5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü Kutlu Olsun…

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü tüm eğitim ve bilim emekçileri için birlik ve mücadele günü kutlu olsun.

5 Ekim 1966 tarihinde ILO-UNESCO Ortak Belgesi’nde, “Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı” alınmasının ardından 5 Ekim tarihi UNESCO tarafından 1994 yılında Dünya Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir.

Ülkemizde eğitim sisteminin en önemli unsurlarından birisi olan öğretmenler, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü diğer ülkelerdeki meslektaşlarına göre daha mutsuz ve olumsuz koşullarda kutlamaktadır.

Çünkü Türkiye’deki öğretmenler, toplumsal statüleri, ekonomik sorunları, sosyal ve özlük hakları açısından OECD ülkeleri içinde en kötü durumdadır.

Türkiye’nin de altına imza attığı “Statü Tavsiyesi” belgesi, 145 paragraftan oluşmakta ve öğretmenlik mesleğinde işe alınma, işe alınmada seçme ve formasyon, mesleğe hazırlık, değişik düzeydeki öğretmenlerin meslek sorunları, istihdam güvenliği, öğretmenin hak ve sorumlulukları, disiplin işleri ve mesleksel bağımsızlıkları gibi konuların bütününü kapsamaktadır.

Ayrıca; tatil, ücret, özel izinler, araştırma izinleri, çalışma saatleri ve koşulları, eğitim-öğretim yardımcı personelleri, sınıf mevcutları, öğretmen değişimi, uzak bölgelerde ve kırsal kesimde çalışan öğretmenler ile ilgili özel düzenlemeler, ailesel yükümlülükleri olan öğretmenlerle ilgili düzenlemeler, sağlık, sosyal güvenlik ve emeklilik gibi konular “Statü Tavsiyesi”nin kapsamındadır.

Ülkemizde eğitim sisteminin yıllardır çözülemeyen sorunları vardır. 200 bini aşkın işsiz öğretmen atanmayı beklemekte, halen çalışmakta olanlar ise sorunlarla boğuşmaktadır.

Eğitimde güvencesiz ve esnek çalışmanın yoğunlaşmış olması öğretmenler ve diğer eğitim emekçilerinin iş yükünü arttırmış, dolayısıyla eğitimde nitelik sorunu ortaya çıkarmıştır.

Yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen büyük fedakârlıklara katlanarak çalışan binlerce eğitim emekçisi yaptığı işin karşılığını alamadığı için mesleğine küstürülmüş durumdadır.

AKP hükümetleri ve tek adam rejimi tarafından uygulanan ve devlet politikasına dönüşen KHL’Lar ile görevlerinden uzaklaştırılan binlerce öğretmen de bu günü buruk bir biçimde kutlamaktadır.

Türkiye’de öğretmenlere yoksulluk sınırının yarısından daha az ücret ödenmesi, diğer eğitim emekçilerinin açlık sınırında yaşamaya mahkûm edilmesinin sorumluları, eğitimin ve eğitim emekçilerinin sorunlarına çözüm üretmek yerine, sürekli yeni sorunlar üretenlerdir.

Yüz binlerce eğitim emekçisini açlığın ve yoksulluğun kıskacına alan, mesleğine karşı küstüren bu sisteme karşı, tüm eğitim ve bilim emekçilerini ekonomik ve sosyal açıdan destekleyen bir alternatif yaratılmadığı sürece, yaşanan sorunların devam etmesi kaçınılmaz görülmektedir.

Kaybedilme noktasına gelen mesleki saygınlığın yeniden kazanılması için, öğretmenliğin uluslararası standartlara uygun ve bilimsel bir anlayışla yapılandırılması, tüm eğitim ve bilim emekçilerinin ekonomik, sosyal, mesleki ve özlük sorunlarının çözülmesi gerekmektedir.

Öğretmenlerimize, hizmetli ve memurlara insanca yaşayabilecekleri, nitelikli hizmet verebilecekleri çalışma ve yaşama koşulları yaratılmalı, bunun için de başta maaşlar olmak üzere mesleki ve özlük hakları insan onuruna yaraşır düzeye yükseltilmelidir. Her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü “Dünya Çocuk Günü” olarak kutlanmaktadır.

Dün ”Dünya Çocuk Günü” kutlandı. Bu gün de ”Dünya Öğretmenler Günü … Bugün Türkiye’de paralı eğitim uygulamalarının yaygınlaşması, çocukların ekonomik nedenlerle eğitimlerini yarım bırakmak zorunda kalmaları, özellikle kız çocuklarının eğitiminde yaşanan sorunlar sürmektedir. Çocukların daha nitelikli eğitim alması için öğretmenlerin niteliğinin artması gerektiği gerçeği ortadadır.

Bu nedenle öğretmen yetiştirme konusundan başlayarak, eğitim süreci içerisinde yaşanan bütün sorunlar için acil olarak çözüm üretilmesi gerekmektedir. Bu sorunları yaratanların ve büyütenlerin çözmeleri tabi ki beklenemez. Örgütlü mücadeleyle karanlıktan hep birlikte kurtulacağız. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü tüm eğitim ve bilim emekçileri için birlik ve mücadele günü olsun.