “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”na bir tepki de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Ziraat Mühendisleri Odası’ndan (ZMO) geldi. Konuya dair yazılı açıklama yayınlayan ZMO, sanayinin geliştirilerek, üretimin arttırılması, maliyetlerin düşürülmesi gibi amaçlarla hazırlandığı ifade edilen kanun tasarısının; tarımı, çiftçiyi, üreticiyi, tüketiciyi ilgilendiren değişiklikler içerdiğini belirtti.

‘RANTIN VE TALANIN ÖNÜNDEKİ ENGEL KALDIRILIYOR’

3573 Sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun”un birinci maddesinden sonra 1/A maddesinin eklendiğini, 14 ve 20’nci maddelerinin değiştirildiği belirtilen açıklamada, ikinci bir değişiklik olarak da 4342 Sayılı “Mera Kanununun” 14 ve 30’uncu maddesinin de değiştirildiği ifade edildi. Yapılan değişikliğin tarım alanları ve çiftçileri ilgilendirdiğinin belirtildiği açıklamada, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca itiraz yapılmaması eleştirildi. Değişikliklerde tarımsal üretim, çiftçi ve tüketicinin düşünülmediğine yer verilen açıklamada, yapılan değişikliklerin amacının, inşaat, sanayi, maden ve enerji alanlarındaki ”rantın ve talanın” önündeki engellerin kaldırılması olduğuna yer verildi.

‘AĞAÇLARIN KORUMA ZIRHI ÇIKARILIYOR’

Yasa tasarısının 2, 3 ve 4’üncü maddelerinin daha önce 6 kez değiştirilmeye çalışıldığına yer verilen açıklamada, “Değiştirilmek istenen 20. madde zeytincilik kanunun temelini oluşturan bir madde. Zeytinciliğin doğanın çevrenin koruma zırhı. Tasarının 2’nci maddesiyle 3573 Sayılı Yasanın 1’inci maddesine 1/A maddesi eklenmiştir. Bu değişiklikle Zeytinlik Saha ve Kurul tanımları getirilmiştir. Zeytinlik saha tanımıyla, dekarda 15 adet ve üzeri zeytin bulunan sahalar zeytinlik saha olarak tanımlanmıştır. Bu tanımla, 15 adetten az zeytin bulunan ve yıllardır zeytincilik yapılan alanlar direkt tehdit altına sokulmuştur. Böylece yüzlerce yıllık ağaçların bulunduğu; ancak içerisinde 8-10 ağaç olan değerli zeytinliklerimiz yasanının koruma zırhından çıkarılmış demektir” denildi.

‘ZEYTİNCİLİĞİMİZ DİNAMİTLENİYOR…’

Yapılmak istenen değişiklikle “Toz ve duman çıkaran madencilik faaliyetleri, termik santral ve benzeri faaliyetlerin zeytinlik sahalar içinde ve yakınında yapılmasının önü açılmıştır” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Pratikte Zeytinlikleri ve çevreyi en fazla tehdit eden faaliyet kolunun madencilik olduğu düşünüldüğünde tehdit daha da büyüktür. Yine getirilen kamu yararı gibi muğlak bir kavram ile zeytinciliğimizin dinamitlenmesi, idam fermanının imzalanması anlamına geliyor. Bu da zeytinlik alanlar içinde ve çevresinde kimyevi atık bırakan tesis ile, taş ocağı termik santrali, maden ocağı, kimyevi vb. tesis ve faaliyetlerin de yapılabilmesi demektir.”
Yapılmak istenen değişiklikle illerde ‘’Zeytinciliği Koruma Kurulu’’ oluşturulacağına değinilen açıklamada, oluşturulacak olan kurul içinde toprak koruma kurullarında büyük bir mücadele veren TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’na yer verilmemesinin, niyeti açıkça ortaya koyduğu vurgulandı.

‘MERALARDA TEHDİT ARTTIRILIYOR’

Tasarının 30’uncu maddesi ile 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasına “i” bendi eklendiğine yer verilen açıklamada, değişikliğin hayvancılığı tehdit ettiğine de yer verildi. Açıklamada konuya dair şu ifadeler yer aldı: “Bu değişiklikle ‘Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının talebi ile OSB’ler, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile yerleşim yerleri içinde bulunan sanayi siteleri ve münferit işletmelerin yerleşim yeri dışına çıkarılması için tahsis amacı değişikliği yapılır’ hükmü getirilmektedir. Bu son yıllarda krizden bir türlü çıkamayan hayvancılığımız için büyük bir tehdittir. Aynı zamanda iktidarın son dönemde ”Milli” Tarım Projesi ile ortaya koyduğu ve bizim de önerdiğimiz ve önemsediğimiz hayvancılıkta maliyetlerin düşürülmesi mera hayvancılığının geliştirilmesi hedefiyle büyük bir çelişki oluşturmaktadır.”

OT BEDELİNDEN DE MUAF TUTULACAK

31’inci maddeyle yapılan değişiklikle, 14’üncü maddenin “i” bendiyle tahsis amacı değiştirilen meralar için ödenmesi gereken 20 yıllık ot bedeline de muafiyet getirildiğine yer verilen açıklamada, sanayinin geliştirilmesi adı altında zeytinciliğin ranta ve talana açılacağı, doğanın yok edileceği, meraların amaç dışı kullanımını artıracağı, tarımda dışarıya bağımlılığın derinleşeceği ifade edildi. Değişikliklerin tasarıdan çıkarılmasının talep edildiği açıklamada, aksi durumda her türlü hukuki ve demokratik mücadelenin yapılacağı kaydedildi.

- Advertisement -spot_img

YAZARIN DİĞER YAZILARI

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

EN SON EKLEN YAZILAR