Aryenler yeniden ilişki ve bağlar.

0
199

Zaman bize hakikati altın tepside sunmaz hakikat arayışın  devamlılığı ilkesi ile uyumludur. Hakikatin kendisi her canın kendi içerisinde ki arzusu ile doğru orantılı, genetiğe işlemiş ahlakiliği ile aradığı yoldur. Canlılık borçlu, ihtiyaçlı bitmeyen bir serüvendir. Bir göz değmesinin bile can üzerinde hakkı vardır.Varlık bu hükümle ancak ömür sürer. Her varlık birbiri ile beslenir. Bu durum eşitlik ilkesinden çok ihtiyaç ilkesi ile açıklanabilir. Yol buna rıza ilişkisi ile cevap bulur. Doğa eşitliği canlının koşullar dahilinde kendini savunma uzuvları üzerinden görünür kılar. Buna Adil(Yürekten gelen, Vicdani Aryenik bir kelimedir.) olma durumu diyebiliriz. Güç eşitlenemez fakat rızalı olabilir. Hacı Bektaş Veli’nin aslan ve geyiği iki yanında tutması bu rıza ilişkisi üzeri Adil olma durumudur. Bunun yanında zulme varan tüketicilik Hakk’ın yani rızalı ahlakiliğin görülmemesi olur. Bu durumda zulme uğrayanların birlikte direnmesi ilkesi açığa çıkar. Bu nehaklık karşısında Hakk yasasında değişmez hak(Heq) olan direnme iradesi ile karşı Hegemonya kurulmak Adalet arayışı olarak devreye girer. Şir(Süt) yasasının değişmez ilkesidir de bu durum. İnsan canlısı bedensel yapısı gereği doğada en zayıf varlıklardan birisidir. Bu durumda doğa adaletini düşünme deneyimi ile gerçekleştirmiştir. Bu yetenek ile insan doğada besin zinciri içerisinde piramidin en üst noktasına erişmiş ve hüküm sürer boyuta ulaşmıştır. İnsanlık Kendi hükümranlığını meşrulaştırmak için köklerini kutsayarak inkar yönelimine gitmiştir. Yani şöyle çiçek çok koparılarak sevgiliye verilince daha güzeldir. Bu nedenle çiçekler koparılabilir. Bu ilişki ile hem kadın teslim alınmak istenir, hemde doğa. Tüm dinler bu arayışın bir sonucu olarak gerçekleşir. Aryen düşün ve inanç dünyası bu nehak duruma karşı hegemonya geliştirme ve direnme halidir. Me sahibi MA’ların ve Qile’lerin, Daqile’lerin(Ana) direnme tarihidir. Çiçeğe uyguladığı nefsi yaklaşımı erkek aynısını Qile’lere (Tanrıçalara) uygular önce kutsar ve kendinden uzaklaştırır. Tapınım bir yalnızlaştırma halidir. Bu yalnızlaştırmadan sonra etrafını örer ve toplumla bağını koparır. Her Peygamberliksel çıkış bu şekilde olmuştur. Medarı İftihar edilmek için önce erkek Ma’nın(Ananın) genetik ahlaki yasalarını çalar.”Gılgameş Destanı” incelenebilir. Sonra onları kutsayarak etrafını örer ve yalnızlaştırır. Hz. (Xuzat-Xuzet) İbrahim’in evladı ile ilişkisi, Kadını evladı ile sınaması iyi incelenmelidir. Qile(Tanrıça) lerin son nişanıdır. Erkek yerleşmesinin çok somut örneğidir.

Girizgah ile zamanı daha iyi anlayabiliriz.

Bugün Qile’lerin(Ana Kadın) yürüyüşü doğal tekamülü dünyada giderek kendine yol bulmaktadır. Gerek ekolojist hareketler ile, gerek eşit toplum arzusu ile, gerek finans kapital sistemin açmazlarına karşı çözüm yaklaşımları ile, gerek ırkçı temelde örgütlenmiş devlet erkleri ile, gerek varlığı data olarak gören dinsel pozitivizme karşı direnç ile doğal ahlaki direncini güçlendirmektedir. Katliamcı, soykırımcı savaşlarla kendilerini yücelten çerçi iktidarlara karşı, kom olarak cenk yürüten bir süreçtedirler. Sudan, Şili, Lübnan, Irak, İran, Suriye, Venezuella kadın, insan doğal ahlaki değerlerini ME’leri yeniden canlandırma evresinde. Aryenler (Kürtler, Farslar, Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar, İngilizler, Yunanlar, Ermeniler,Hintliler)  Samiler ( Araplar, Yahudiler, Asuriler, Süryaniler) köklerine dönüyor. Afrikalılar(Siyahiler), Kızılderililer Amerikanın uygarlığını kurduğu coğrafya, köklerinin verdiği doğal ahlaki dirençle özlerindeki adaleti gerçekleştirmek için direniyor. Aynı şekilde uzak doğulular. Dünyanın tüm uçları Adalet arayışını tarihleri ile yüzleşerek ve zamanı anlama kavuşturarak dinsel ağalara karşı direnme yollarını geliştirmek için muazzam bir yoğunlaşma içerisindeler. Bu yoğunluk en tepede devletlerce engellenmek istenirse de halklar nezdinde tohum tutmuştur. Sadece anlatma yöntemlerini çeşitlendirmek gerekmektedir. Diplomatik alışkanlıklar ötesinde zamanı algılayan ilişki yönelimlerine ihtiyaç var. Bir Kürt kendini bir Almandan ayrı bir komda görmemeli ve bunu Almana da anlatmalı. Bir İngiliz kendini bir Fars’tan uzak görmemeli tarihsel bağını kurmalı. Hint Avrupa deyip Aryen kimliği üzerinden atlamamalı hiçbir Avrupalı. Bir Arap kendini bir Yahudi’den uzak görmemeli bağını kurmalı. Bu durum kimliklerimiz ve inançlarımız üzerinden sömürü gerçekleştiren muktediri işlevsizleştiren yolun taşlarını döşeyecektir.

Unutulmamalıdır. Fikir sahibi olan Fakir iyilik yolunda büyük direngendir.

  • Qile – Kile, Daqile: Kürtçe bilge kadın, sevilen değer görülen kadın, Ana.
  • Ma: Kirmancki(Dimili) Anne, Biz
  • Me: Yasa, Doğal Yasa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here